2011. Megyenap

1498. január 6-án, azaz 513 éve kapta meg II. Ulászló királytól Somogy vármegye a címert adományozó címeres levelet, mellyel első lett a címeres vármegyék sorában. E jeles esemény elõtt minden év első hetében ünnepi programsorozattal tiszteleg Somogy megye. Az Ünnepi Közgyűlés idei helyszíne Balatonboglár volt.


A megyehét programjai

Január 3. - Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással a megye városai és kistérségei egy-egy településének zászlajával a Megyeháza előtt.

Január 4. - A Kaposi Mór Oktató Kórház tömbrekonstrukciójának alapkőletétele

Január 6. Ünnepi közgyűlés Balatonbogláron

A balatonboglári sportcsarnokban temperamentumos fúvósmuzsika fogadta január 6-án az ünnepi közgyűlésre érkezőket, akik között díszvendégként köszöntötték Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét. A 153. megyenapon részt vettek a Somogy Megyei Önkormányzat vezető tisztségviselői: Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Jakó Gergely és Witzmann Mihály alelnökök, dr. Vörös Tamás főjegyző. A vendégek sorában láthattuk Juhász Tibor kormánymegbízottat, dr. Neszményi Zsoltot, a Somogy Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, Szita Károlyt, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét, Somogy országgyűlési képviselőit, a Somogy Megyei Közgyűlés és Balatonboglár Város képviselő-testületének tagjait, megyénk településeinek polgármestereit, jegyzőit, a megyei intézményvezetőket, a társadalmi és civilszervezetek, valamint a sajtó képviselőit, Somogy legújabb kitüntetettjeit, a Pro Comitatu Somogy kitüntető díj birtokosait.

A balatonboglári kötődésű Somlyó György Mese a szülőföldről versét követően Mészáros Miklós, Balatonboglár város polgármestere üdvözölte a megjelenteket. A hagyományos ünnepi köszöntőt Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke tartotta, majd Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Megyenap díszvendége mondott beszédet.

A megyenapi rendezvény jó lehetőséget teremt arra, hogy ilyenkor a vendéglátó település felvonultassa kulturális értékeit. A Lőrincz Sándor által összeállított programban így megismerhettük a Balatonboglári Zeneiskola fuvolakvartettjét és a helyi Szelence Gyermektánccsoportot, amely különös színt képvisel Somogy megye néptáncos palettáján, s rendszeres fellépője a város rendezvényeinek. Az ünnepség fogadózenéjét a Somogy Polgáraiért-díjas Balaton M&K Fúvószenekar játszotta, amelynek tagjai nem először vendégei megyenapi kitüntetési ünnepségünknek, s akik rendszeres szervezői a balatonkeresztúri nemzetközi fúvósfesztiválnak.

A kitüntetetteket a Kaposvári Egyetem negyedéves színinövendékeinek műsorával köszöntötték. A Kaposvári Egyetem színészhallgatói Cseh Tamás-estjükből adtak elő részleteket. A program utáni ünnepi fogadáson a kitüntetettek nevében dr. Moizs Marianna, a megyei kórház stratégiai igazgatója mondott pohárköszöntőt.

Január 7. - "Aki nem hiszi, járjon utána" mesekiállítás megnyitója

Január 7. - Az Örökségünk Somogyország kincse kitüntető címmel elismert értékeinkről készült miniatűr képek leleplezése, megállapodások aláírása
A Megyehét egész hetes programja

2011.01.03 - 2011.01.10

Január 3.

- 14.30 Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással a megye városai és kistérségei egy-egy településének zászlójával.
Helyszín: Megyeháza (Kaposvár, Csokonai u. 3.)

- 15.00 Dél-Dunántúl építészete a XXI. század elején című kiállítás megnyitója
Helyszín: Megyeháza Galéria (Kaposvár, Csokonai u. 3.)
Köszöntőt mond: Varga Ákos Somogy megye főépítésze
Megnyitja: dr. Molnár Árpád a Somogy Megyei Építész Kamara elnöke

Január 4.

