2016. Megyenap

A SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS A MEGYECÍMER ADOMÁNYOZÁSÁNAK 518. évfordulója tiszteletére 2015. január 6-11. között megrendezi a megyehetet. Ennek keretében gazdag programsorozatot kínál az érdeklődőknek.

Január 06. (szerda)

- Ünnepélyes zászlófelvonás a Vármegyeháza előtt (09.00 óra – Kaposvár, Fő utca 10.)
- Ünnepi közgyűlés, kitüntetések átadása (10.00 óra – Vármegyeháza Díszterem - Kaposvár, Fő utca 10.)

Díszvendég dr. Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke

Január 07. (csütörtök)

- Somogyország a választásokon túl – Jegyzői konferencia (14.00 óra – Vármegyeháza Díszterem - Kaposvár, Fő utca 10.)

 • Köszöntőt mond dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző
 • Előadó dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke
 • V. Csák Attila szobrász, restaurátor „Rajzaim” című képkiállításának megnyitója (16.00 óra – Vármegyeháza Bormúzeum - Kaposvár, Fő utca 10.)
 • Megnyitja Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke


- „MŰVÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK” – Thália erőterében – Kerekasztal-beszélgetés (17.00 óra – Vármegyeháza Díszterem - Kaposvár, Fő utca 10.)

 • Köszöntőt mond Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
 • Meghívott vendégek:
  - Bérczes László író, dramaturg, rendező,
  Ivancsics Ilona színész,
  Német Mónika színész,
  Spindler Béla Jászai Mari-díjas, Érdemes művész,
  Szalay József, a Csiky Gergely Színház műszaki vezetője
 • A beszélgetést vezeti: Lőrincz Sándor

Január 08. (péntek)

- Az Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címmel elismert értékeinkről tanúskodó miniatűr képek leleplezése és a Somogyi Értékdíjak átadása (13.00 óra – Somogyi Értékpont (Vármegyeháza kisterem) - Kaposvár, Fő utca 10.)

 • Köszöntőt mond Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke és dr. Sárhegyi Judit, megyei jegyző
 • Kerék Imre Aranylen című kötetének bemutatója (14.30 óra – Takáts Gyula Emlékház – Kaposvár, Dr. Kovács-Sebestyén Gyula u. 9.)
 • Köszöntőt mond Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke

- „GONDOLATOK A SZENT KORONÁRÓL” (18.00 óra – Vármegyeháza Díszterem - Kaposvár, Fő utca 10.)

 • Köszöntőt mond Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
 • Előadók:
  - V. Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya,
  - V. Woth Imre, a koronaőrség parancsnoka,
  - Wilhelm Erik, a Kapos Baranta harcművészeti Egyesület elnöke,
  - Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szent Korona Egyesülete


Kitüntetettek

A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított. A díjakról tavaly novemberben döntött a közgyűlés.

A Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományoz

Kassai Lajos kaposmérői lovasíjászmesternek


Somogy Polgáraiért Díjban részesül:

A Barcsi Városi Fúvószenekar és Mazsorett Egyesület,
amelynek zenészei és táncosai rendszeresen fellépnek a barcsi, illetve a megyei rendezvényeken, hazai és nemzetközi fúvószenei és mazsorett fesztiválokon. Rendszeres résztvevői a balatonkeresztúri fúvós és mazsorett találkozónak, szoros kapcsolatot ápolnak a horvátországi daruvári és viroviticai zenekarral és mazsorett csoporttal. A zenekar 40 éves, míg a mazsorettek 10 éves múltra tekintenek vissza. A mazsorett csoport repertoárjában a fúvószenén túl szerepelnek könnyűzenére készített koreográfiák is, így a tradicionális indulók hagyományos elemei mellett színpadra kerülnek latinos és modern tánc elemekkel tarkított produkciók is. A lányok rendszeres résztvevői a Siófoki Országos Vándorkupa Versenynek, az utóbbi években számos dobogós helyezést szereztek. A 2015-ös Európa Bajnokságon a Vénusz mazsorett csoport két aranyérmet és két ezüstérmet is szerzett.

A Böhönyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
amely a megyében az elsők között, 1890. május 26-án alakult. Első elnöke Mészöly Lajos körjegyző, mint főparancsnok volt. A felkészült és szervezett tűzoltóság működésének szükségességét felismerő települési vezetők, kereskedők, iparosok, értelmiségiek és földművelők alkották a tisztviselői kart. A tűzoltóság, mint civil szervezet szerepe a tüzek, katasztrófák elhárításában, vagy a károk mértékének csökkentésében elvitathatatlan volt, az akkori időben különösen. Nagyon sok zsúpos, szabadkéményes ház volt a faluban. A háború utáni időszakban Bergel Gyula, Csordás Gyula, Mózes József parancsnokok vezetésével jól működő, tartalmas egyesületi életet élő tűzoltószervezet öregbítette a község és a megye hírnevét. Számos versenyről kiváló eredménnyel tértek haza.

Dr. Cseke László igazságügyi adó-, járulék- és könyvszakértő, könyvvizsgáló,
aki a pécsi egyetemen szerzett diplomát. Könyvvizsgálói végzettségét 1993-ban szerezte meg. Kezdetben a Volánnál teherforgalmi előadóként dolgozott, majd a megyei napilapnál újságíróskodott. A Balaton Füszért közgazdasági osztályvezetője, 1984-től a Somogy Megyei Tanács idegenforgalmi- és áruforgalmi osztályvezetője. 1984-1986 között a Kaposvári Ruhagyár kereskedelmi osztályvezetője, ezt követően 1986-tól 1994-ig a Somogy Megyei Adóhivatal revizora. 1994-ben indította vállalkozását adószakértőként és könyvvizsgálóként. Részt vett az önkormányzat pénzügyi bizottságának szakértői munkájában, több vállalat igazgatótanácsában, illetve felügyelő bizottságában végzett magas színvonalú munkája elismerést és megbecsülést hozott számára. 1997-től Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálója, így munkájával nagyban hozzájárul a város költségvetésének stabilitásához.

Demeter Enikő fafaragó
Az erdélyi születésű, Öreglakon élő Demeter Enikő 7 évesen találkozott először a fafaragással, amikor beíratták egy fafaragó szakkörbe Székelyudvarhelyen. Faipari tanulmányait, asztalos tanulóként a szülővárosában kezdte meg, de két év után Magyarországra költözve Kaposváron fejezte be tanulmányait a Munkácsy gimnáziumban. A fafaragás mindig is élete része volt gyerekkora óta a mai napig. Ma gazdálkodik, farag, bármit kérnek tőle fából, ő azt szívesen elkészíti, akár életnagyságú szobrot, akár díszesen faragott szarukürtöt is.

Farkas Éva, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltség-vezetője,
aki tanulmányait a közgazdasági szakközépiskola elvégzése után Pécsett, majd Debrecenben végezte matematika-fizika szakon. Két diplomát szerzett. 21 évig volt a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola tanára. 2000-től a jelenlegi munkahelyén dolgozik. Kiváló kollektívát vezet, mely szakmai tudásával méltán vívta ki Somogy megye vállalkozóinak, LEADER közösségeinek elismerését. Lelkes művészet pártoló, a színjátszás a szívügye. Elkötelezett híve a sportnak, az egészséges életmódnak. Közéleti szerepvállalásával, megnyilvánulásaival példát mutat környezetének.

A marcali Fény Gyermekei Katolikus Ifjúsági Zenekar,
amelynek tagjai Ságvári Róbert vezetésével 1994 óta dicsérik az Urat. Vasárnaponként a reggeli misén szolgálnak. Az elmúlt években Csurgón a hittanversenyeken, Somogysámsonban a Regionális Ifjúsági Találkozókon állandó résztvevők, de Homokkomáromban is zenéltek hosszú éveken át. Somogyváron a Szent László napokon is több alkalommal közreműködtek. Lelki napokon, bérmálásokon, rádiós miséken csendül fel Istent dicsérő zenéjük.

