Kisbárapáti

Heraldikai leírás

Álló csücsköstalpú pajzs, melynek vörös mezejében hegyével felfelé, élével jobbra fordított ezüst csoroszlya, mellette hegyével felfelé, élével balra fordított ezüst ekevas látható. A két címerelemet jobbról négy zöld levéllel és három kék szőlőfürttel megrakott szőlőinda, balról, két levéllel és három kalásszal megrakott arany búzaszál keretezi, melyek szára alul egymásra van illesztve.
 

Magyarázat

A címer megegyezik az Országos Törzskönyvi Bizottság által elfogadott, és 1908-tól 1949-ig használt községi címerpecséttel. A pajzsban szereplő szőlőtő a település több évszázados hagyományokra visszatekintő szőlőtermesztésére, az arany búzaszál, valamint az ezüst csoroszlya és ekevas az ugyancsak hagyományos növénytermesztésre, a megélhetést biztosító mezőgazdasági tevékenységre utal.


Fel