- 10.00 Magyarország Holnap III. című konferencia
Helyszín: Megyeháza Nagyterme (Kaposvár, Csokonai u. 3.)
Köszöntőt mond: Jakó Gergely a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke

   - A magyar lelkiállapot, a kollektív bizalomhiány és az esélyteremtés lehetőségei (Előadó: Kopp Mária pszichológus Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet)
   - A népességcsökkenés okai és következményei (Előadó: Pongrácz Tiborné demográfus KSH Népességtudományi Kutatóintézet)
   - Nemzet, nép, tömeg, fogyasztó. Szakrális Magyarország polgári Magyarország (Előadó: Prof. dr. Papp Lajos szívsebész, nyugalmazott egyetemi tanár)

Levezető elnök: Filebics Magdolna szociológus Somogy Megyei Esélyegyenlőségi Iroda

- 14.00 Kaposi Mór Oktató Kórház Tömbrekonstrukciójának Alapkőletétele
Helyszín: Kaposvár, Talliány Gy. u. 20-32.

Január 5.

- 16.00 A Szent Istvánról és a Szent Koronáról kiírt képzőművészeti pályázat eredményhirdetése és a kiállítás megnyitása
Helyszín: Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár, Csokonai u. 4.)
A kiállítást megnyitja: Szántai Lajos művelődéstörténész

- 18.00 A Szent Korona ereje, szentsége és misztériuma
Helyszín: Megyeháza Nagyterme (Kaposvár, Csokonai u. 3.)
Előadó: Szántai Lajos művelődéstörténész
Az előadáshoz kapcsolódóan megtekinthető Rónai Attila ötvösmester koronamásolata

Január 6.

- 10.00 Ünnepi közgyűlés Balatonbogláron, kitüntetések átadása
Helyszín: Balatonboglár, Urányi János Sport és Szabadidő Központ (Gaál G. u. 58.)

    Ünnepi beszédet mond: dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke, a Megyenap díszvendége
    A résztvevőket üdvözli Mészáros Miklós Balatonboglár város polgármestere
    Köszöntőt mond és a kitüntetéseket átadja: Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Az ünnepségen közreműködnek:

    A Kaposvári Egyetem színészhallgatói
    Balaton M&K Fúvószenekar
    Karnagy: Hajas Béla
    A balatonboglári Szelence Gyermektánccsoport
    Művészeti vezető: Szabó Zsolt és Gerlecz Edit
    A balatonboglári Zeneiskola fuvolásai

Konferál: Jámbor Szabó Éva és Lőrincz Sándor

Az állófogadáson pohárköszöntőt mond: dr. Moizs Marianna a Kaposi Mór Oktató Kórház stratégiai igazgatója

Január 7.

- 15.00 "Aki nem hiszi, járjon utána" című mesekiállítás megnyitója
Helyszín: Somogy Megyei Múzeum (Kaposvár, Fő u. 10.)

- 16.00 Az Örökségünk-Somogyország kincse kitüntető címmel elismert értékeinkről készült miniatűr képek leleplezése, megállapodások aláírása
Helyszín: Megyeháza, Címerterem (Kaposvár, Csokonai u. 3.)
Köszöntőt mond: dr. Vörös Tamás Somogy megye főjegyzője

- 17.00 A Somogyi Hírlap Jelenti 2010-ről
Sajtófotó-vetítés a kaposvári Csiky Gergely Színházban

Január 8.

- 19.00 Megyebál a siófoki Hotel Azúrban

Január 10.

- 9.00 Ünnepélyes zászlólevonás katonai tiszteletadással
Helyszín: Megyeháza (Kaposvár, Csokonai u. 3.)

A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított. A kitüntetettek személyéről 2010. szeptember 17-i ülésén döntött a közgyűlés. A Somogy Polgáraiért Díjat Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke adta át.

Bereczné Darányi Évának, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi főosztályvezető-helyettesének, a humánerőforrás-gazdálkodás pénzügyi, adminisztratív, az adatszolgáltatási kötelezettségek körében, valamint a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében szívvel-lélekkel végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

Bogdán Jánosnak posztumusz, Magyarország első és egyetlen cigánygimnáziuma néhai igazgatójának, az intézmény jó hírnevének és tekintélyének gyarapításáért, valamint a tehetséges roma gyermekekért végzett fáradhatatlan munkájáért.

Dr. Cseke István nyugalmazott barcsi háziorvosnak, kiváló szakmai munkájáért, a rászorulók segítéséért, a társadalom perifériáján élők felkarolásáért, és a református gyülekezetért végzett tevékenységéért.

