Somogymeggyes

 

Településtörténet

A közeli Csicsalpuszta középkori településről az 1251-ben keletkezett tihanyi alapítólevélből értesülhetünk először. 1310-ben a pannonhalmi apátságé volt a terület, később Alsó- és Felső Köttse néven rövid időre a  székesfehérvári káptalan birtokába került.  Hosszas pereskedés folyt e vidékért a XIV. században, majd 1435-ben Rozgonyi Istvánné Szentgyörgyi Cecília lett a birtokosa, akit a király ezzel  jutalmazott haditetteiért. A török megszállás idején - Batthyány Farkas volt a tulajdonos  - miközben a hajdani hadiút elágazásánál fekvő puszták lakóinak nagy része elmenekült. Az elvadult pusztákat a későbbi birtokosok igyekeztek benépesíteni, így a XIX. század derekán Csicsal már újra 199 lakost számlált. A számos részbirtokos közül a legtöbb területe gróf Goetzen Gusztávnak volt, s maradt is 1945-ig.

1906-ban épült a Felsőmocsolád - Siófok közötti vasútvonal, amelynek töltései, oldalbevágásai itt, a községnél a legnagyobbak. A század elején épített közúti hidak még napjainkban is használhatók, a töltések alatti vízfolyásokat úgy építették meg, hogy lovaskocsival közlekedhettek alattuk.

1926-ban a lakosság növekedése szükségessé tette a népiskola  alapítását Meggyespusztán, melynek fenntartását később az állam vállalta át. A település 1946-ig Kötcse faluhoz tartozott közigazgatásilag, közös vasútállomásukat Kötcse - Csicsalként jelölték. A mai község 1947-ben alakult Csicsalpuszta, Felső-  és Középső-Csesztapuszta, Magyalpuszta,  Meggyespuszta, Póczapuszta és Sárkánypuszta közigazgatási egyesítéséből. A viszonylagos tagoltság ma is látható, bár a két nagyobb puszta - Csicsal és Meggyes - a meghatározó lélekszámú.

A háború befejezése után, 1945-ben  190 új földigénylő jelentkezett a pusztákról, közülük 170 család kapott összesen 1078 kh mezőgazdasági ingatlant. Az 1947-es év nagy változást hozott a puszták életében: Somogymeggyes néven új falut alkottak a lakók. 1949-ben már megalakult az első mezőgazdasági termelőszövetkezet, melyet újabb csoportok követtek.

Forrás: Somogy Megye Kézikönyve 1998. Szerző: Bolevácz József, Izményi Éva

Utoljára frissítve: 2016. 10. 22. 20:09

Fel