2017. Megyenap

Program

2017. JANUÁR 5.  16:00 óra
Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással a megye városainak zászlóival
a Vármegyeháza előtt (Kaposvár, Fő u. 10.)

Január 6.  11:00 óra
Ünnepi közgyűlés a csurgói Csokonai Közösségi Ház dísztermében, kitüntetések átadása
(Széchenyi tér 1.)

Köszöntőt mond és a kitüntetéseket átadja: Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
A Megyenap díszvendége: Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

Az ünnepségen közreműködnek:
- Bencze Ilona Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész
- Kovács Mátyás versmondó
- Kaposvár Helyőrségi Zenekar
karmester: Major András
- Oberon Társulat
Ákli Krisztián
Bagossy Rebeka
Bedegi Nikolett
Péter Tamás
Veres Rebeka

Konferál: Lőrincz Sándor

Január 9.  17:30 óra
"Gondolatok a Szent Koronáról" a Vármegyeháza dísztermében
Előadó: Szántai Lajos művészettörténész
Köszöntőt mond: Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke
Közreműködnek:
Kapos Baranta Harcművészeti Egyesület
Korona Kulturális Egyesület Énekkara

Január 10.  14:00 óra
Az Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címmel elismert értékeinkről készült miniatűr képek leleplezése és a Somogyi Érték díjak átadása a Vármegyeházán
(Kaposvár, Fő u. 10., Értékterem)
Köszöntőt mond: Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Január 11.  16:00 óra
"A kezdetektől a mai magyar parnasszusig"
Gőbölös Attila keramikus kiállításának megnyitója a Kormányhivatal galériájában
(Kaposvár, Nagy Imre tér 1.)
Köszöntőt mond: dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott és Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke
Megnyitja: Prépost László, Kaposszerdahely polgármestere
Közreműködik: Gőbölös Krisztina énekművész

Január 14.
Megyebál a siófoki Hotel Azúrban

Január 16.  9:00 óra
Ünnepélyes Zászlólevonás katonai tiszteletadással a Vármegyeháza előtt

Kitüntetettek

A Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományozott

Majthényi Szabolcsnak és Domokos Andrásnak, a balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet vitorlázóinak

Pályafutása tizenegyedik világbajnoki aranyérmét szerezte meg 2015 januárjában a Majthényi Szabolcs-Domokos András kettős a vitorlázó repülőhollandi világbajnokságon. Majthényi Szabolcs és Domokos András első világbajnoki aranyukat 1994-ben nyerték. Azóta szinte minden évben szállítják a győzelmeket. A páros messze a legeredményesebb a nem olimpiai hajóosztályban: a tizenegy arany mellett van öt ezüstérmük is. A balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet vitorlázói a 11. arannyal beérték a dánokat az örökranglistán, ám a skandinávok több párosa gyűjtötte össze a tizenegy elsőséget. Majthényi Szabolcs társával, Domokos Andrással 1987-óta alkotnak megbonthatatlan egységet, és egymás után múlják felül saját teljesítményüket.  Fertő-tó, Garda-tó, Elba-sziget, Melbourne, Warnemünde, St, Petersbourg, Rabac, Constanta, Santa Cruz, Balatonföldvár, Largs, Sydney, Umag – néhány hely a sok közül, ahol jelentős világ-, illetve Európabajnokság zajlott, s ahonnan kiemelkedő eredménnyel tértek haza, így lehetnek egyeduralkodók, legyőzhetetlenek, sportáguk királyai.
Somogy Megye Önkormányzata már 1995-ben felfigyelt nem mindennapi teljesítményükre; a megyei közgyűlés Somogy Megye Sportdíjával ismerte el a kettőst, akik 2004-ben, illetve 2006-ban Az év magyar sportolói lettek.
Az utánpótlás-nevelésben is sikerrel részt vesznek, vitorlástáborokat szerveznek és vezetnek. Egy interjúban Majthényi Szabolcs azt mondta: reményeik szerint tíz évet még biztosan versenyeznek, de azt is hozzátette: ha minden szponzori kérés teljesül.