Prof. Dr. Horváth Gyula, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa,
aki közel két évtizede Kaposváron él és dolgozik. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen 1977-ben szerzett diplomát, majd az esztergomi kórházban kezdett el dolgozni. A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa 1996-ban az orvostudomány kandidátusává nyilvánította. 1998 óta dolgozik a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Radiológiai Osztályán osztályvezető főorvosi beosztásban, ezzel egy időben szakorvosi feladatokat végez a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében is. Tagja az intézményi Protokoll Tanácsnak és a Tudományos és Oktatási Bizottságnak. A Pécsi Tudományegyetem 2011-ben címzetes egyetemi tanári címet adományozott számára.
Az ország egyik legfelkészültebb szakembere a képalkotó diagnosztika területén, s neki is köszönhető, hogy a kórház képalkotó diagnosztikai tevékenysége a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrumával együttműködve, európai színvonalúvá fejlődött. Az intézményben működő Prevenciós és Egészségfejlesztési Irodával kiváló együttműködést alakított ki, igazi betegségmegelőző szolgáltatást nyújtva a lakosságnak.

Horváth Lajosné, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium nyugdíjas pedagógusa,
aki Az ELTE Természettudományi Karának matematika-fizika szakán végzett. Pedagógus munkáját Kadarkúton kezdte, majd a Csurgói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában folytatta. 1958-ban került a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba. Itt dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. Sokat foglalkozott a tehetséges matematikus tanítványokkal, ezért szakkört, egyetemi előkészítőt vezetett, majd a matematika tagozatos osztályok tanára lett. Sok tanítványa szerepelt sikeresen az ilyen irányú egyetemi, főiskolai felvételi vizsgákon. 1974-től vezette az iskolában működő Szakmunkások Szakközépiskoláját. 1980-ban megyei szakfelügyelő lett a levelező vonalon, majd 1989-es nyugdíjazásáig az iskola igazgatóhelyettese. Ezután 13 évig az Eötvös József Általános Iskolában katolikus hittant tanított a gyerekeknek. A templomban ma is kisegítő munkát végez.

Kaposvár Helyőrségi Zenekar
A katonazenekar 1958-ban alakult Budapesten. 1962 júliusában az alakulatot a zenekarral együtt Pécsre helyezték, majd a bajai zenekarral összevonva, 1975-ben került Kaposvárra. 1977-től harminc éven át Szabó László alhadnagy volt a karmestere. A katonai és a civil szférával való szoros együttműködés és a nívós munka elismeréseként számos díjjal ismerték el, és a Magyar Rádió is több alkalommal készített felvételt produkciójukról. A Katonazenekari Fesztiválok rendszeres résztvevője, immár 22. alkalommal voltak házigazdája Kaposváron a Katonazenekari Fesztiválnak. 2010 októberétől Ruff Tamást követően Major András főhadnagy művészeti irányításával működik a katonazenekar, amely magas szintű szakmai munkájának köszönhetően nem csak lokálisan és regionálisan, hanem országosan is elismert zenekarrá vált. Szoros kapcsolatot ápol a város kulturális együtteseivel és intézményeivel; régóta együttműködője a Somogyi Megyenapoknak is.

Lakatos András, az egykori Balatonboglári Állami Gazdaság főkertésze,
aki az Agrártudományi Egyetem Kertészeti és Szőlészeti Karán szerzett mezőgazdasági mérnök oklevelet. A Villányi Állami Gazdaságból került 1955-ben Balatonboglárra, ahol az Állami Gazdaság főkertésze lett. Nevéhez számtalan fejlesztés köthető, melyek a céget és a borvidéket országosan és világszerte elismertté tették. 1963 és 1975 között országgyűlési képviselő is volt, 1973-ban Állami Díjat kapott. 1995-ben választották Balatonboglár díszpolgárává, 2010-ben pedig ő vehette át a BB egykori dolgozói nevében a város elismerő oklevelét. Lakatos András és a Balatonboglári Borvidék híres borászaink sikerei elválaszthatatlanok egymástól és Somogytól.

