2010. Megyenap

Az idei megyenapnak a tavalyi évben városi rangot szerző Igal adott otthon január 6-án. Hagyományos mozzanattal, a huszárok zászlós bevonulásával vette kezdetét most is az ünnepség, melyet a megyecímer adományozásának 512. évfordulójának napján rendezett Somogy Megye Közgyűlése. Az esemény díszvendége dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, az Állami Számvevőszék volt elnöke volt.

A protokollvendégek sorában köszöntötték Gelencsér Attilát, a Somogy Megyei Közgyűlés elnökét, Sárdi Árpádot és Jakó Gergelyt, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnökeit, dr. Jakab Józsefet, a házigazda város, Igal polgármesterét, Hoffmanné dr. Németh Ildikót, a Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjét, dr. Vörös Tamást, Somogy megye főjegyzőjét, Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, Somogy országgyűlési képviselőit, a Somogy Megyei Közgyűlés és Igal Város képviselő-testületének tagjait, megyénk településeinek polgármestereit, jegyzőit, a megyei intézményvezetőket, a társadalmi és civilszervezetek, valamint a sajtó képviselőit, Somogy legújabb kitüntetettjeit, a Pro Comitatu Somogy kitüntető díj birtokosait. A megye tehetséges előadóit felvonultató műsor után adták át a megyei közgyűlés legrangosabb elismerését.


A Megyenap 2010 rendezvénysorozat programja:

JANUÁR 5.

13.30 - ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS
katonai tiszteletadással a megye városai és kistérségei egy-egy településének zászlójával a Megyeháza előtt
(Kaposvár, Csokonai u. 3.)

14.00 - AZ EMLÉKEZÉS SZÍNES ÁLMAI
KIÁLLÍTÁS ROMA FESTŐNŐK MŰVEIBŐL
Megyeháza Galéria, Kaposvár, Csokonai u. 3.
Köszöntőt mond: Berényi László, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Megnyitja: Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum antropológusa
Közreműködik: Nyári Oszkár, a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze

14.45 - KŐSZEGI EDIT „KITÖRÉSI PONT-AZ ISKOLA” CÍMŰ DOKUMENTUMFILMJÉNEK VETÍTÉSE
Megyeháza, Kisterem

JANUÁR 6.

10.00 - ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS IGALBAN, KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA
Ünnepi beszédet mond: dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, a Megyenap díszvendége
A résztvevőket üdvözli: dr. Jakab József, Igal város polgármestere
Köszöntőt mond és a kitüntetéseket átadja: Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

JANUÁR 7.

14.00 - GERA KATALIN SZÉCHÉNYI FERENC BRONZ RELIEFJÉNEK LELEPLEZÉSE
Somogy Megyei Múzeum, Kaposvár, Fő u. 10.
Avatóbeszédet mond: dr. Szép Tamás kaposvári képviselő
Leleplezi: Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere

15.00 - AZ ÖRÖKSÉGÜNK-SOMOGYORSZÁG KINCSE KITÜNTETŐ CÍMMEL ELISMERT ÉRTÉKEINKRŐL KÉSZÜLT MINIATŰR KÉPEK LELEPLEZÉSE,
MEGÁLLAPODÁSOK ALÁÍRÁSA
Megyeháza, Címerterem
Köszöntőt mond: dr. Vörös Tamás, Somogy megye főjegyzője

15.30 - A „SOMOGYORSZÁG” CÍMŰ KÖTET BEMUTATÓJA
Megyeháza földszinti kisterme
Köszöntőt mond: Prof. dr. Kovács Ferenc akadémikus és Sárdi Árpád, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke
A dr. Cseicsner Endréné szerkesztette kötetet bemutatja: Lőrincz Sándor főosztályvezető-helyettes
Közreműködik: Karácsony Tamás, a kaposvári Csiky Gergely Színház művésze

JANUÁR 8.

10.00 - „MAGYARORSZÁG HOLNAP” szakmai konferencia Megyeháza nagyterme
Köszöntőt mond: Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke
- A magyar gazdaság kilátásai
Előadó: Róna Péter jogász, közgazdász, ELTE Jogi Tanszék
- A minőségi demokrácia és az „Új Reformkor” esélyei
Előadó: Miszlivetz Ferenc szociológus, MTA Politikatudományi Intézet, Társadalom- és Európa-tanulmányok Intézet
- Az egészséges test mindig tőke
Előadó: Monspart Sarolta szakedző, osztályvezető, Országos Egészségfejlesztési Intézet
Levezető elnök: Filebics Magdolna szociológus, a Somogy Megyei Esélyegyenlőségi Iroda vezetője

17.00 - A SOMOGYI HÍRLAP JELENTI 2009-RŐL
Sajtófotó-kiállítás a Táncsics Mihály Gimnáziumban (Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17.)

JANUÁR 9.

19.00 - MEGYEBÁL A SIÓFOKI HOTEL AZÚRBAN

JANUÁR 11.

