2018. Megyenap

A somogyi városok zászlóinak jelenlétében, katonai tiszteletadás mellett vonták fel 2018. január 5-én délelőtt a megye lobogóját a kaposvári Vármegyeháza előtt. Ezzel kezdetét vette a megyecímer adományozásának 520. évfordulójának tiszteletére szervezett ünnepi Megyehét.

A megyehét programjai:

  • Január 6. szombat: ünnepi közgyűlés a Marcali Városi Kulturális Központban. Díszvendég dr. Simicskó István honvédelmi miniszter.
  • Január 9. kedd 17:00 a Megyecímer adományozásának hátteréről tart előadást a Vármegyeháza dísztermében dr. Gőzsy Zoltán történész.
  • Január 10. szerda 17:00 a Somogyország című könyv megújult, frissített kiadásának bemutatója
  • Január 10. szerda 17:45 a Kormányhivatal Galériában a „Négy évszak Somogyországban” fotópályázat eredményhirdetése és a fotókiállítás megnyitása.
  • Január 11. csütörtök 14:00 a Somogyi Értékpontban az Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető cím és a Somogyi Érték-díj átadása.
  • Január 13. szombat jótékonysági Megyebál Siófokon
  • Január 15. hétfő 9:00 a Vármegyeháza előtt zászlólevonás.

A Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés eseményei

2018. január 6-án a Marcali Városi Kulturális Központ adott otthont az ünnepi közgyűlésnek. A házigazda város polgármestere, dr. Sütő László és a térség országgyűlési képviselője, Móring József Attila rövid köszöntője után Biró Norbert ünnepi beszédében a címer- és pecséthasználati jog adományozásával kapcsolatban kiemelte: „Büszkeség és felelősség. A megyei önkormányzat mai vezetői számára – így számomra is - elsősorban ezt jelenti a ránk bízott, természeti, történelmi és kulturális kincsekben gazdag Somogyország. Hűnek és méltónak kell maradnunk az előttünk járók által teremtett értékekhez, örökségünkhöz, ugyanakkor bátor helytállásunkkal a jövőt kell építeni. Somogyországot ezek az erények tették naggyá, II. Ulászló 520 évvel ezelőtt ezért adományozott - a vármegyék közül elsőként – Somogynak címert és pecséthasználati jogot.

A nap díszvendége, dr. Simicskó István köszöntőjében Somogy katonamúltját és jelenét méltatta, majd kiemelte: az emberi értékeket meg kell becsülni, s a közösség szolgálatával tudunk csak előrébb lépni.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az elismerő címek átadására. A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított.

A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított. A díjakról tavaly szeptemberben döntött a közgyűlés.

A Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományozott dr. Gara István nagyatádi gyógyszerésznek aki 1947-ben született Budapesten, ám 1955-től vidéken él, 1957-től Vízváron, ahol édesapja gyógyszertárvezető volt. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett 1966-ban. Érettségi után volt uránbányász és sorkatona, végül 1968-ban felvették a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész Karára, ahol 1973-ban kapta meg gyógyszerész oklevelét. Azóta Nagyatádon él és dolgozik. 21 évig a vízvári gyógyszertárat is ellátta. Felesége és lánya is gyógyszerész, fia pedig orvos. A Magyar Gyógyszerész Kamarának alapító tagja, úgy országos, mint megyei szinten. Két ciklusban megyei elnökké választották. Több ciklusban volt tagja az országos elnökségnek, és 9 éven keresztül a Felügyelő Bizottságnak. Jelenleg a megyei kamara elnökségi tagja és országos küldött. 1990-ben alapító tagja és első elnöke volt a városi KDNP szervezetnek. Két ciklusban (1990 és 1998 között) városi képviselő, illetve négy évig alpolgármester volt. Alapító társ a Nagyatádi Diákokért Alapítvány létrehozásában, és azóta is a kuratórium elnöke. 2004-óta alapító tagja és alelnöke a nagyatádi „Jobb Közéleti Körnek”, és nyolc évig KÉSZ elnök is volt. Ezen kívül számos nagyatádi egyesületben tevékenykedik. Számos rangos szakmai kitüntetése van; 2001-ben Nagyatád Város díszpolgára lett, 2016-ban Magyar Arany Érdemkeresztet kapott.

