2007. Megyenap

A megye címerét 509 éve, Vízkereszt napján adományozta Somogy vármegyének II. Ulászló. Ezzel megyénk volt az első, amely az országban címerhasználati jogot kapott. Ezt az eseményt a Somogy minden évben színes programsorozattal ünnepli meg.

Ma délelőtt rendezték Somogy megye címeradományozásának 509. évfordulója alkalmából a Megyenapi ünnepi közgyűlést, a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola nemrég felavatott tornacsarnokában. A jelenlévőket Lőrinczné Kiss Ilona Somogyjád polgármesterének köszöntő szavai fogadták. Majd Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke ünnepi köszöntője következett a a somogyjádi iskola tanárai és diákjainak műsora után. A Megyenap díszvendége Vizi E. Szilveszter professzor, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, aki a napokban ünnepelte hetvenedik születésnapját.


A 2007-os megyenap programjai


Ünnepélyes zászlófelvonás

2007.01.04. 14:00

Katonai tiszteletadással a megye városainak és kistérségei egy-egy településének zászlójával a Megyeháza előtt.

***

Az új megyei közgyűlés tagjairól készült tabló felavatása

2007.01.04. 14:15
Helyszín: Megyeháza aula

Avatóbeszédet mond Sárdi Árpád a megyei közgyűlés alelnöke
Közreműködik Nieselberger Ádám a fonyódi Mátyás Király Gimnázium tanulója

***

Szikra János kiállítása

2007.01.04. 14:30

Szikra János festőművész kiállítása nyílik a Megyeháza Galériában. A Somogyi Megyenap keretében nyíló tárlaton köszöntőt mond Gelencsér Attila a megyei közgyűlés elnöke, és Hídvégi József Fonyód polgármestere. A művekről az alkotó beszél.
Közreműködik Hegedűs Petra a fonyódi Mátyás Király Gimnázium tanulója.

***

Párbeszéd a közéletben - konferencia

2007.01.04. 15:00

Helyszín: Megyeháza nagyterme

Köszöntőt mond: Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Igazságosabb és emberiesebb világot!
Előadó: Korzenszky Richárd a Tihanyi Bencés Apátság perjele

Az etnikai ellentétek kezelésének technikái
Előadó: Romsics Ignác történész, akadémikus

A hely és közösséga XXI. században
Előadó: György Péter esztéta médiakutató, egyetemi docens

A történelem kulcsa
Előadó: Rozsos István orvosprofesszor

Levezető elnök: Filebics Magdolna szociológus

Pohárköszöntőt mond: Jakó Gergely a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke

***

Megyenapi ünnepi közgyűlés

2007.01.05. 10:00

Helyszín: Somogyjád, Sportcsarnok (Bogáti u. 1.)

Ünnepi beszédet mond Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Megyenap díszvendége

A résztvevőket üdvözli Lőrinczné Kiss Ilona Somogyjád község polgármestere

Köszöntőt mond és a kitüntetéseket átadja Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

Az ünnepégen közreműködnek:

  • Bencze Ilona színművész
  • Bogáthy Gábor trombitaművész
  • Schutzmann Réka
  • Decsi Anna
  • Felde Rebeka
  • A somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola tanárai, diákjai
  • A somogyjádi citerazenekar (művészeti vezető Husi Gyula)
  • A somogyjádi Tengertánc néptáncegyüttes (művészeti vezetők: Bózsa Brigitta és Turi Endre)
  • A kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola koncert fúvószenekara (karnagy Bogáthy Gábor)

A Sportcsarnokban Kovács Tibor, a Somogyi Hírlap fotóriportere Tájak, arcok, hangulatok című fotókiállítás és a somogyjádi helytörténeti gyűjtemény tekinthető meg.

***

A Somogyi Hírlap jelenti 2006-ról

2007.01.05. 17:00

A megye napilapjának hagyományőrző sajtófotó kiállítása. A vendégeket dr. Bayer József az Axel-Springer Magyarország ügyvezető igazgatója köszönti. A kiállítást dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke nyitja meg.

A kiállítás a megyenapi rendezvénysorozat része. Megnyitása előtt, 16.00-kor a megyeháza címertermében ünnepélyesen elhelyezik a Somogyi Hírlap 2006. évi almanachját. A kiállítás megnyitóján adják át Az év somogyi embere címet.

A kiállításon Gáti Kornél, Kovács Tibor, Lang Róbert, Márton László, Török Anett, Imre György, Kiss Zoltán és Lehoczky Péter munkái láthatók.

***

Megyebál a Siófoki Hotel Azúrban

2007.01.06. 19:00
A megye prominens személyiségeinek bálja. Külön meghívó szerint.

***

Ünnepélyes zászlólevonás

2007.01.08. 09:00
Katonai tiszteletadás mellett vonják le a lobogókat a Megyeháza előtti téren


A 2007. évi Megyenep kitüntetettjei

A 2007-es Megyenap alkalmából a Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként "Somogyért" Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományozott Repa Imre professzornak, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatójának.

