2015. Megyenap

A SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS A MEGYECÍMER ADOMÁNYOZÁSÁNAK 517. évfordulója tiszteletére 2015. január 6-12. között megrendezi a megyehetet. Ennek keretében gazdag programsorozatot kínál az érdeklődőknek.

A megyehét programja

Január 06. kedd
- 09.00 - Ünnepélyes zászlófelvonás a Vármegyeháza előtt (Kaposvár, Fő utca 10.)

- 10.00 - Ünnepi közgyűlés, kitüntetések átadása a Vármegyeháza Dísztermében

Díszvendég: dr. Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya

Január 07. szerda
- 16.00 - Művészeti örökségünk – Somogyország népművészeti öröksége a Somogy
Megyei Népművészeti Egyesület kiállításának megnyitója a Kormányhivatal Galériában (Kaposvár, Csokonai utca 3.)

  • Köszöntőt mond: dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott
  • Megnyitja: Kapitány Orsolya etnográfus
  • Pohárköszöntőt mond: Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke
  • Közreműködik: Kis-Dörnyei Lajosné, a Táskai Asszonykórus énekese

Január 8. csütörtök
- 14.00 - Közösségi örökségünk – Civilek a nemzetért konferencia az Éléstár Egyesület és a Somogy Megyei Civil Információs Centrum szervezésében a Vármegyeháza Dísztermében
Előadók:

    - „Sport, politika, hit” - Balczó András, a Nemzet Sportolója, olimpiai bajnok
    - „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” - Tóth Istvánné, egyetemi oktató Kaposvári Egyetem
    - dr. Csizmadia László, CET, CÖF, NEA tanács elnöke
    - dr. Zsoldos Ferenc, Magyar Nemzeti Tanács alelnök, Szabadka
    - Szászfalvi László református lelkész, országgyűlési képviselő
    - Horváth Győző, Szent László Király Lovagrend Nagymestere, Iharos polgármestere

Január 9. péntek
- 13.00 - Kulturális örökségünk - „Somogyország Örökségéért a Kaposvári Vigaszságok Terén” címmel kulturális nap kezdődik a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának közreműködésével a Vármegyeháza Dísztermében

A rendezvényt megnyitja a nap díszvendége: dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára

- 13.30 - A Kaposvári Egyetem Művészeti Kara színészhallgatóinak műsora
- 14.30 - Pódiumbeszélgetés BENCZE ILONA Jászai-díjas színművésszel szülőföldről, művészetről (Vezeti: Lőrincz Sándor)
- 16.00 - a Vármegyeháza tárgyalótermében leleplezik az Örökségünk-Somogyország Kincse kitüntető címmel elismert értékeinkről tanúskodó miniatűr képeket, majd sor kerül a megállapodási szerződések aláírására is.
- 16.30 - A Kaposvári Egyetem Művészeti Kara fotográfia szakos hallgatóinak kiállítása a pozsonyi fotóhónap Off fesztiváljának fődíját elnyert munkáiból - A kiállítást megnyitja: dr. Gyenes Zsolt, dékánhelyettes
- 18.00 - GONDOLATOK A SZENT KORONÁRÓL című sorozatban dr. Zétényi Zsolt alkotmányjogász tart előadást „Szent Korona jogrend-történeti alkotmány és az alaptörvény” címmel.

Január 10. szombat
Jótékonysági megyebál a Dorottya Hotelben

Január 12. hétfő
- 9.00 - levonják a Megyezászlót


A Megyenapon kitüntetettek:

A megye legmagasabb elismeréseként „Pro Comitatu Somogy” Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt kapott 2015. január 6-án dr. Cey-Bert Róbert Gyula.

Somogy Polgáraiért Díjban részesül 2015. január 6-án:

Bálint Gábor plébános
Nyolc falu papja, aki a nagyatádi káplánéveket követően került Szentbalázsra, de Taszár, Kaposgyarmat, Cserénfa, Sántos, Kaposhomok, Kaposkeresztúr és Baté híveit is pasztorálja. A szentbalázsi és a taszári iskolán kívül a kaposvári katolikus gimnáziumban hitoktat, s tanít a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola kaposvári kihelyezett tagozatán. Nyári táborok rendszeres szervezője, lelkigyakorlatok előadója, akiknek szavára kicsik és nagyok egyaránt hallgatnak. Igazi közösségi ember, aki a 2000 éves keresztény értékrend szerint, apró szentjánosbogárként világít, mintegy igazodási pontot jelentve sokaknak. A szociális érzékenységéről is ismert szentbalázsi plébános nemcsak a hitélet alakítója; lelkes vöröskeresztes, s a helyi önkéntes tűzoltóegyesület elnökeként szintén tevékeny szerepet vállal.

