Nemzetközi kapcsolatok

2024. évre tervezett nemzetközi tevékenység:

-  Hargita megyei kapcsolat szorosabbá fűzése,

-  folyamatos kapcsolattartás nemzetközi partnerekkel (többek között Románia - Hargita megye, Horvátország - Istria megye, Kína - Gansu tartomány), helyi történések figyelemmel kísérése, gratulációk, fenntartó levelek, érdeklődést megfogalmazó levelek,

-  horvát partnerkapcsolatok erősítésére nagyobb hangsúly fektetése,

-  a nemzetközi kiírású pályázatok folyamatos figyelése, szűrése, a vezetés tájékoztatása,

-  a horvát-magyar határ menti támogatási program (Interreg V-A Cooperation Programme HU-HR) Monitoring Bizottsági ülésein a Somogy vármegyei álláspont képviselete,

-  a horvát-magyar határ menti támogatási program tekintetében a Programozó Bizottsági üléseken a Somogy vármegyei álláspont képviselete,

-   somogyi álláspont képviselete a Pannon ETT-ben.

 

ROMÁNIA - HARGITA MEGYE

1992-ben írta alá az együttműködést a két megye vezetősége.

Először önkormányzati téren alakultak ki kapcsolatok. A Hargita Megyei Tanács Urbanisztikai Igazgatósága és a Somogy Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Főosztálya, majd a két hivatal Pénzügyi Főosztályai alakítottak ki munkakapcsolatot.

1994-ben a Tavaszi Fesztivál alatt Somogy megye már művészi delegációt is fogadott Hargita megyéből.

Ezekben az években a kulturális együttműködés mellett előrelépés történt a közigazgatás (polgármesteri fórumokon, jegyzőkonferenciákon való részvétel), a területfejlesztés, vállalkozásfejlesztés területén és a gazdasági stratégia kialakítása területén. Tapasztalatcsere történt önkormányzati és vállalkozási (nemzetközi pályázatokon való részétel) területeken is.

Többször került sor Hargita megyei küldöttség fogadására a pályázati tapasztalatok felmérése és Somogy megye területfejlesztési tapasztalatainak átadása érdekében. A térinformatikai rendszer kiépítéséről informálódó, valamint a választásokat tanulmányozó hargitai szakemberek egyaránt érkeztek Somogyba az elmúlt évek folyamán.

A Somogy megyei települések közül egyre többen tartottak igényt hargitai testvérkapcsolatra, melyek elősegítése azóta is folyamatosan zajlik. Koordinálásunk eredményeképpen mára mintegy 30 települési kapcsolat működik. Ennek hatékonyabbá tétele, valamint a pályázati források jobb kihasználása érdekében pályáztunk közösen az EU Bizottságnál 2006-ban egy ún. információs kampányra, mely a települési kapcsolatok előmozdítását szorgalmazza. Ennek keretében konferenciát, információs vásárt, és kísérőrendezvényként kulturális, gasztronómiai programokat szerveztünk.

A két önkormányzat pályázati együttműködése folyamatos, a Twinning program keretében kétszer vettünk részt mi is Hargitán nemzetközi konferenciákon, mint a Megyenap kísérőrendezvényein.

A Megyenapi rendezvénysorozat hagyományainak megteremtése Hargitában szintén tőlünk származik, az első rendezvény megvalósításában aktívan közreműködtek a Somogy megyei önkormányzat munkatársai. Erre 2001 júniusában került sor, melyen közel 50 fős megyei közgyűlési és polgármesteri delegáció vett részt. Évről-évre részt veszünk a Megyenapi eseményeken, 2005-ben a közgyűlés tagjai számára szerveztünk szakmai utat ezen időszakban.

2000 óta folyamatos a Hargita megyei szakmai delegációk részvétele a megyei polgármesteri konferenciákon.

2002 óta kölcsönös a részvétel a két megye jelentős kiállításain és vásárain (Turisztikai Kiállítás, Tavaszi Vásár ill. Csíkszeredai Nemzetközi Vásár)

2007-ben a rendszeres pénzügyi, jogi- önkormányzati szakmai tapasztalatcserék mellett a közgyűlés tagjai számára is szakmai tanulmányutat szerveztünk az erdélyi testvérmegyénkbe.

Évek óta kölcsönös vezetői szándék a különböző nemzetközi pályázatokon való részvétel. A már említett Twinning-pályázatokon kívül sikeresen pályáztunk a Kultúra-programon belül egy nemzetközi kortárs művészeti konferencia és kiállítás megszervezésére, melyre 2004-ben került sor Somogyban, a megyei múzeummal partnerségben.

Svéd testvérmegyénk, Somogy és Hargita megye partneri bevonásával az említett három megyei önkormányzat és megyei múzeumaik közösen készítettek el egy projekt-ötletet (INEXTEX) textil-örökségeink feldolgozására, modernizálására. Az elmúlt időszak egyik legsikeresebb projektje volt a 2007-ben indult és 2009-ben zárult INEXTEX–projekt, amely támogatást nyert az EU Grundtvig programjától. Ennek részeként egy képzési programot is kidolgozott a szakmai csoport, melynek kipróbálására hazai és nemzetközi műhely-szemináriumok szervezésére is sor került. Az elkészült kézműves termékekből nagy sikerű nemzetközi kiállítást és záró konferenciát szerveztünk 2009 őszén, Kaposváron.

E projekt keretében a kétoldalú kurzusmunkában is Hargitával álltunk partnerségben, 2009. február-márciusában a kurzusban szereplő összes kézműves egy-egy hetes szakmai csereszemináriumon vehetett részt a másik megyében.

