Biró Zoltán: Szijártó István méltatása

2023. április 11.

Bethlen Gábor-díjas Szijártó István

„A történelem fölé csak a tudás emel, s bár az élet Tacitussal sem jövedelmezőbb, de tudjuk, emberibb. A világ lealjasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk. Mi tudjuk, hogy a magyarságnak van erre ereje. Tamási Áron szavaival: »ahol állandó a munka és örökös a gond, ott a lélek is kitartóbbá válik«.” Szijártó István többek között e szavakkal írja egyszerre keserű és biztató figyelmeztetését a Százak Tanácsa tagjainak, mivel nyolcvanéves korára lemondott ügyvezető elnöki tisztéről. E tisztséget 1996-tól viselte, nagy önfegyelemmel, kitartással és egyedül rá jellemző munkakedvvel. Volt ő 1984 és 1993 között az Eötvös Collegium igazgatója, tanított előtte és utána, szervezte a Balaton Akadémiát, mely 2003-tól a keszthelyi kastélyban talált helyet. Most – Petőfi Sándor költeményéből vett idézettel – Egy ezredév néz ránk ítélő szemmel... címet adta a Százak Tanácsa újabb kötetének.

Az idézett könyvet is ő szerkesztette, a Tanács tagjainak publikációiból. Természetesen sokfélék az írások is, melyek bekerültek a kötetbe, mint ahogy soknézetű és -szándékú a Százak Tanácsa tagsága is. Amiben egyeznek, az a nemzet iránti szolgálat vállalása és képviselete. Ez volt a Százak Tanácsa Fekete Gyula tervezte eredeti jellege és szellemisége, mely szakmától, hivatástól, nézettől függetlenül vállalta a nemzetszolgálatot. Az eredeti cél és hivatás maradt ugyanaz, miközben a tagság – a biológia törvénye szerint – folyton változott.

Szijártó István, amíg elérte nyolcvanadik születésnapját, temérdek tapasztalatot szerzett. Elsősorban Kaposváron. Ennek a somogyi városnak általános és középiskolája (a Táncsics Mihály Gimnázium) alapozta meg társadalmi érzékenységét. Ez az érzékenység fejlődött aztán a későbbi munkahelyek és egyéb tapasztalatok alapján tudássá és lelkületté. Így történhetett, hogy emberi kapcsolataiban meglehetősen sikeresen munkálkodott, hiszen az, hogy kiket kér fel a Százak Tanácsa tagjának, és kik azok, akik hallgatnak a szóra, az ő munkájának eredményességét mutatja. Mint ahogyan ezt igazolja a Százak Tanácsa kiegyensúlyozott politikai álláspontja is. A kiegyensúlyozottság azonban nem jelent megalkuvó magatartást. Mindez a magyar társadalom hosszú távú alakulását elemezve a legfontosabb ügyekben az Orbán-kormányt támogató magatartásban, néhány ügyben (például az oktatáspolitika területén) csendes, de jól megfontolt bírálatban jelentkezik.

A könyvcímben megjelenített Petőfi-idézet arra figyelmeztet: vigyázzunk, mert ha mi rosszul ítélünk, az ezredév is így ítél felőlünk. Nekünk pedig önbecsülés és felelősségvállalás dolga, hogy megfelelő választ adunk-e történelmi kérdésekre. Tudnunk kell, hogy „egy ezredév néz ránk ítélő szemmel” ma is.

Szijártó István ezzel a Petőfitől vett idézettel figyelmeztet és inti bölcs magatartásra a Százak Tanácsa tagjait és immár valamennyiünket.   

Bíró Zoltán

Utoljára frissítve: 2023. 04. 11. 14:30

Évforduló

Naptárunk a Somogy Portál életrajzi adatainak szűrésével mindig az aktuális napon évfordulós személyekre hívja fel a figyelmet. A névre kattintva virtuális arcképcsarnokunkba juthat.


Fel