Balogh László és Balogh Lászlóné csurgói nyugdíjasok
A csurgói Balogh házaspár három leánygyermeket nevelt fel a somogyi sport, a magyar kézilabda számára. A férj csaknem két évtizeden át volt a Csurgói Női Kézilabda Club elnöke, aki feleségével szinte együtt éltek a csapattal, vállalva a szervezés, az utaztatás, a közösségteremtés megannyi gondját. Balogh László és felesége, Ilona áldozatos szülői, gyermeknevelő tevékenysége messze túlmutat egy kisváros lehetőségein, Csurgó, Marcali és Somogyország polgáraiért gyermekeikkel együtt jelenleg is kiemelkedő eredményességgel fáradoznak.

Dr. Bartó László nyugalmazott ügyvéd
Somogycsicsóban végezte általános iskolai tanulmányait, majd a csurgói gimnáziumban érettségizett. 1964-ben végzett a pécsi egyetemen. Ügyvéd-jelöltként Siófokon kezdte pályafutását, majd a szakvizsgák után ügyvédként tevékenykedett. A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara egykori tisztségviselője nyugdíjba vonulása óta is praktizál. 2004-ben vezetésével alakult meg a Ságvári Szőlőhegyi Gazdák Egyesülete, melynek 10 éven keresztül volt az elnöke. Borversenyeket, szakmai kirándulásokat, előadásokat szervezett az egyesületi tagok részére. A legtöbb helyi civil szervezet megalakulásánál jelen volt és szakmai hozzáértésével segítette és segíti munkájukat.

Dr. Fintics Klára gyermek háziorvos
A sellyei származású gyermek háziorvos Pécsett szerzett diplomát. Orvosi pályáját Zalaegerszegen kezdte. Csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítését 1991-ben szerezte meg. 1992. június 1-jétől dolgozik Kaposváron; a 16. számú gyermek körzet háziorvosa. Sokat tesz a gyermekgyógyászat megbecsültségéért. Ez a társadalmi funkció hatékony érdekképviseletet is magába foglal, amelynek igyekszik maximálisan megfelelni, védve és egyben képviselve kollégái érdekeit, a jobb gyógyítási feltételek megteremtéséért. A gyógyítás mellett nagy hangsúlyt fektet a prevencióra és a tájékoztatásra. Számára a leghitelesebb visszajelzés a meggyógyult gyermek mosolya.

Hortobágyi Ferenc, a nagyatádi 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör Egyesület elnöke
Alapítója és 15 éve elnöke az egyesületnek. Vezetésével az egyesület részt vesz a honvédelmi ismeretek terjesztésében, aktív partnere a katonai toborzást végző nagyatádi szervezeteknek, s közreműködik a nyugállományú katonák érdekképviseleti ügyeinek intézésében. Egyik kezdeményezője és megalapítója, majd gyarapítója a Nagyatádi Haditechnikai Park gyűjteményének. A fegyvereket, harcjárműveket, katonai gépkocsikat, honvédségi egyenruhákat, kitüntetéseket, okmányokat tartalmazó gyűjtemény mára több mint 1000 darabból áll. A gyűjtemény Somogy megye harmadik leglátogatottabb bemutató helye.

Horváth Éva, a Magyar Cukormanufaktúra cégalapítója
A kaposvári cukorgyár korábbi elnök-vezérigazgatója, ill. fővegyésze 1998-ban Dr. Karl Schultes úrral úgy döntött, hogy egy új, hagyományos és speciális cukorfajták csomagolására és forgalmazására szakosodott kisvállalkozást indít el. Igazi sikertörténet a kisvállalkozásból kinőtt manufaktúra, amelyben jelenleg mintegy félszázan dolgoznak. A manufaktúra sikerének titka a kreativitás, s a szüntelen fejlesztés. Horváth Éva arra törekszik, hogy családias légkör uralkodjon a cégnél. Kiemelt figyelmet fordítanak a helyi értékek, közösségek, sportolók, alapítványok támogatására.

