2009. Megyenap

A megyecímer adományozásának 511. évfordulója tiszteletére 2009. január 6-án Tab város volt a Megyenap helyszíne. A rendezvény díszvendége prof. dr. Szakály Sándor történész, egyetemi tanár, az MTA doktora volt.

"Széptájú Somogy! Szívemre nőttél!
S ha lódulok, a lelked visszaránt.
Tölgyeid lombja, mint méhes dönög
Sok emléked hívó kakukk-madár”

(Takáts Gyula)

Az ünnepi hét programja:

JANUÁR 5.
- 14.00 óra
ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓFELVONÁS - katonai tiszteletadással a megye városai és kistérségei egy-egy településének zászlójával a Megyeháza előtt (Kaposvár, Csokonai u. 3.)

- 15.00 óra
„SOMOGYORSZÁG ÖRÖKSÉGE” KIÁLLÍTÁS A 100 ÉVES MEGYEI MÚZEUM
LEGSZEBB GYŰJTEMÉNYI ANYAGÁBÓL (Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Fő u. 10.)
Köszöntőt mond:Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és dr. Vándor László, a Megyei Múzeumok Igazgatósága Szövetségének elnöke
Megnyitja: dr. Kovács Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Közreműködik: a kaposvári Kodály Zoltán Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola Fúvószenekara - Karnagy: Bogáthy József, Vikár Béla Vegyeskar - Karnagy: Ludmány Géza
A múzeum zászlaját megáldják a történelmi egyházak képviselői

JANUÁR 6.
- 10.00 óra
MEGYENAPI ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
Tab, Zichy Mihály Művelődési Központ (Kossuth Lajos u. 86.)
Ünnepi beszédet mond: prof. dr. Szakály Sándor, történész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Megyenap díszvendége
A résztvevőket üdvözli: Schmidt Jenő Tab város polgármestere
Köszöntőt mond és a kitüntetéseket átadja: Gelencsér Attila Somogy Megye Közgyűlésének elnöke

Somogy polgáraiért díj átadása

AZ ÜNNEPSÉGEN KÖZREMŰKÖDNEK: Pap Tamás egyetemi hallgató, Petőcz András színművész, Soós Mercédesz és Szerencsés Janó énekesek, Tabi zeneiskola fúvószenekara, Együttesvezető: Sternóczky László, Vox Együttes, Konferál: Jámbor Szabó Éva

JANUÁR 7.
- 14.00 óra
AZ ÖRÖKSÉGÜNK-SOMOGYORSZÁG KINCSE KITÜNTETŐ CÍMMEL ELISMERT ÉRTÉKEINKRŐL KÉSZÜLTMINIATŰR KÉPEK LELEPLEZÉSE, MEGÁLLAPODÁSOK ALÁÍRÁSA (Megyeháza, Címerterem)
Pohárköszöntőt mond: dr. Vörös Tamás, Somogy megye főjegyzője

JANUÁR 7.
- 15.00 óra
A „SZÉPTÁJÚ SOMOGY! SZÍVEMRE NŐTTÉL!” CÍMŰ KÖTET BEMUTATÓJA
(Megyeháza földszinti kisterme)
Köszöntőt mond: Sárdi Árpád a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke
Dr. Zentai Gabriella szerkesztővel beszélget és a kötetet bemutatja: Lőrincz Sándor főosztályvezető-helyettes
Közreműködik: Kőrösi András színművész

JANUÁR 8.
- 10.00 óra
„MAGYARORSZÁG HOLNAP” szakmai konferencia Megyeháza nagyterme
Köszöntőt mond: Jakó Gergely, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke
- Világválság vagy kreatív kor?
Előadó: Dessewffy Tibor szociológus,a DEMOS Magyarország Alapítvány elnöke
- A vállalkozások helyzete és fejlődési perspektívája Magyarországon
Előadó: Mészáros Tamás közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora
- Magyarország nem lesz, hanem volt, Társadalmi meteorológiai előrejelzések
Előadó: Csepeli György szociálpszichológus,egyetemi tanár, ELTE
- A hatalom paradigmarendszerének értelmezése a 21. század elején
Előadó: Bertalan Péter történész-politológus, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem
Levezető elnök: Filebics Magdolna szociológus, a Somogy Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda vezetője

JANUÁR 9.
- 17.00 óra
A SOMOGYI HÍRLAP JELENTI 2008-RÓL Sajtófotó-kiállítás a Táncsics Mihály Gimnáziumban
(Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 17.)