Posztumusz Somogy Polgáraiért Díjat kapott

Dr. Andrásofszky Zsolt gyermekorvos, tüdőgyógyász

1966-ban született orvos szülők gyermekeként. Kaposváron tanult és 1990-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Orvosi tevékenységét a Mosdósi Tüdő- és Szívkórház Gyermekosztályán kezdte. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítésének megszerzése után felnőtt pulmonológiai szakvizsgát tett. 2007-ig gyermektüdőgyógyászként Mosdóson tevékenykedett, osztályvezetői, majd  főigazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott. Ezt követően a Nagykanizsai Kórház Tüdőgondozóját vezette Lélekben mindig a mosdósi kollektívához tartozva, nagy szakmai igényességgel végezte munkáját. Kollégái szakmai tudásáért, helytállásáért becsülték; még a gyógyíthatatlan kórral küszködve is teljes odaadással gyógyított. 2002-ben a Somogy Megyei Orvosi Kamara elnökévé választották, ezt a feladatát is lelkiismeretesen végezte múlt év nyarán bekövetkezett haláláig.

Somogy Polgáraiért Díjat kapott

Bogdán Imre János, Szenyér polgármestere

Közéleti szereplését az 1990-es években kezdte meg, amikor az akkor még nem létező falugondnoki teendőket látta el falujában.1993-ban létrehozta a szenyéri cigányszervezetet, majd 1994-től a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke lett és több cikluson át töltötte be ezt a funkciót. 1994-től önkormányzati képviselő, majd a 2002-2006-os önkormányzati ciklusban Szenyér alpolgármestereként tevékenykedett. 2006 óta Szenyér polgármestere. Számos beruházás fűződik a nevéhez, s a mezőgazdasági munkával példát mutat az ott élőknek, munkát, megélhetést biztosítva számukra.

Bozsoki-Sólyom János, balatonkiliti lelkipásztor

Aki Pécsett született, s a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett diplomát. 1999 júliusától a Balatonkiliti Református Egyházközség választott lelkipásztoraként tevékenykedik, és a szomszédos hét település híveit is pasztorálja. Kisgyerek kora óta vonzódik a másik emberrel való kapcsolati hálók, az embertársi közösségek építése, fenntartása, ápolása iránt; különös tekintettel a fogyatékossággal élők integrációjára. Az ökumené híve, s közösségével azon munkálkodik, hogy megszólítsák napjaink emberét, és fogékonyabbá tegyék a másik ember elfogadására, megértésére, segítésére.

Csanádi József siófoki nyugdíjas

1951-ben született Balatonkilitin. A Siótournál rendezvényszervezéssel foglalkozott, 1975-ben részt vett a Szántópusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központ létrehozásában. 1981-ben ma is üzemelő autó- és motoralkatrész boltot nyitott. 1996-ban megalakították a Siófoki Lovas Egyletet, melynek elnöke. A környék gazdáival létrehozták a Siófok Térségi Gazdakört, melynek alelnöke lett, s tíz éve rendezik meg a Kenyérszentelő Ünnepet és Gazdanapot. Veterános barátaival 2003-ban megalapították a Siófoki Veterán Jármű Klubot, melynek szintén elnöke lett. A Balatonkiliti Református Egyházközség presbitere, majd főgondnoka,10 évig a Somogyi Református Egyházmegye főgondnoka volt. 2014 óta az Egyházmegye világi főjegyzője.

Gőbölös Attila kaposszerdahelyi keramikus

Kaposváron született, s tehetsége egészen fiatal korában megmutatkozott. Elképzeléseit azonban a népművészet kötöttségein belül nem tudta megvalósítani, így a kiteljesedést számára az iparművészet szabadsága adta meg. Eddig több mint 40 kiállítása volt. Kerámiáinak széles palettája mellett a szoborkészítés vált igazi szenvedélyévé. A millennium évében Szent István szobrot készített falujába, de több településen is megtalálhatók alkotásai. Kaposszerdahely közéletének aktív résztvevője; 2010-től képviselőként tevékenykedett, 2014-ben pedig alpolgármesternek választották.