A balatonlellei Cser Lászlónak, a somogyi sportélet terén kifejtett, magas színvonalú testnevelő tanári és edzői munkásságáért, élvonalbeli labdarúgók, kézilabdázók, atléták neveléséért. Sajnos a közelmúltban Cser László elhunyt; a kitüntetést fiai vették át.

Dr. Geszti Jánosnak, Somogyvár egykori állatorvosának, kimagasló szakmai hozzáértéssel és igazi elhivatottsággal végzett, mintegy 40 éves lelkiismeretes munkájáért.

Handó Jánosnak és ifj. Handó Jánosnak, apának és fiának, a zselici kistérség meghatározó közéleti személyiségeinek, Szenna egykori és Patca jelenlegi polgármesterének, a kistelepülési hagyományok megőrzéséért, fejlesztéséért, valamint a patcai Katicatanya létrehozásáért.

Hekeli Imrénének, a Siófoki Integrált Oktatási Központ Beszédes József Általános Iskolája vezető helyettesének, közel 40 éves kiemelkedő pedagógusi, szaktanácsadói szolgálatáért.

Dr. Incze Lászlónak és dr. Incze Lászlónénak, Somogysámson köztiszteletben álló házaspárának nagy szakmai alázattal végzett gyógyszerészi, illetve pedagógusi munkájáért.

Kovács Lajos nyugdíjas építészmérnöknek és városgazdálkodási szakmérnöknek, Marcali várossá fejlődésében, környezetének megóvásában, szépítésében és gazdagításában végzett kiemelkedő munkájáért.

A lengyeltóti Ördöngös Táncegyüttesnek, a Kárpát-medence, különösen a Dunántúl néptánc kultúrája megőrzése és népszerűsítése, valamint a somogyi hagyománykincs gazdagítása terén végzett fáradhatatlan tevékenységéért.

Meiszterics Lászlónak, a Somogy megyei lovas hagyományok ápolása, a lovas turizmus fellendítése és népszerűsítése terén végzett egyre nagyobb tömegeket vonzó, sikeres munkájáért.

Milicz Ilonának, intézményünk, a Drávakastély Szociális Otthon igazgatónőjének, a fogyatékos személyek ápolásában, gondozásában, nagy szeretettel, odaadással és empátiával végzett, közel három évtizedes áldozatos tevékenységéért.

Dr. Moizs Mariann-nak, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház stratégiai igazgatójának, főigazgató-helyettesnek, két évtizedes orvosszakmai, vezetõi és intézményfejlesztő tevékenységének elismeréseként.

Az Ádándi Népdalkör Egyesületnek, Ádánd és Somogy megye néphagyományainak, népdalainak gyűjtéséért, a Kárpát-medence népdalkincsének megismertetéséért. A díjat átveszi Házi Ferencné művészeti vezető és Bíró József az egyesület elnöke.

Orbán Margitnak, az alig 200 lelkes belső-somogyi kisközség, Rinyakovácsi polgármesterének, a településfejlesztés, a területrendezés, valamint a közösségépítés terén nagy lelkesedéssel végzett több mint két évtizedes, példamutató munkájáért.

Dr. Rumszauer Miklósnak, a kaposvári Szent Margit – Szent József Templom karizmatikus plébánosának a hitélet megújításáért, a hívek lelkigondozása terén különös érzékenységgel végzett szolgálatáért, a fiatalok körében kifejtett pasztorációs tevékenységéért, valamint egyetemi oktatói, egyházjogászi és kultúraközvetítõ tevékenységéért.

Dr. Seregi Jánosnak, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Agrár és Zöldbank Főigazgatóság ügyvezetőjének, a Pannon Lovasakadémia vezetőjeként végzett koordinációs és irányító tevékenységéért, a magyar lovassport nemzetközi szintre való emeléséért.

Dr. Steiner Györgyinek, Sávoly, Fõnyed, Szegerdő, Szőkedencs községek körjegyzőjének két évtizedes példamutató közigazgatási munkája elismeréseként.

Dr. Totth László fül-orr-gége, audiológus szakfőorvosnak, a hallássérült gyermekeket ellátó módszertani intézményünk, a kaposvári Duráczky József iskola audiológiai állomásának létrehozásáért, az ott végzett több mint negyed százados gégészeti és hallásgondozási tevékenységéért.

Varga László nyugdíjas kertészmérnöknek, a marcali közélet meghatározó személyiségének, a kisváros kertbarát körében, valamint a környezetvédelem terén végzett kimagasló munkásságáért. 

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:53

Fel