HORVÁTORSZÁG - ISZTRIA MEGYE

A Somogy Megyei Idegenforgalmi Hivatal és Isztria megye legnagyobb idegenforgalmi vállalata (Riviera Holding) közötti együttműködés indította útjára a két megye közötti hivatalos kapcsolatok felvételét.

A 90-es évek végétől hagyományosan, Isztria megye állandó kiállítóként vett részt a Kaposvári Turisztikai Kiállításon és az Alpoktól az Adriáig Nemzetközi Vásáron.

Somogy megye pedig a május elején megrendezésre kerülő VINISTRA nemzetközi borászati szakkiállításon szerepel. Az elmúlt években több borászat között is hatékony szakmai kapcsolat alakult ki.

2000-ben a két megye vezetői között megállapodás született arról, hogy a Balaton-átúszás mintájára Porecsben tervezett Öbölátúszás megrendezéséhez Somogy szakmai segítséget nyújt. Somogy megye isztriai szervezőket fogadott a Balaton-átúszás megszervezésének és lebonyolításának tanulmányozására, majd szeptember elején sikeresen megrendezték az I. Porecsi Öböl-átúszást. Az átúszásnak azóta töretlen a sikere, nagyszámú magyar -főleg somogyi- sportkedvelő részvételével.

A Porecs közelében fekvő Lanterna üdülőteleppel is folyamatos az együttműködés. Nyaranta lehetőséget biztosítanak számos somogyi vendéglátó-ipari és idegenforgalmi szakközépiskolás diák számára nyári szakmai gyakorlaton való részvételre.

A Somogy Megyei Közgyűlés által vásárolt, és Lanternára telepített lakókocsik pedig kedvezményes üdülési lehetőséget biztosítanak a közgyűlés tagjainak, az önkormányzat és intézményei munkatársainak.

Több testvértelepülési kapcsolat kialakításában is segédkezett a megyei önkormányzat (Csurgó - Vrsar, Marcali - Medulin, Balatonboglár - Rovinj). A kitűnően működő Siófok - Porecs kapcsolatot pedig azzal erősítettük, hogy Siófokon Porecs sétány és Isztria tér, Porecsben pedig Siófok tér és Somogy utca került kialakításra.

A két megye földrajzi fekvéséből adódóan turisztikai vonzerőt képvisel. Ennek kölcsönös kihasználása továbbra is cél.

Nemcsak a határmeni horvát testvérmegyéinket, de Isztria megyét is meghívtuk a 2008 őszén EU-támogatással megrendezett háromoldalú (horvát-magyar-német) hálózatépítő twinning-konferenciánkra. Isztria megye aktív szerepvállalásával, szakértői előadásával emelte a találkozó színvonalát. Megállapodás született arról is, hogy közösen támogatjuk egymás EU-s projekt-kezdeményezéseit, és lehetőségeinkhez mérten partnerséget vállalunk.

KÍNA - GANSU TARTOMÁNY

A közép-nyugat Kínában található Gansu tartománnyal a 90-es évek közepén indult meg az informális kapcsolatfelvétel. Az első találkozókon a kínai fél részletesen ismertette szándékait, régiójuk lehetőségeit - elsősorban üzleti téren, idegenforgalmi kapcsolatok, oktatási csere.

Az együttműködés aláírása után a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium szerződéses kapcsolatba lépett egy Lanzhou-i középiskolával, melynek eredményeként 50 kínai diák érkezett cserekapcsolat keretében Kaposvárra, ahol Gansu tartományt bemutató kiállítás is nyílt.

Ugyanebben az évben, 1998 nyarán a Lanzhou-i 40 fős Nemzeti Dal- és Néptáncegyüttes részt vett a siófoki Aranykagyló Fesztiválon. A következő években (elsősorban vízumkiadási problémák miatt) nem sikerült a cserekapcsolatokat folytatni.

1999-től folyamatossá váltak mindkét fél részéről az üzletember-találkozók. Tárgyalások zajlottak az igali termálfürdő megvételéről csakúgy, mint különböző gyártási technológiák exportjáról. Közben Gansu tarományi székhelyén, Lanzhou-ban felépült az ún. Magyar-Kínai Kereskedelmi Központ, melynek felavatására 2001 májusában került sor. Itt kedvezméyes bérleti jogot kínált fel a partner magyar vállalkozóknak, amit nem tudtunk kihasználni. A törekvések ellenére sajnos azóta sem sikerült eredményeket elérni gazdasági vonalon.

A kínai tartomány vezetőinek 2005-ös látogatása során felmerült az egyetemek közötti együttműködés és egy ösztöndíjprogramban való részvétel elősegítése. A kezdeményezés hatására 2006-ban a Somogy megyei vezetők látogatása során szándéknyilatkozat aláírására került sor a Kaposvári és a Lanzhou-i Egyetem között mind diákok, mind pedig oktatók cseréjére.

A későbbi nemzetközi kapcsolatok koordinálását elősegítendő, a kínai fél külföldi partnerei számára több hónapos gyakornoki ösztöndíj-programot hirdetett 2006-ban, melynek témái civilizációs tárgyak, nyelvi alapismeretek, a tartományi külügyi iroda tevékenysége, valamint helyismereti órák, intézménylátogatások. E program azóta is folyamatos, eddig 3 alkalommal vett részt a megyei önkormányzat illetve a Kaposvári Egyetem 1-1 munkatársa.

2008-ban indult útjára egy magyar-kínai önkormányzati konferencia-sorozat Budapesten, melyen részt vett testvérmegyénk, Gansu tartomány is. Meghívásukra pedig Somogy -egyedüli magyar megyeként- delegációja is résztvevője és előadója volt Pekingben a ”Nemzetközi baráti együttműködések Kínával” című konferenciának, ahol 35 ország képviseltette magát.
 

Utoljára frissítve: 2024. 03. 11. 15:58

Fel