Kelemen Lajos író, költő, szerkesztő
A büssüi születésű, Radnóti és Podmaniczky-díjas író, költő, szerkesztő a pécsi egyetemen szerzett diplomát. Egy ideig szerkesztője volt a Somogy folyóiratnak, továbbá az Új Balaton és a Magyar Napló folyóiratoknak. Egyik alapítója, valamint hosszú ideig főszerkesztője a Képírás internetes lapnak. Szerepelt a Madárúton című nemzedéki antológiában. 1979-ben Virraszt a kéz címmel jelent meg első kötete, amelyet újabb tíz követett. Esszéit, kritikáit, verseit rendszeresen közli – más lapok mellett – a Hitel, a Magyar Napló, a Kortárs, a Pannon Tükör, a Forrás. A kilencvenes évek közepétől – Fodor Andráshoz hasonlóan –, számos pályakezdő, fiatal írót, költőt indított el az irodalom útján. Szerkesztőként is ismert; a Somogy Megyei Önkormányzat által kiadott Földem című, kortárs írókat, költőket, képzőművészeket felsorakoztató antológiát is ő szerkesztette.

Keszkenyős Józsefné, a kálmáncsai általános iskola nyugalmazott vezetője
1976. szeptember 1-jétől dolgozott a kálmáncsai általános iskolában, mint alsó tagozatos tanító, tagintézmény vezető, s tette mindezt összevont csoportban, világító fáklyaként – gyermekek és szülők előtt. A község képviselőtestületének 3 cikluson át volt tagja, ahol szakmai tudásával, tapasztalataival és bölcsességével folyamatosan segítette a nevelés-oktatás, művelődés ügyét, s a falu vezetőivel azért lobbizott, hogy ne szűnjön meg az intézmény. A nehéz sorsú családoknak nagy segítség, hogy gyermekeik helyben tanulhatnak. A tavalyi tanév végén, 38 éves tanítói múlttal a háta mögött, nyugdíjba vonult. Közösségi tevékenysége, pedagógusi munkássága, szerénysége sokak előtt példa.

Kis Dörnyei Lajosné, a Táskai Asszonykórus és a Táskai Nyugdíjas Egyesület tagja
Mariska néni mintegy négy évtizede mutatja be a táskai népdalokat az ifjabb nemzedéknek, és általa az ország más tájain élők is megismerhetik az ősi somogyi dallamkincset. A 70-es évek elején megalakult Táskai Menyecskekórus alapító tagja, és szólóénekese volt. 1994-ben a régi tagok újakkal kibővülve létrehozták a Táskai Asszonykórust, amellyel folyamatosan magas színvonalon képviselik megyénket. A népdalok nagy része az ő emlékeiből kerül elő, ahogy azt nagyszüleitől tanulta, s fiatal lány korában a bálból hazafelé énekelték az utcán. Mariska néni éneke jelentősen hozzájárult a kórus sikereihez, de szólistaként is a legkiválóbbak között végzett egy-egy megmérettetésen.

Kovács József balatonkeresztúri polgármester
1989 augusztusától a Balatonkeresztúri Általános Iskola tanára, 1996. augusztus 1-től az intézmény vezetője. 1994-2006 között önkormányzati képviselő és a pénzügyi bizottság elnöke. 2006. október 1-jétől, mint polgármester, aktív szerepet játszik a közéletben; kiváló szervező, széleskörű kapcsolatot ápol a társadalmi szervezetekkel, a község külföldi és hazai partnertelepüléseivel. Kiegyensúlyozott, következetes, igényes vezetői stílusáért felettesei és munkatársai tisztelik és becsülik. Meghatározó szerepet játszott a Kárpát-medencei Keresztúr nevű települések találkozójának megszervezésében. Az elmúlt 8 év során Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból 20 település kapcsolódott a szövetséghez. Kiemelt figyelmet fordít a település pénzügyi-gazdasági stabilitására, fenntarthatóságára, az önkormányzat és intézményei hatékony működtetésére. A Keresztúr Nevű Települések Szövetségének elnöke, a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület alelnöke.