Dr. Horváth László, a Simonfai Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője

Kezdetben hivatásos tűzoltóként szolgálta Kaposvárt és a környék településeit, miközben elvégezte az államigazgatási főiskolát, és 1997-től a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatalban törvényességi referensként dolgozott a megye teleépüléseiért. 1999 áprilisától Simonfa, Bőszénfa, Zselickislak és Zselicszentpál körjegyzőjeként járult hozzá a kistelepülések fejlődéséhez, az intézmények biztonságos működtetéséhez, 2002-ben a Pécsi Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett. 2012-ben címzetes főjegyzői címet kapott. Jelenleg a 9 településre kiterjedő Simonfai Közös Önkormányzati Hivatalt vezeti kiemelkedő szakmaisággal.

A balatonszentgyörgyi Margaréta Nyugdíjas Egyesület

Amely Balázs Gézáné vezetésével 2005-ben alakult meg azzal a céllal, hogy kulturális, hagyományőrző és szabadidős programokat szervezzen a községben élő nyugdíjasok részére. A nyugdíjasok tájékoztatása, összetartása, egymás segítése, a magányos társak felkeresése és betegek látogatása élő valóság Balatonszentgyörgyön. Az egyesületen belül énekkar és tánccsoport is alakult. Néhány tagjuk hangszeres vagy versmondó előadóként is megcsillogtatja tehetségét. Rendszeres résztvevői a helyi ünnepi eseményeknek, közösségi programoknak, és értékőrző munkájukat számos alkalommal rangos díjjal ismerték el.

Meiszterics János marcali vállalkozó

Pályáját 1971-ben kezdte szakoktatóként az MHSZ-nél. 1983-tól a megyei Autóközlekedési Tanintézetnél dolgozott. 1989-ben megalapította az 1. számú Járművezető-képző Munkaközösséget, majd ezt családi vállalkozássá alakította Meiszterics Autósiskola Kft. néven. Sok éven keresztül vizsgabiztosként dolgozott a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál; indítványára lett Marcali vizsgahely. A hetven személyt foglalkoztató autósiskola jó ideje országosan ismert. 1992 óta elnöke a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaságnak, a Magyar Vadászkamara Somogy megyei szervezetének elnökségi tagja.  

Mihályfalvi László, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium címzetes, örökös igazgatója

Aki 1959-1961 között segédmunkásként dolgozott a Gyógyszertári Központ anyagraktárában. Ezt követően Budapesten tanított, majd 1966-1970 között a nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium tanára. 1971-ben a kaposvári Mezőgazdasági Szakközépiskolából került a Táncsics Mihály Gimnáziumba, ahol hosszú éveken át igazgatóhelyettes, majd 1988-2006 között igazgató. Szakmai tudását gyakran humorral fűszerezve adta át tanítványainak és munkatársainak. Tizenöt kötet szerzője, számos kitüntetés tulajdonosa. Az Eötvös József-díjas igazgató több évtizedes pedagógusi hivatásának hatása messze túlmutat a megyehatárokon.

Nagy Zoltán nagybajomi röplabdaedző

Aki 1966-ban Tabon ismerkedett meg a labdajátékkal, és 30 éven át  versenyszerűen röplabdázott. 1983-ban Nagybajomban kezdhette meg nevelőedzői pályafutását. Csapataival 759 tornán, bajnokságon vett részt, 288 tornagyőzelmet aratva. 2009-ben egykori tanítványát, Pék-Tormási Orsolyát az „Év játékosának” választották Magyarországon Somogyban és a Dunántúlon ezidáig egyedüli női röplabdásként. Csapataival 38 alkalommal külföldön is öregbítették Nagybajom hírnevét. A legkiemelkedőbb külföldi sikert Bécsben érték el, ahol 5 alkalommal tornagyőztesek lettek. 2002-ben Nagybajomi Diák Röplabda Club névvel, saját nevelésű játékosokkal az NB II-ben szerepeltek.