9.00 - ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓLEVONÁS
katonai tiszteletadással a Megyeháza előtt


2010. január 6-án Pro Comitatu Somogy Díjat kapott Barkóczi István, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója az erdészetben végzett több mint három évtizedes kiemelkedő munkájáért. (Barkóczi István gyakornokként kezdte, - s a ranglétrát végigjárva - 1999 óta hazánk meghatározó erdő- és vadgazdálkodó cégének, megyénk egyik legnagyobb munkaadójának a vezetője. A fejlesztés, a fejlődés elkötelezett híveként dolgozta ki a cég stratégiáját, mellyel növelte a SEFAG Zrt., s ezen keresztül a megye, az ország vagyonát. Az erdőművelés, a fahasználat, a vadgazdálkodás területén jelentős szemlélet- és technológiaváltozást hajtott végre, mely külföldön is ismertté tette nemcsak cégét, hanem Somogy megyét is. Úttörő szerepet vállalt a SEFAG Zrt. a fa energetikai hasznosításában, valamint a fának, mint biomasszának a „zöldenergia” termelésbe vonásával, ezáltal közelebb került hazánk az európai uniós feltételek teljesítéséhez. Tevékenységének kiemelkedő eredménye az erdő- és vadgazdálkodás összhangjának megteremtése, melyet a tudomány műhelyeivel való szoros együttműködés során valósított meg. Munkásságának célja, hogy az állami erdőterület kezelése a legnagyobb mértékben szolgálja a köz javát. )

A Somogy Megyei Közgyűlés ugyancsak Pro Comitatu Somogy Díjat adományozott dr. Jürgen Schütznek, a németországi Rhein-Neckar járás és Baden-Württemberg tartomány önkormányzati szövetségének elnökének. (Dr. Jürgen Schütz német politikus, a CDU - Kereszténydemokrata Unió tagja. Jogot végzett, történész diplomája is van. A badenwürttembergi Kereszténydemokrata Unió tartományi frakciójának tanácsadója volt, majd 1984-ben helyettes kormányelnökké választották. Jelenlegi hivatalát, a Rhein-Neckar járás elnöke pozíciót 1986. május 1-jén foglalta el, és azóta folyamatosan tölti be. 2005 óta egyben a Baden-Württemberg tartomány önkormányzati szövetségének elnöke is. 2005-ben megkapta a Rhein-Neckar járás legmagasabb kitüntetését jelentő érdemgyűrűt. Jürgen Schütz házas, három gyermeke van. Nagy művészetpártoló, aktív életet él. Szeret lovagolni és vitorlázni. Jürgen Schütz támogatásával vette fel a kapcsolatot Rhein-Neckar Somogy megyével 1994-ben, majd 1995 júniusában került sor az együttműködés aláírására. Az azóta eltelt közel másfél évtizedben megszakítás nélkül töltötte be a járási elnöki tisztet, és támogatta az együttműködést megyénkkel elsősorban szociális, kulturális, és oktatási területeken, valamint több testvér-települési kapcsolat kialakításában is tevékeny szerepet vállalt. Sokat tett a német-magyar barátság elmélyítése érdekében. 2010-ben az aktív közéleti tevékenységtől nyugdíjba vonul, de továbbra is támogatja a két megye közötti együttműködést, civil kapcsolatokat.)


A Somogy Megyei Közgyûlés Somogy Polgáraiért Díjat adományozott:

Ágoston Attilának, a somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda jutai tagintézmény vezetőjének oktató és nevelő munkájáért, az autista gyermekek integrációjáért és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtéséért végzett országosan is példaértékű tevékenységéért.

Csikvár Gábornak, a Népművészet Ifjú Mesterének, a kiváló népzenésznek, a Somogy Táncegyüttes menedzserének a magyar népzene népszerűsítésében, a néphagyományok ápolásában, és a táncegyüttes hírneve öregbítésében betöltött kiemelkedő munkásságáért.

Dr. Csók Imrének, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház sebész, baleseti sebész, fül- orr-, gégész szakorvosának, audiológusának, a központi műtő vezető fõorvosának több mint negyvenéves, lelkiismeretes gyógyító munkájáért.

Dr. Farkas Juditnak, a Mosdósi Tüdő- és Szívkórház egykori jogtanácsosának, a kitűnő publicistának a Somogy megyében élő emberekért mély empátiával végzett szolgálatáért, példaértékű, hitet és erőt adó életszemléletéért.

Fábián Éva építésznek, Kaposvár város egykori főépítészének, a regionális közigazgatási hivatal főépítészi irodája építészeti és településrendezési munkatársának a megyeszékhely rendezett városképének kialakításában, és a kistelepülések építészeti értékeinek megőrzésében végzett kimagasló munkájáért.

Fucskár Lászlónak, a Környezetvédelmi, Géptechnikai Kft. és a Barcs Metál Kft. ügyvezető igazgatójának Barcs város és térsége lakossága foglalkoztatásában, és a környezetvédelmi szemlélet kialakításában betöltött meghatározó szerepéért.

