Nágocs

Heraldikai leírás

Álló vörös háromszögű pajzs szívpajzzsal. A címerpajzsban arannyal fegyverzett, fekete kétfejű sas áll, amely jobbjában arany markolatú, ezüst pengéjű kardot, baljában jogart tart, feje fölött liliomos arany királyi korona lebeg. A sas mellén elhelyezkedő szívpajzs vörössel és kékkel hasított, benne arany koronából kinövő természetes színű agancsok között széles talpú arany kereszt lebeg. A címerpajzsot rovátkolt ezüst falkorona fedi, alul zöld levelekkel és arany virágokkal megrakott két, keresztbe tett szárú tulipánfaág keretezi.
 

Magyarázat

A címerpajzsban szereplő kétfejű sas az 1829-ben alapított céh pecsétjéből, míg a szívpajzs a Zichy család címeréből származik. Mikor Zichy Ádám egyesítette birtokait, az uradalom központjának Nágocsot tette, majd megszervezte német lakósok betelepítését is. A két címerpajzs két vallási felekezet, község és földesúr, földművesek és iparosok eredményes egymás mellett élését is jelzi. A Zichyek gazdasági törekvéseinek köszönhetően 1788-ban mezővárosi rangot nyert Nágocs, ezt jelzi a falkorona, míg a tulipánfaágak az 1830-as években építtetett kastély parkjának védett természeti értékeit képviselik.


Fel