Ojtó Lajos kaposvári vállalkozó

Aki  a Táncsics gimnáziumban érettségizett és a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán kapott diplomát. A Kaposvári Villamossági Gyárban dolgozott, majd a Szabadegyházi Szeszipari Vállalat kirendeltség-vezetője, később a Nagykanizsai Sörgyár kaposvári telepvezetője lett. 1993-tól a Slendy Bt. - jelenlegi nevén Slendy Kft. – vezetője. 2000-től a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagjaként sokat tett azért, hogy a kis- és középvállalkozások versenyképes, gazdasági tevékenységet folytathassanak. Aktív közéleti tevékenységet vállal, rendszeres támogatója helyi közösségeknek és rendezvényeknek.

Dr. Orbán Csaba, a Nagyatádi Kórház megbízott főigazgatója, a Csurgói Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ ügyvezető igazgatója

Akinek nevéhez fűződik a centrum létrejötte, amely arra törekszik, hogy a kistérség betegei ugyanolyan minőségű  ellátást kapjanak, mint bármelyik nagyvárosi lakos. Középtávú tervként az egy napos sebészeti ellátást is célul tűzte ki az intézmény. A magas színvonalú gyógyítás mellett leghatékonyabb munkának a prevenciót tartja a főorvos, aki több civil szervezetnek aktív tagja, a helyi társadalmi élet alakítója. Munkásságának köszönhetően létrehozták a Csurgói Szív Egyesületet. Csatlakoztak a Szív Egyesületek Országos Szövetségéhez, amelynek Nagyatád a központja.

Podmaniczky János balatonföldvári borász

Aki a Somogy Megyei Agrárkamara szőlészeti-borászati osztályának vezetője, s a Kőröshegy-Balatonföldvár környéki, húszhektáros szőlőültetvénnyel rendelkező családi gazdaság vezetője. Kőröshegy „zászlósbora”, a Rajnai Rizling, üde, gyümölcsös ízvilágával több alkalommal lett Somogy bora.  Böjte Csaba atya nemcsak a gyermekmentést, hanem a szőlőművelést, a borászatot is nagyra tartja, így ír róla:„Az utadon semmi nem magától érthető, mert minden ajándék: a lehulló eső szülőanyát talál a sáros földben, mely forrásában oly tiszta, hogy belőle benned élet fakad, oltja szomjadat, hordozza bomló, kacagó jókedvedet. Ugyanaz a víz, mely neked életet ad, az ibolya kibomló kék szirmaiba csodás illatként árad szét a tavaszi zsongásba. És ugyanaz a víz a tőkén keresztül utat talál, és otthonra lel a szőlőfürtben, melyet gondos kezek kipréselnek, s az édes must a hordó remeteségében erőt gyűjt, majd dallá változik szívedben.”

Pucskó Zsolt, kisberényi hagyományőrző

Kamaszkora óta táncolt, így nem csoda, hogy később néptáncoktató lett. A későbbiekben elkezdett foglalkozni a magyar hagyományokkal, íjászattal, lovaglással, majd lovas íjászattal. 1999-ben vásárolt egy területet Kisberényben, amelynek a Gyula völgye nevet adta és földházakat és jurtákat épített e területre. Több ezren fordultak meg a völgyben, ahol az Ex Libris Díjas hagyományőrzőnek köszönhetően életre kel a magyarok ősi tudáskincse. Az odalátogatóknak a régi ünnepek, a rovásírás és a mára megmaradt néptánc kapcsolatát tanítja. Mottója: „Az ember a természet. Ahogy azt műveled, úgy műveled a kultúrát, a természet művel Téged!”