Fujsz Pálnak, Nagyszakácsi alpolgármesterének, a helyi gyermekotthon gyermekfelügyelõjének a helyi közösségért, a településen élő emberek életének szebbé tétele érdekében végzett több mint húsz éves példamutató, aktív tevékenységéért.

Horváth József vállalkozónak, számítógép programozó mérnöknek, Barcs város önkormányzati képviselőjének a somogytarnócai részönkormányzatban, majd a város képviselõ testületében végzett eredményes munkájáért, a Somogytarnócáért Egyesület elnökeként Barcs környékén és Dél-Somogyban folytatott kiemelkedő közéleti tevékenységéért.

Az Igali Speciális Általános Iskola és Diákotthon 18 fős, fõként gyógypedagógusokból álló kollektívájának kimagasló munkájáért, mellyel a gondoskodást, az otthon nyugalmát, az egyenlő esélyt biztosítják a tanulási nehézségekkel küzdő, fogyatékkal élő, sokszor súlyosan hátrányos helyzetű speciális nevelést igénylő gyermekek számára.

A Kaposvári Egyházmegye Karitász Szervezetének az egyházmegye városaiban, a kistelepüléseken, a kórházakban, és idősotthonokban a szegények és az elesettek testi és lelki felkarolásában végzett áldozatos munkájáért.

Kovács Gézának, Nagyatád nyugdíjas népművelőjének, egykori TIT-titkárnak, a Solar Klub és a Czinderi Szépmíves Céh alapító tagjának, a Wass Albert Alapítvány elnökének több mint 30 éves kiemelkedő közéleti tevékenységéért.

Kováts Imre közgazdásznak, Kaposvár Megyei Jogú város közgyűlési tagjának, a cukorgyár egykori igazgatójának, közéleti tevékenységéért, valamint a Kaposvári Kosárlabda Klub, illetve a Somogy Megyei Kosárlabda Szövetség elnökeként, a sportág és tömegsportjának népszerűsítésében és fejlesztésében végzett közel két évtizedes munkájáért.

Lakics Lászlónak, a Lakics Gépgyártó Kft. ügyvezető igazgatójának kimagasló gazdaságfejlesztő tevékenységéért, mellyel a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében lakó somogyi emberek számára megélhetését nyújtó munkahelyeket teremtett.

Ripszám János Ybl-díjas építésznek kiemelkedő munkásságáért, melyet a tájba, város- és utcaképbe harmonikusan illeszkedő épületek jellemeznek, s melynek eredményeként megyeszerte számos iskola, közösségi ház, sportcsarnok, köztér és templom épült meg.

Dr. Szomolányi István fogorvosnak, a Magyar Fogorvosok Egyesülete tagjának, megyei protetikus főorvosnak, a Vöröskereszt balatonlellei szervezete egykori elnökének, aki négy évtizedes munkássága során aktív szerepet vállalt lakóhelye kulturális, sport és társadalmi életében.

Szõcs Mihálynak, a fonyódi Palonai Magyar Bálint Általános Iskola igazgatójának, magyar-francia szakos tanárnak, a Magyar- Francia Ifjúsági Alap tagjának kiváló oktató- nevelő munkájáért, a nemzetek közötti diákcsere programban végzett kiemelkedő tevékenységéért.

Tapolcai Józsefnek, a népművészetéről messze földön ismert Buzsák polgármesterének, a helyi sportkör elnökének, a település díszpolgárának, életpályájáért, mellyel hozzájárult Buzsák hazai és nemzetközi elismeréséhez.

Tóth Lászlónak, Látrány polgármesterének, a településen élőkért végzett tevékenységéért, illetve a falu fejlesztése érdekében kifejtett, gondos, lelkiismeretes munkájáért.

Ujságh Andrea Annának, a balatonmáriafürdői Csillagvirág Óvoda vezetőjének, a Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör művészeti vezetőjének kiváló szervezőkészségéért, a köz érdekében, a község és az óvoda külföldi kapcsolatainak ápolásában végzett kimagasló tevékenységéért.

Varga Róbertnek, a Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának, a somogyi közművelődés és könyvtárügy meghatározó személyiségének, a kulturális életben több mint negyven éves, szolgáló szeretettel és hittel végzett munkájáért, a város közéletében és az egyházi életben betöltött aktív szerepvállalásáért, számos szakmai publikációjáért és önálló köteteiért.

Az ünnepségen közremûködtek: 
- Maczkó Mária eMeRTon- és Magyar Örökség-díjas énekművész
- az Igali Női Kar (karnagy: Kocsis Klaudia)
- a Kaposvári Helyőrségi Zenekar (karnagy: Ruff Tamás)
- Baranyi Márton, Domján Zsuzsanna, Hosszú Ildikó
Konferált: Jámbor Szabó Éva és Lőrincz Sándor

Az iskolában látható volt a „Szép tájú Somogy” címmel meghirdetett gyermekrajzpályázat alkotásaiból összeállított kiállítás.

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:54

Fel