Lábadiné Somogyi Márta
A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatásszervezője 2003 óta dolgozik a közigazgatásban. Munkaköri feladatait tartósan magas színvonalon, eredményesen látja el. Kiemelkedő teljesítményt nyújt a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal főjegyzői, alelnöki és aljegyzői titkársága teendőinek koordinálása terén. Az önkormányzat kiemelt rendezvényeinek előkészítője, lebonyolítója. A Megyehét, a Megyebál, a Somogy Bora választás meghatározó szervező egyénisége, és tevékeny szerepet vállal a Szülőföldem, Somogyország program koordinálásában is. Munkájával nagyban hozzájárul a megyei önkormányzat jó hírének megőrzéséhez, öregbítéséhez.

László Imréné, a pálmajori óvoda dajkája
Felelősségteljes munkáját több évtizede lelkiismerettel, emberséggel, féltő-óvó szeretettel, nyugodt derűvel végzi. Kiemelkedő szerepe van az óvoda nevelő-, személyiségfejlesztő funkciójának betöltésében, a szülőkkel való együttműködésben. Gyermekközpontú – elfogadó, segítő, támogató – empatikus személyiségével, mind emberi, mind szakmai hitelességével rövid időn belül kivívta a köztiszteletet és -szeretetet Pálmajor lakosai részéről.

Légli Ottó borász, Balatonboglár díszpolgára
Somogy megye egyetlen borvidéke, a Balatonboglári Borvidék háromszor is ünnepelhetett az Év Bortermelője Magyarországon díjak átadásakor. Légli Ottó több jelölést követően 2010-ben nyerte el ezt a címet, de a szakma elismerését jelzi az is, hogy már előtte ő lehetett a Borászok Borásza is hazánkban. Légli Ottó munkájának legnagyobb eredménye nem egyszerűen egy működő, életképes családi birtok kiépítése, hanem ennél sokkal több. Családi birtoka arra bizonyság, hogy a Balaton déli partján lehet országos összehasonlításban is remek borokat készíteni – és nemcsak egy nagybirtok által. Az eredményt mi sem bizonyítja jobban, minthogy ma Légli Ottó nevezhető az ország első számú fehérborosának – legalábbis azon termelők között, akik kizárólag száraz borokkal versenyeznek a fogyasztók kegyeiért” – írta róla egyik méltatója.

Matyikó Sebestyén József költő, író, etnográfus, nyugalmazott múzeumigazgató (posztumusz)
1976-tól a siófoki Dél-Balatoni Kulturális Központ helytörténész-könyvtárosa, 1987-től a Kálmán Imre Múzeum igazgatója, aki diákkora óta foglalkozott szépirodalommal. Számos verse, karcolata, tanulmánya, esszéje, helytörténeti írása jelent meg országos és dunántúli lapokban. Első verseskötetét, a Nádasok zsoltárát 1995-ben vehettük kézbe. Tagjai közé választotta a Magyar Írók Szövetsége, s 2008-ban Balatonfüred Kulturális Nagykövete lett. 2011-ben a Búvópatak folyóirat kuratóriuma elsőként tüntette ki a Papp Árpád – Búvópatak díjjal és Veszprém megye Pro Comitatu Díjjal. 2013-ban a nemzetközi Salvatore Quasimodo nemzetközi költői versenyen Quasimodo-díjban részesült. Az igazgatásával működött múzeum jelentős missziót vállalt kiállítási programjaival, a képtári gyűjtemény megalapozásával és a tudományos publikációkkal. Számos helytörténeti vonatkozású kötetét követően 2013-ban megjelent tőle a Takarónk a csillagos ég. Egy év múlva valóban takarója lett a csillagos ég. Sok szenvedés után, tavaly nyáron költözött az égi íróasztal mellé.

Mélyben és Reményben Alapítvány
Alapítvány jelenleg 23 önhibáján kívül mélyszegénységben élő családot – köztük romákat –támogat. Önkéntesekkel rendszeresen látogatják a családokat, s a velük folytatott beszélgetésekben próbálják felfedezni tényleges szükségleteiket, és ezekhez nyújtanak támogatást. Nem segélyt osztanak, hanem abban szeretnének segíteni, hogy a családok saját energiáikat is mozgósítva anyagi és mentális értelemben is talpon tudjanak maradni. A következő generációnak, a gyermekeknek a tanulásban segédkeznek, ezzel teremtve meg számukra a továbblépés, a kitörés lehetőségét.