A Közgyűlés Somogy Polgáraiért Díjat adományozott:

Újságíróként, oldalszerkesztőként, továbbá a megyei önkormányzat és a média közötti kapcsolatrendszer megújításában, valamint az Enjoy Rádió, és a Somogy TV. Kht. indításában végzett munkája elismeréseként Balassa Tamásnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal sajtóreferensének.

A közigazgatás több mint három évtizedes szolgálatáért, a gyékényesi önkormányzatnál a negyedik ciklusban polgármesterként a település fejlesztése, a lakosság igényeit kielégítő beruházások megvalósítása érdekében végzett munkájáért, továbbá a Csurgói Többcélú Kistérségi Társulási Tanács, valamint a Gyékényesi Mikrotérségi Társulás működtetésével kapcsolatos többletfeladatok ellátásáért Csordás Józsefnek, Gyékényes polgármesterének.

A közoktatásban tanárként, majd 45 éven keresztül igazgatóként végzett lelkiismeretes tevékenységéért, a kézilabdázás életre keltéséért, az iskolai sporttal - különösen a kézilabda sporttal - való törődéséért, a külföldön is ismertté vált sportolók és edzők felkészítéséért Filó József nyugalmazott segesdi iskolaigazgatónak, sportvezetőnek, aki betegsége miatt egy későbbi időpontban veszi át a kitüntetést.

A megyében 25 éve egyedülálló struktúrával működő intézmény népszerű pedagógusaként, igazgatóhelyetteseként, majd l989-től igazgatójaként, az iskolaszervezésben, a tehetséggondozásban, a drámapedagógiai képzésben végzett áldozatos munkájáért, a diákok továbbtanulásra történő felkészítésében elért eredményeiért Garaminé Szente Évának, a kaposvári Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának.

Nemzeti Minőségi Díjjal kitüntetett vállalatának kiváló menedzseléséért, valamint a megye foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében végzett kiemelkedő iparszervezői munkájáért Gerber Andrásnak, a kaposvári Videoton Holding Rt. Elektroplast Vállalat vezérigazgatójának.

Az Rt. Magyarország vezető hajózási cégévé történő fejlesztésében, a balatoni kikötők építésében, illetve újjáépítésében, a turista-forgalom fellendítése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnökhelyetteseként, illetve több - Balatonnal foglalkozó bizottság tagjaként - végzett tevékenységéért Dr. Horváth Gyulának, a siófoki Balatoni Hajózási Rt. vezérigazgatójának.

A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete Tagegyesületének ügyvezetőjeként a Somogy megyei mikro- és kisvállalkozások piaci pozícióinak erősítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, a turizmust kiszolgáló kereskedők és vendéglátósok képzéséért Kertész Rezsőnek, a KISOSZ ügyvezető társelnökének.

A köz szolgálatában végzett több mint három évtizedes munkájáért, 13 éve Balatonföldvár jegyzőjeként, illetve körzetközponti jegyzőként, a Siófok-Balatonföldvár Városkörnyék Jegyzői Kollégiuma elnökeként folytatott tevékenységéért dr. Kiss Pálnak, Balatonföldvár címzetes főjegyzőjének.

Erdészeti koncepciók kidolgozásában, fásítási programok lebonyolításában, országos védelem alá került területek feltárásában, védetté nyilvánításában, a veszélyes hulladéklerakó-hálózat kiépítésében, kertészeti tervezésben és lebonyolításban a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjeként végzett tevékenységéért Kódai Istvánnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Főosztálya vezető főtanácsosának, az Erdészeti és Vadgazdálkodási Társulás vezetőjének.

Som község társadalmi megbízatású polgármesterként a település fejlődése, gazdagodása, a lakossági igényeket kielégítő beruházások megvalósításában, a közösségi ház építése megszervezésében kifejtett tevékenységéért, a polgárőr egyesület és a Somért Alapítvány létrehozásáért Lenkey Tibornak, Som község polgármesterének.

A kft. dinamikus fejlődése, termékeinek a belföldi és európai piacokon való ismertté tétele, a foglalkoztatás elősegítése, a Bábolnai Nemzetközi Gazdásznapokon 2004-ben AGRO-MASHEXPO nagydíj, 2006-ban AGRO-MASHEXPO különdíj, 2005-ben a Novi-Sad-i Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár Diplomája Aranyérmének megszerzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Lipusz Andrásnak, a lengyeltóti FERRO-FLEX Kft. igazgatójának.

Nagy alázattal, szeretettel és empátiával végzett, több évtizedes papi szolgálatáért, az ország templomaiban és világi intézményeiben, valamint külföldön tartott teológiai, történelmi és helytörténeti előadásaiért, a somogyi szakrális múlt értékeinek megismertetéséért és népszerűsítéséért, Marics József püspöki tanácsosnak, Berzence község plébánosának.