Somogy Polgáraiért Díjat kapott

Bartha Béla református lelkész, aki a Kárpátalján látta meg Isten szabad egét, s aki a sorkatonai szolgálata után jutott arra az elhatározásra, hogy református lelkészként szeretné a Mindenható ügyét szolgálni. A sárospataki Református Teológiai Akadémia elvégzését követően 2002-2007 között, mint kaposvári beosztott lelkipásztor, és mint bárdudvarnoki helyettes lelkész végezte szolgálatait, két évig kisegítő tábori lelkész volt. Tíz esztendeje Siófok vezető lelkésze.  A gyülekezet lelki megerősítése mellett hivatásában kiemelt szerepet kap a hitélet fellendítése a Balaton nyári fővárosában, valamint a fiatalok pasztorálása.  

Bujdosó Ferenc Aurél borász
A nagy hagyományokkal rendelkező Bujdosó család a Balaton déli partján gazdálkodik. A szülők több évtizedes tapasztalatainak eredményeként válogatták ki és vásárolták meg a művelni kívánt földeket. Az elmúlt két évtizedben szőlőterületek rekonstrukciójával, és új telepítésekkel, valamint a művelési módok korszerűsítésével alapozták meg hosszú távú céljaikat. A szenvedélyes vitorlás családból négyen végeztek a Kertészeti Egyetemen szőlész-borászként, így nem csoda, hogy pincéjük kiváló nedűket rejt, melyek közül került ki már Somogy Bora is. Balatonszemesen náluk található a Dél-Balaton legnagyobb borozója; műemlék-pincéjükben megtekinthetjük a neves borász família 150 éves eszközgyűjteményét is, miközben nemes nedűvel telt pohárral kezünkben nyugtázhatjuk: az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk.

A nagyatádi Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. kollektívája
A neves és meglehetősen dinamikusan fejlődő céget 1992-ben alapította 4 magánszemély. Tevékenységük szerszámacélok és szerszám-normáliák kereskedelmére irányult. 1994-es bevételük már a 100 millió Ft-ot is meghaladta. A vállalkozás célja a kiépítendő termelési tevékenységen keresztül a szerszámgyártók kapacitás- és alkatrész igényeinek kielégítése egy kézből, partneri kapcsolatokra alapozva. 2014-ben Orbán Viktor miniszterelnök személyesen avatta fel új tanműhelyüket, amellyel megerősítették duális szakemberképzési rendszerüket. 2015-ben újabb 1000 m2-es termelő csarnokot építettek, és a Somogy Megyei Kormányhivataltól megkapták az „Egészséges munkahely” elismerő címet. 2016-ban nagyméretű 5 tengelyes megmunkálások kivitelezése érdekében 1 milliárd Ft értékű gépi beruházást indítottak. Termelőterületük meghaladta a 8000 m2-t és dolgozói létszámuk a 270 főt.

Dr. Graffits Éva, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa aki közel négy évtizedes kiemelkedő orvos-szakmai és vezetői tevékenységével, személyiségével, munkabírásával sokak előtt példa. A POTÉ-n szerzett általános orvosi diplomát. Belgyógyászatból, majd gasztroenterológiából van szakképesítése. 1979 októberétől dolgozik a Belgyógyászati Osztályon. 2010 márciusától osztályvezető helyettesként, majd osztályvezető főorvosként. Ezzel egy időben, a gasztroenterológiai járóbeteg szakellátás keretében diagnosztikai feladatokat végez – irigylésre méltó, ám jóleső empátiával, kedvességgel, a betegek legnagyobb megelégedésére. Munkatársai részéről is nagy szakmai tisztelet övezi. Szolgálata során számos munkatársát készítette fel a hivatásra, így kiváló szakemberek kerültek ki a kórházból.
 