Péntek Vince, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola igazgatója
Gépészmérnöki diplomájának megszerzése után a segesdi téeszben kezdett dolgozni, majd 1986-tól a Nagyatádi Szakképző Iskolában tanított. 1999 óta a segesdi IV. Béla Király Általános Iskola igazgatója, s az intézményt elhivatott módon fejlesztette és fejleszti. Ennek eredményeként az iskola számítástechnikai felszereltsége az elsők között van a megyében. Projektmenedzseri képesítését rendszeresen hasznosítja, pályázatokat nyer és vezényel le az intézmény javára, valamint a hajdani királynéi város részére is. A rendszerváltás óta hatodik ciklusban települési képviselő, 20 éve a pénzügyi bizottság vezetője.

Szalai József, a kaposvári Csiky Gergely Színház műszaki vezetője
A Csiky aranykorától napjainkig a színház műszaki gárdájának oszlopos tagja, a láthatatlan színpadtér karmestere. Munkája elengedhetetlen a színházi varázslathoz, hiszen a műszaki kollégák összehangolt tevékenysége nélkül a nagysikerű előadások nem jöhetnének létre. 1976 áprilisában szerződött a színházhoz, mint díszítő. Kitartó, lelkiismeretes és fegyelmezett munkájának köszönhetően előbb színpadmester-helyettes, majd színpadmester lett. 2005-től a színház műszaki vezetője. Nagy tudású, országos hírű színházi szakember. A rendezők és díszlettervezők szívesen dolgoznak vele, sok esetben ő a darab szcenikusa, s önállóan is tervez díszletet.

Prof. Dr. Habil Tossenberger János, a Kaposvári Egyetem dékánja, egyetemi tanár, intézetigazgató, a Területi Választási Bizottság alelnöke
Kutatómunkája során elsősorban a gazdasági haszonállatok táplálóanyag ellátásával foglalkozik. Kezdeményezője és a kidolgozást végző szakmai bizottság vezetője volt a Dél-dunántúli Regionális Sertésprogramnak, amely a hazai sertéságazat fejlesztését hivatott szolgálni. Kutatási eredményeit több mint száznyolcvan magyar és idegen nyelvű közleményben és előadásban adta közre. Hazai és külföldi tudományos konferenciákon rendszeresen tart szakmai előadásokat. Kutatómunkája mellett a Takarmányozástani Tanszék oktatómunkájában – különböző beosztásokban vesz részt. 2012-ben a „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” kitüntetést adományozták részére.

Dr. Trefeli Katalin, a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatalának vezetője
A kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd 1987-ben a kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanítói és népművelői diplomát. Az Államigazgatási Főiskolán 1990-ben igazgatásszervezőként végzett. 1999-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett, majd egységes jogi szakvizsgát tett. Családjogi szakjogász diplomával és társasági jogi és cégjogi szakjogász diplomával, közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. 1984 óta dolgozik a közigazgatásban. Munkája mellett számos jótékonysági rendezvényt szervez, tevékenyen vesz részt hagyományőrző, szabadidős egyesületek munkájában. Lakóhelyének és munkahelyének egyaránt megbecsült tagja.

Dr. Viski Anna, a Kaposi Mór Oktató Kórház osztályvezető főorvosa
1970-ben szerzett általános orvosi diplomát Szegeden, de immár két évtizede Kaposváron él és dolgozik. Tíz éve lát el szakmai felügyeletet a dél-dunántúli régióban a patológia szakterületén Az intézményi Etikai és Kutatásetikai Bizottság titkára, a Protokoll Tanács tagja. Aktív munkássága mellett rendszeresen vállal tudományszervezési feladatokat, és részt vesz a szakorvosjelöltek gyakorlati oktatásában, illetve Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Kaposvári Képzési Központjában tanuló hallgatók elméleti képzésében is. Orvos szakmai és vezetői tevékenysége kiemelkedő, a főorvosasszony – aki a Kaposvári Református Egyházközség presbitere – határtalan munkabírásával, mintaértékű szervező- és együttműködő képességével, elhivatottságával sokak példaképe.


Fel