A nagyatádi Merengő Lovasudvar és a Nyerges Hagyományőrző Egyesület Kollektívája
A Nagyatádon, Újkútpusztán működő, három patkós minősítéssel rendelkező Merengő Lovasudvar és a Nyerges Hagyományőrző Egyesület ugyanazokat az embereket – Stoff Mártát és családját – jelenti. A Merengő Lovasudvart 2012 nyarán adták át. Oktatással, tereplovaglással, táboroztatással, beteg gyerekek fejlesztésével, hagyományőrző programok szervezésével várják a vendégeket. A 2008 óta működő Nyerges Hagyományőrző Egyesület többek között betlehemi játékokat, gyereknapokat is szervez évről évre. Célkitűzéseik közé tartozik a régmúlt hagyományainak felelevenítése, a mesterségek megismertetése, a hátrányos helyzetből érkező gyermekek lovagoltatása.

Dr. Nagy Zsuzsanna háziorvos,
aki 1989-ben, Szegeden végzett. Első munkahelye a bajai gyermekkórház volt. Miután itt megszerezte a gyermekorvosi szakvizsgát, Kaposvárra került, s a megyeszékhely Bölcsődei Központjánál dolgozott. Négy évvel később, miután megszerezte a kötelező gyakorlatot a szennai háziorvosi praxisban, 2005-ben letette a háziorvosi szakvizsgát, s átvette a körzetet. Azóta látja el a körzethez tartozó öt falu lakosságának háziorvosi teendőit. Szennában házi patikát működtet, s havi 4-5 alkalommal ellátja a városkörnyéki ügyeletet is. 2015-ben a Kárpát-medence legjobb háziorvosi praxisai közötti versenyben az első tíz között végzett a Szennai praxis, amelyhez nagyban hozzájárultak munkatársai, a két ápolónő és a védőnő.

Orbán Dénesné, a Siófoki Kórház-Rendelőintézet Sebészeti Osztályának dolgozója
Már a középiskolai tanulmányai idején perspektívát látott a Siófokon épülő városi kórház kínálta munkalehetőségben. Személyisége, minden cselekedete, az emberek iránti önzetlen segítőkészsége a beteg emberek gondozása felé irányította. Amikor 1980. augusztus 1-jén megkezdte a munkát a kórház sebészetén, kitűnő kollektíva fogadta, az ápolónő kollégák és az orvosi kar hamar befogadták, látva elhivatottságát, szakmaszeretetét. Sokat tanult a kollégáitól, az évek során minden lehetséges szakmai képzésen részt vett, hogy gyarapítsa tudását. Az intenzív osztály beindításában is közreműködött, majd visszatérve a sebészetre, főnővér helyettesként és részlegvezetőként dolgozott. A tanuló nővérek gyakorlati oktatásában is részt vett.  2007 óta ugyan nyugdíjas, de az utánpótlás hiánya miatt még ma is dolgozik. 45 éves munkája során az első és egyetlen munkahelyén mindig a betegek voltak számára a legfontosabbak.

A tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekara
A zeneiskolában 1998-ban alakult egy fúvós kamaracsoport, amely idővel zenekarrá fejlődött. Repertoárjában térzene, komolyzene, könnyűzene és alkalmanként egyházi zene is megtalálható. Állandó résztvevője a város ünnepségeinek, a környékbeli falvakban is számtalanszor szerepeltek, több alkalommal nagy sikerrel léptek fel külföldön is. A Somogy Megyei Zeneiskolai Zenekarok Fesztiválján a zenekar többször is különdíjat kapott. 2013-ban az I. Dél-dunántúli Regionális Zeneiskolai Zenekarok Versenyéről kiemelt I. díjjal térhetett haza. A Sternóczky László karnagy vezette zenekar a debreceni Fúvószenekari Világkonferencián közel egy órás hangversenyt adott. 2015-ben „B” kategóriában KIEMELT ARANY minősítést kapott a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetségétől.

