A honlap teljes felülete akadálymentes

Faragott fejfák a nagybajomi református temetőben

2016. október 30.

A fejfák formájáról, nagyságáról meg lehet állapítani, hogy nőt, férfit, vagy éppen gyereket takar-e a sír. A fejfák többsége gömbölyű tetejű. Az elején felül szélesebben van kiképezve, és meneteles fogazással díszítve 1-3 sorban. Alatta a felirat, nők esetében az asszony és a leánykori nevük is. Két napba is belekerült egy fejfa elkészítése, aprólékos munka, nem is igen vállalta elfoglalt mesterember. A fejfát nem kopjafának nevezték, hanem fondornak. Mindegyik oldalát egyformára díszítették, az asszonyoké díszesebb, mint a férfiaké, ezt káplisnak nevezték. Általában egyforma magas volt a férfié és a nőé is. Sírverset nem volt szokás rávésni. A 37 darab faragott fejfa országos műemlékvédelem alatt áll.

Forrás: Fehér László


Fel