JANUÁR 10.
- 19.00 óra
MEGYEBÁL A SIÓFOKI HOTEL AZÚRBAN (külön meghívó szerint)

JANUÁR 12.
- 9.00 óra
ÜNNEPÉLYES ZÁSZLÓLEVONÁS katonai tiszteletadással  (Megyeháza)


A Somogy Megyei Közgyűlés Somogy Polgáraiért Díjat adományoz:

Balogh Imrének, a Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjének, a barcsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének, aki kezdetektől részt vesz az országos és helyi kisebbségi közéletben. Roma vezetőként sokat tett és tesz a cigányság életkörülményeinek javításáért.

Balogh Tibornak, a Somogyi Református Egyházmegye esperesének, aki több mint négy évtizede teljesít lelkészi szolgálatot. 2003-tól az egyházmegye espereseként nagy szerepet vállalt a hitélet szervezésében, nevéhez köthető számos templomfelújítás, a kistelepüléseknek lelkipásztorok biztosítása.

Dr. Borsos Sándornak, a Marcali Városi Kórház főorvosának, aki 45 éve somogyi és marcali lokálpatriótaként, felelős szakemberként, a kórház főigazgató főorvosaként sokat tett a városi kórház megmaradásáért, az intézmény fejlesztéséért, a lakosság egészségügyi ellátásának javításáért.

Levéltárosi, vezetői és történész-kutatói, valamint szerteágazó szakmai közéleti tevékenységéért, a gyümölcsöző és tartalmas nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítéséért, több mint három évtizedes kiemelkedő munkásságáért dr. Bősze Sándornak, a Somogy Megyei Levéltár igazgatójának.

Rajz szaktanácsadóként a megyében dolgozó rajztanárok továbbképzésében, a fiatal tehetségek felkutatásában és fejlesztésében elért eredményeiért, a Balaton parti települések képzőművészeti életének segítéséért, kiváló oktatási intézményvezetői munkájáért Démuth Pálnak, a Siófoki Integrált Oktatási Központ igazgatójának.

Egyed Árpádnak, a Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás munkaszervezete vezetőjének, a kistérségi együttműködés szervezésében, a 18 települést érintő kistérségi társulás megalakításában, a működési, fejlesztési dokumentumok, stratégiai koncepciók előkészítésében végzett eredményes munkájáért.

Dr. Egyed Miklósnak, a Kaposi Mór Oktató Kórház Belgyógyászati Osztálya főorvosának, közel három évtizedes hazai és nemzetközi szakmai körökben is elismert gyógyító és a rákkutatás területén végzett tudományos tevékenységéért.

A település önkormányzati vezetőjeként 1990. óta a helyi népművészeti értékek megőrzésében, a külföldi testvérkapcsolatok kialakításában, a község infrastruktúrája fejlesztésében elért, valamint a roma felemelkedési és szociális programban országosan is példaértékű eredményekért Gadányi Istvánnak, Táska polgármesterének.

Göndöcz István, nyugalmazott matematika, fizika szakos tanárnak, életművéért, sikeres, kísérletező szaktanári munkásságáért, a hazaszeretet erősítését, a néphagyományok megőrzését és ápolását szolgáló, elkötelezett nevelői tevékenységéért.

Dr. Kiss Istvánnak, a Kaposi Mór Oktató Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály osztályvezető fõorvosának, az intenzív betegellátás szervezésében és fejlesztésében, a szakmai teamek kinevelésében, a protokollok kidolgozásában végzett példamutató munkájáért, szakmai elhivatottságáért és szolgálatáért.

