Somogyudvarhely

 

Településtörténet

A településről szóló első írásos említés 1332-ből származik, a pápai tizedjegyzékből. Száz évvel később a vránai perjel birtoka, s ekkor Wdwarhelként szerepel. A XV. század végén Forster György a birtokos, aki területének fele részét átadta Bornemisza Jánosnak, majd hamarosan visszakerült az egész a perjelség tulajdonába. A későbbiekben a földbirtokosok sorában említik Török Jánost, Zrínyi Györgyöt, Turinetti Herkules Józsefet és Festetics Taszilót. A XVIII. században a református közösség már iskolát működtetett, sőt dokumentum tanúskodik arról, hogy engedélyt kértek az iskolamester házához tervezett oratórium felépítésére.

Kétszer néptelenedett el a falu, először a török hódoltság korában, majd a Rákóczi szabadságharc idején, 1740-ben pedig a Dráva árja mosta el a házakat, ezért a lakosság a magasabb részekre költözött. Az eredeti település a maitól három kilométerre, keletre állhatott. A vallási türelmetlenség itt is érezhető volt; a reformátusok templomát egy 1747-es megyei vizsgálatot követően elvették.

A XVIII. század végén a lakosság létszáma meghaladta a hétszáz főt, a fél évszázaddal későbbi jobbágyfelszabadítás alkalmával pedig hetven jobbágy és 22 zsellérháztartás vált szabaddá.

A református közösség 1861-ben, a katolikus hívők 1888-ban építettek maguknak templomot, mindkettő a címerben is megjelenik motívumként.

A huszadik század egy ütemesen fejlődő falura köszöntött rá, 1897-től megkezdődött az egyházi anyakönyvezés, egymás után alakultak a társadalmi egyesületek, megépült a szeszgyár. 1908-ban vette fel a község a Somogyudvarhely nevet, tíz évvel később már nagyközségként tartották számon. A két háború között húsz iparos és négy kereskedő szolgálta a lakosságot, a lélekszám meghaladta a kétezer főt. A mai községhez tartozó Kétnyár-puszta a XVI. századig külön falu volt, hasonlóképpen Bocskád is, amely a történelem során elnéptelenedett. 

A második világháborút követően hét párt alakított helyi szervezetet a községben, az első tsz-csoport 1949-ben jött létre 16 fővel. 1954-ben gyulladt ki a villany az udvarhelyi lakásokban, s ekkor nyílt meg a mozi is.

Forrás: Somogy Megye Kézikönyve 1998. Szerző: Izményi Éva


Fel