Tóth Józsefné,  a somogytúri Kunffy Lajos Emlékmúzeum gondnoka
Mintegy harminc éve a somogytúri Kunffy Lajos Emlékmúzeum gondnoka, ám alázattal, lelkesedéssel végzett munkája által sokkal több ennél. Azt is mondhatnánk, hogy az emlékmúzeum lelke, aki nélkül nem távozhatnának elégedetten a látogatók. Zsuzsa asszony ugyanis művészettörténészeket meghazudtoló ismeretanyaggal rendelkezik a nemzetközi hírű festőművész életművét illetően, amelyet mindenkor különös örömmel oszt meg hallgatóságával. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a somogyi származású festőművész, s vele együtt Somogytúr és Somogyország még ismertebb lett a látogatók körében.

Török Csilla, a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
1992-ben indult pályája a Balatonkeresztúr és Balatonújlak Községek Körjegyzőségén, ahol pénzügyi előadóként dolgozott, majd a balatonújlaki önkormányzatnál anyakönyv-vezetői és szociális ügyintézői feladatokat is ellátott, 1998. augusztus 1-jétől 2004. március 31-ig pedig jegyzőként tevékenykedett. Ezt követően Balatonszentgyörgyön főállásban látta el a körjegyzői feladatokat. 2005. január 1-jén a Körjegyzőséghez csatlakozott Hollád és Vörs is. 2013. március 31-ig ezen a négy településen, majd a Főnyed és Szegerdő településekkel kiegészülve a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjeként hat településen és két roma nemzetiségi önkormányzatnál látja el a jegyzői feladatokat. Mindenkor kereste a kompromisszumos megoldások lehetőségét, bármilyen konfliktushelyzet is adódott az évek során. A vezetésére bízott hivatal munkatársai között, továbbá a mindenkori képviselőtestületek és a vele kapcsolatba kerülő állampolgárok részéről nagy tisztelet és megbecsülés övezi áldozatos és lelkiismeretes munkáját.

Dr. Vass Júlia, a Kaposvári Egyetem megbízott általános kancellárhelyettese,
aki a Pécsett végzett. 2004-ben Európa Jogi Szakjogász szakképzettséget szerzett, 2011-ben pedig letette a jogi szakvizsgát. A Kaposvári Egyetemen 2004-ben kezdte meg munkáját az Állattudományi és Gazdaságtudományi Kar dékáni hivatalvezetőjeként. 2007-ben rektori hivatalvezető, az egyetem főtitkára. Főtitkárként szervezte az intézmény legfőbb döntéshozó testülete, a Szenátus munkáját, melyet a Szenátus titkáraként továbbra is végez. Az intézmény Gazdasági Tanácsának titkári teendőit látta el, mely az egyetem javaslattevő, stratégiai döntések előkészítésében részt vevő szerve volt. A kancellári rendszer bevezetését követően általános kancellárhelyettesi megbízást kapott, feladatkörébe tartozik többek között az intézmény tanévnyitó és diplomaosztó ünnepségeinek szervezése, de további, szívvel-lélekkel végzett tevékenysége közül kiemelkedik a fenntartóval és az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó állami szervekkel való kapcsolattartás, az oktatói és vezetői pályázatok koordinálása, lebonyolítása, a hallgatói érdekképviseleti szervekkel való együttműködés. Szakmai tudása, a Kaposvári Egyetem iránti töretlen, példamutató elkötelezettsége, hivatástudata jelentősen hozzájárul az egyetem imázsának erősítéséhez.

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:50

Fel