A közművelődésben, a médiában és a közigazgatásban végzett több mint két évtizedes szolgálatáért, a kultúra, a honismeret, valamint az egyházi élet terén is kifejtett széles körű, színvonalas publikációs és szerkesztői tevékenységéért, jelentõs megyei rendezvények sikeres lebonyolításáért Lőrincz Sándornak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya főosztályvezető-helyettesének.

Mezey Istvánnak, a 15 éves jubileumát ünneplő kaposvári Kaffka Kft. ügyvezető igazgatójának, aki a megye egyik legnagyobb élelmiszer kereskedelmi vállalkozása tulajdonosaként önzetlen támogatásával évek óta hozzájárul a megyei fenntartású intézmények rendezvényeinek színvonalas megtartásához.

Figyelemre méltó, a megye egészére kiterjedő, szerteágazó közéleti szervező munkájáért, jelentős helytörténeti kutatásait összegző, magas színvonalú publikációs tevékenysége elismeréseként dr. Oláh Vilmos siófoki nyugalmazott sebész főorvosnak.

Somos László katolikus esperes-plébánosnak, aki társadalmi szerepvállalásával, a Kaposfőn és a Kaposmérőhöz tartozó Baglas pusztán élő, fõként cigánygyermekek részére épített és működtetett tanodáival, valamint hitéleti tevékenységével felelős keresztény értelmiségiként segíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelését.

Szemerei Jánosnak, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperesének, az evangélikusok gondozásáéért, közösségbe vonásukért, a gyülekezetekben folyó egyházi és kulturális élet segítéséért, koordinálásáért, a közgyűlés Egyházi Kapcsolatok Bizottságában és az Idősügyi Tanácsban végzett munkáért.

Takács Lászlónak, a barcsi ÁFÉSZ elnökének, aki 20 éve magas színvonalú gazdaságszervező tevékenységével a város és kistérsége kereskedelmi fejlesztését szolgálja. A szövetkezet az egyik legjelentősebb foglalkoztatóként biztosít munkát a Barcson és térségében élőknek.

Tokaji Lajosnak, Somogyjád község alpolgármesterének, nyugalmazott tanárnak több évtizeden át folytatott oktató-nevelő, valamint kulturális, sportszervezői és immáron ötödik ciklusban a közösség érdekében végzett magas színvonalú, elkötelezett önkormányzati munkájáért.

Néhai Torma Kálmánnak, a Kapos Volán Zrt. volt vezérigazgatójának, aki igényes, korrekt, emberséges vezetőként országosan és a megyében is meghatározó személyisége volt a közlekedési szakmának. Magas színvonalú szakmai, vezetői tevékenysége mellett a megye sport közéletében is letette névjegyét.
A posztumusz kitüntetést átveszi Torma Kálmánné és Torma Dorisz.

A pedagógus jelöltek nagy szakértelemmel végzett színvonalas oktatásáért, az anyanyelvi tantárgypedagógia, az anyanyelvi nevelés jelentőségének képviseletéért, a gyermekek a tanítójelöltek erkölcsi értékrendjének formálásáért, e témakör kutatásáért, széles körű publikációs tevékenységéért Tóth Istvánnénak, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara adjunktusának.

A közgyûlés megosztott Somogy Polgáraiért Díjat adományoz:
Dr. Visnyei Sándornénak, a homokszentgyörgyi Általános Iskola és Óvoda nyugalmazott igazgatójának, és dr. Visnyei Sándornak, nyugalmazott hatósági főállatorvosnak. Dr. Visnyei Sándorné magas színvonalú vezetői, pedagógiai munkájával a minõségi oktatást szolgálta. Kiemelt feladatának tekintette a hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozást. Életpályája példa az ifjú pedagógus nemzedék számára.
Dr. Visnyei Sándor kiváló szakmai munkájával, több évtizeden keresztül képviselte a korrekt termelői-tenyésztői érdekeket és az állatvédelmet. Közéleti tevékenysége is figyelemre méltó, a rendszerváltás utáni elsõ megyei közgyűlés tagjaként szolgálta a somogyi embereket.

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:54

Fel