Dr. Huszárné Dr. Bodor Tünde, a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának egykori vezetője  (posztumusz)
Bodor Tünde Kaposváron született; óvodapedagógus, majd tanítói oklevele mellé szociális szakigazgatásszervező szakképzettséget, 2006-ban jogász diplomát szerzett. 1990-től a Gyivinél nevelőszülői felügyelőként dolgozott, de volt szociális szervező, később szakértői csoportvezető is. 1997-től a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatalban folytatta pályáját. Magas színvonalú munkájára tekintettel 2013-ban kinevezték a siófoki Járási Hivatal vezetőjévé. Minden köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek példát mutatva, fáradhatatlanul végezte munkáját, mellyel köztiszteletet vívott ki magának. Egész életpályája során elkötelezetten, kikezdhetetlen munkabírással és alapossággal dolgozott Somogyországért. 2017. május 8-án, 48 éves korában hosszan tartó súlyos betegség következtében hunyt el. Tünde, köszönet mindenért!

Keresztes Mária, a Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola pedagógusa, volt igazgatója
A Baranya megyei származású pedagógus a kaposvári gyakorlóiskolában szakvezető tanítóként kezdett, majd a gyakorlati képzés irányítója lett, s igazgató-helyettesként is dolgozott. 2007-ben a Szentbalázsi Általános Iskola igazgatójának választották, és 10 éven keresztül látta el a körzeti intézmény szakmai irányítását, a zömében hátrányos helyzetű tanulók oktatásának szervezését. A 2007-ben nehéz helyzetű, ám megyeszerte jó tanulmányi eredményeiről, és szigoráról híres intézmény megerősödése menedzser szemléletének és szakmai tudásának köszönheti azt, hogy nem vált belőle alsó tagozatos iskola, vagy tagintézmény. Iskolai elfoglaltságai mellett számos közoktatási intézmény mentoraként, és a Kaposvári Egyetem matematika és pedagógia tantárgy óraadó tanáraként is dolgozik.  2017-ben – igazgatói leköszönésekor – örökös igazgatói címet kapott. Jelenleg az intézmény igazgató-helyettese.

A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület
Az egyesület célkitűzései között szerepel a történelmi és az iparos múlt, szellemiség, erkölcsiség, kultúra, a feledésre ítélt régi szakmák, mesterségek, eszközök, azaz a régi tudás megőrzése és átörökítése a következő nemzedékek számára. Ezeket a törekvéseket ösztönözte az ún. „Kultúrműhely” elindításával 2003-ban dr. Gál József ny. múzeumigazgató, helytörténész. A közreműködők és segítők a környezetükben fellelhető történelmi forrásanyagokat kutatják és tárják fel, majd a tőlük telhető legmagasabb színvonalon mutatják be a nagyközönségnek könyvek, kiállítások, előadások formájában. Az eddig megjelent kötetek közül számos könyv forrásmű, amelyek a történelem-oktatásban tanórai vagy fakultatív keretek között is hasznosíthatók, felhasználhatók, illetve feldolgozhatók.

Nagy Erika, a Nagybajomi Kulturális Igazgatás intézményvezetője, aki 30 éve töretlen hittel és elhivatottsággal munkálkodik Somogyért, illetve a különféle értékmentő közösségekért. Magyar tanárként több ízben készített fel megyei szintű szavalóversenyekre diákokat, színjátszó szakkörrel, majorett csoporttal szerepelt megyei versenyeken. 8 éven keresztül a fonyódligeti gyermektábor egyik altáborának vezetője volt. 25 éve a nagyatádi hosszú távú triatlon bajnokság egyik szervezője, a „Fut, mint a nyúl” segesdi utcai futóverseny, valamint a „Gólya viszi a fiát” nagybajomi utcai futóverseny és családi nap létrehozója és szervezője. Nyári művésztáborok megálmodója, koordinátora. A nagybajomi Máktündér Kézműves Műhely és az Erdei Ciklámen Tavaszi Fesztivál, valamint a Galéria néprajzi és babakiállításának létrehozója, aki nemcsak kiemelkedő népművelői, hanem művészi vénával is megáldott, hiszen az elmúlt időszakban számos önálló és csoportos kiállításon mutatkozott be akvarelljeivel.

