Kalmár László

(1905. 03. 27. - 1976. 08. 02.)

Matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja


Kalmár László a Somogy megyei Alsóbogátpusztán született, majd gyermekéveit Sárszentágotán töltötte. Ötéves korában itt adták be az általános iskolába, ahol rögtön a második osztályba vették fel, mert négyévesen tudott írni, olvasni és számokkal alapműveleteket végezni. Középiskolai tanulmányait a budapesti I. kerületi Állami Gimnáziumban folytatta. 1922-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakos hallgatójaként az Eötvös Kollégium növendéke lett. Az iskola befejezésével egyidejűleg megszerezte a doktori címet is.

Szegeden kezdte meg munkásságát, e városhoz és egyeteméhez haláláig hű maradt. 1927 őszén az elméleti fizikai tanszékén tanársegéd lett. A húszas évek végétől bekapcsolódott a matematika oktatásába, és 1930-tól már az egyetem matematikai intézetének adjunktusaként tevékenykedett.

Fiatalon, 1932-ben habilitálták magántanárrá, s 1947-ben tanári kinevezést kapott a felsőbb mennyiségtani tanszékre. Létrehozott egy kisebb kutatócsoportot a számítógépek tervezésének és programozásának tanulmányozására, amely 1958-ban megépített egy úgynevezett "szegedi logikai gépet". 1960-tól a szegedi egyetemen - Magyarországon elsőként - kezdte oktatni a számítógépek programozását majd három évvel később az iskola kibernetikai laboratóriumát is ő vezette.

A Magyar Tudományos Akadémia 1949-ben levelező, majd 1961-ben rendes tagjai közé választotta. Kalmár László foglalkozott a matematikai gépek és a matematikai logika kérdéseivel, a számítógépek nyelvével, az áramkörök elméletével, valamint a formulavezérlésű számítógép problémáival. Külön csoportba sorolhatók a kibernetika orvostudományi és biológiai alkalmazásának körébe tartozó dolgozatai. Bekapcsolódott az Eötvös Loránd Fizikai Társulat munkájába, vezető szerepet játszott a Bolyai János Matematikai Társulat megalakításában, a magyar nyelvű matematikai szakfolyóiratok megindításában.

1976-ban Mátraházán érte a hirtelen halál. Szegeden, a Belvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra. Munkásságának elismerését és megbecsülését a Neumann János Számítógéptudományi Társaság a róla elnevezett díj alapításával és adományozásával fejezte ki.

Kalmár Lászlót a magyarországi kibernetika első s egyben legkiválóbb oktatójaként s a nemzetközi tudományos élet tevékeny résztvevőjeként tisztelhetjük.

Életrajz a Wikipédián


Fel