Reiz Tamás potonyi polgármester

Aki tíz éve  munkálkodik a település jövőjéért. A Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás elnökeként a járási települések munkáját is lelkiismeretesen segíti. Fontos szerepet játszik a barcsi járás déli területén található települések társadalmi életében, ezen településeken megrendezésre kerülő programok szervezésében, rendezvényeinek lebonyolításában, valamint a magyar-horvát együttműködés előremozdításában. Társadalmi szerepvállalása kihat a térségben található települések kulturális, egyházi, civil és sport életére. Tudását és felkészültségét az önkéntes, karitatív feladatokban is kamatoztatja.  

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Somogy Megyei Szervezete

A SINOSZ 1955-ben megalakult Somogy Megyei Szervezete az egész megyében eredményes érdekképviseleti munkát végez a siketek és nagyothallók körében. Tevékenységük folyamatos: kommunikációs akadálymentesítéssel biztosított szakmai és információs előadásokat, közösségi életet, szabadidős programokat és ingyenes jogsegélyszolgálatot szerveznek annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők a lehető legteljesebb életet élhessenek. A szervezet megismerteti tagságával a lehetőségeket a helyi és országos munkaerőpiacon, valamint a megyeszékhely társadalmi és kulturális életében is aktívan részt vesz.

A barcsi SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft. Kollektívája

A 26 éves, 100 főt foglalkoztató cég nem pusztán Barcs egyik legnagyobb foglalkoztatója, hanem a barcsi közélet aktív szereplője is. A környező országokban is ismert vállalkozás tagja a helyi cégeket tömörítő Barcs és Térsége Vállalkozói Egyesületnek, támogatja Dél-Somogy sport és civil szervezeteit és a karitatív kezdeményezéseket.  A 100%-ban magyar tulajdonú, példát mutató vállalkozásnak 2014-ben sikerült 20 munkahelyet megmenteniük a barcsi székhelyű UNITRADE Kft. megvásárlásával. A cég Barcson építi meg új, 1600 m2-es üzemcsarnokát, ezzel újabb lendületet adva a helyi gazdaságnak, újabb lehetőséget kínálva az itt élőknek.

A somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Módszertani Intézmény, Kollégium dolgozói közössége
A somogyvári Gyógypedagógiai Intézmény 2016 novemberében ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. A többcélú intézmény fő profilja a gyógypedagógiai (elsősorban értelmi sérülteket fogadó) alap- és középfokú oktatás, kollégiumi ellátás. Az intézmény nevelőtestülete igényes, nagy empátiával rendelkező szakemberekből áll, akik képesek az intézmény hírnevének megőrzésére, bírják a szülők bizalmát, a szakma elismerését. Hivatásszeretetükkel a mindennapjaikban valósítják meg az intézmény célját, mely a fogyatékos gyermeket nevelő családok, valamint az állami gondoskodásban élő sérült gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása. A kollektíva a gyógypedagógiai sajátosságokon túlmenően a nehézsorsú, állami gondoskodásban élő gyermekek, fiatalok hátránykompenzációjáért és a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok tehetséggondozásáért is sokat tesz.

A Szent László Király Lovagrend

Amely 2000-ben alakult informális csoportként, közhasznú egyesületté csak 2005-ben vált. Olyan fiatalok voltak az alapítói, akik valami újat, de a társadalom számára hasznosat kívántak teremteni. Számos ifjúsági rendezvény köthető a nevükhöz. Iharos egyetlen nagyrendezvényét, a Szent László Napokat szervezőként, majd 2011-től az önkormányzattal együtt társszervezőként bonyolítják. Az esemény fő célja a népi, nemzeti, valamint középkori harci kultúra népszerűsítése. Az országos hírű lovagrend nagymestere, Horváth Győző a Szent László kultusz megerősítésén fáradozik, komoly részt vállal egyesületével a Somogyvári Nemzeti Emlékhely népszerűsítésében is. A lovagrend nem akar beleragadni a múltba, hanem a múlt által kívánja építeni a jövőt.

 


Fel