Peitlerné Takács Éva, a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Az országosan is megbecsült és elismert közművelődési szakember négy évtizedes szakmai múlttal a háta mögött mindig arra törekedett, hogy fényt vigyen a sötétbe. Könyvtárosként kezdte, majd könyvtárigazgató lett, s amikor a város a közművelődési- és sportintézményeket egységes szervezetű intézménnyé szervezte át, őt bízta meg a többcélú intézmény igazgatói feladatainak ellátásával. Az általa vezetett lengyeltóti könyvtár mintakönyvtár lett, könyvtári állományának összetétele vetekedett a nagyvárosi könyvtárakéval. Ma is 16 település könyvtári szolgáltatásait gondozza, segíti. Elkötelezett a település és a Pogányvölgy hagyományainak, szellemi és tárgyi hagyatékának megőrzése iránt is. A hajdani mozi épületében létrehozott helytörténeti gyűjtemény különösen gazdag; nemcsak bemutat és megőriz, hanem életképeket, élethelyzeteket, arcokat idéz fel az idelátogatókban.

Sárdi Árpád, a Somogy Megyei Közgyűlés volt főállású alelnöke, aki
Somogyvámos szülötte, s az elmúlt évtizedek egyik ismert somogyi közéleti
személyisége. Több mint két évtizede a megyei közgyűlés tagja, illetve külső tagja,
ebből két cikluson keresztül a közgyűlés alelnöke. Munkáját mindig meghatározta
Somogy iránti elkötelezettsége. Több olyan kezdeményezése is volt, melyek most
is népszerűek; például a Somogyország képes album elkészítése, vagy az általános
iskolások részére kiírt „Szülőföldem, Somogyország” program. Nyugdíjasként ma
is, mint a Projektbizottság tagja, aktívan segíti a megyei közgyűlés munkáját.

Somogy Megye Közgyűlése „(Fő)Jegyző Emeritus” Címet adományozott

Dr. Vörös Tamásnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal volt megyei főjegyzőjének
A Magyary Zoltán- és Deák Ferenc-díjas főjegyző ugyan Cegléden született, ám már régóta somogyinak vallja magát. A szegedi egyetem 1975-ben szerzett jogi doktori diplomát. Először a Somogy Megyei Illetékhivatalnál, majd a Somogy Megyei Tanácsnál, ezt követően a Köztársasági Megbízott Kaposvári Területi Hivatalánál és a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatalnál dolgozott vezető beosztásokban. 1999. április 15-től 2015. március 31-ig Somogy megye főjegyzője. Tevékenységét kiemelkedő színvonalon látta el az önkormányzati hivatal működtetése, a munkáltatói jogok és az államigazgatási jogkörök gyakorlása során. Megszámlálhatatlan szakmai tanfolyamot szervezett és vezetett, amelyeknek rendszeres előadója is volt. Többek között tagja az Országos Jogi Szakvizsga Bizottságnak, valamint az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságnak. A Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem címzetes egyetemi docense. A Somogy Megyei Értéktár Bizottság elnöke.  Szakmai tevékenységét nagyfokú hivatástudat és szakmai hozzáértés jellemzi, amit számos kormányzati kitüntetéssel ismertek el. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt, a Magyar Közigazgatásért Díj tulajdonosa, valamint a Pro Comitatu Somogy Díj kitüntetettje.

 

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:50

Fel