A község dinamikus fejlődéséért a település lakóinak bizalmát, rokonszenvét három cikluson át élvező polgármesterként a polgárokért tisztességgel, becsülettel, felelősséggel végzett szolgálata elismeréseként Mikola Vilmosnak, Ötvöskónyi község közelmúltban elhunyt polgármesterének. A díjat leánya és fiai vették át.

A megyei önkormányzat legnagyobb intézményében az időskorúak, a fogyatékos személyek és szenvedélybetegek ápolása, gondozása és rehabilitációja érdekében végzett színvonalas munkája, mintaértékű, más intézmények számára is követendő új ellátási módszerek bevezetése, kiemelkedő szakmai tudása, önként vállalt társadalmi tevékenysége elismeréseként Nagy István Bélának, a segesdi Gondviselés Szociális Otthon igazgatójának.

A község lakossága által elismert polgármesterként 12 év óta a település érdekében szakértelemmel végzett, gondos munkájáért, a település és a vonzáskörzetébe tartozó községek kulturális életének szervezéséért, sportegyesületi elnöki tevékenységéért, a szép sikereket elért Kis-Balaton Táncegyüttes vezetéséért Nagy Lajosnak, Balatonszentgyörgy polgármesterének.

Az országban elsőként megalakuló Somogy Megyei Sportszövetség létrehozásáért, számos hazai és nemzetközi verseny szervezőbizottságában végzett tevékenységéért, a Somogy megyei sportági szakszövetségeknek hosszú évtizedek óta nyújtott segítségéért Pálfi Jánosnak, a Somogy Megyei Sportszövetség ügyvezetőjének.

A megye gazdasági fejlődésében betöltött szerepéért, Nagybajom, Csurgó, Nagyatád, Marcali lakosságának kimagasló szintű ellátásáért, az ellátott településeken iskolai rendezvények, sportösszejövetelek, civil szervezetek pénzügyi és természetbeni támogatásáért, alpolgármesteri tevékenységéért Septe Józsefnek, a nagybajomi Balaton Kenyér Kft. ügyvezető igazgatójának.

A kistérségben a szociális szolgáltatás szakmai koncepciójának megvalósításáért, az időskorúak teljes körű ellátásának, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséért, a különböző pályázati lehetőségeket kihasználva az ellátó rendszer folyamatos bővítéséért, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat mikro-térségi szinten történő működtetéséért Simonovics Józsefnénak, a nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ igazgatójának.

A kálmáncsai iskolában 20 évig tanítóként, majd a Darányi Körzeti Általános Iskolában 1974-től 1989-ig igazgatóként, 1989-től a kálmáncsai iskola vezetőjeként nyugdíjazásáig végzett színvonalas munkájáért, a népdalkör vezetéséért, a Kálmáncsai Baráti Kör megalakításáért Somlai Lajosnak, Kálmáncsa község nyugalmazott pedagógus-igazgatójának.

Számos kiváló alkotásáért, hazánkban és külföldön rendezett önálló kiállításával Somogyország hírnevének öregbítéséért, három évtizeden keresztül Somogy megye vezető rajz-szakfelügyelőjeként végzett tevékenységéért Szikra János fonyódi festőművésznek, akinek alkotásaiból tegnap nyílt kiállítás a Megyeháza Galériában.

A hivatásszerű munkától visszavonult nyugdíjasok számára kulturált szabadidő-eltöltési lehetõség megszervezéséért, az idős emberek magányosságának feloldásáért, a közösség összetartásáért, a nyugdíjasok érdekképviseletének ellátásáért a marcali "Szivárvány" Városi Nyugdíjas Egyesületnek. A díjat Antalicz Istvánné elnök veszi át.

Az általa irányított intézményben végzett kiemelkedő színvonalú szakmai és lelkiismeretes munkájáért, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségben végzett megyei koordinátori tevékenységéért, az országos szociálpolitikai koncepció elkészítésében való részvételéért Szőke Józsefnek, a berzencei Szeretet Szociális Otthon igazgatójának.

A megye kulturális életének irányításáért, a közművelődési intézmények ügyeinek intézéséért, a Somogy megyében működő, nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért, a megyei önkormányzat tudományos feladatainak koordinálásáért Tóth István vezető főtanácsosnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya közművelődési referensének.

A barcsi egészségügyért végzett közel négy évtizedes magas színvonalú, hivatásszeretettel, lelkiismeretesen végzett körzeti orvosi, háziorvosi, illetve rendelőintézeti igazgató-főorvosi munkájáért, közéleti tevékenységéért dr. Vámos István barcsi háziorvosnak.

A Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal vezetőjeként végzett magas színvonalú tevékenységéért, az elmúlt két és fél évtizedben országos, regionális és megyei szaklapokban megjelenő közel 500 szakcikkéért és publikációjáért, a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács tagjaként végzett agilis munkájával a megyében megvalósuló fejlesztések segítéséért Varga Gábornak, a Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal hivatalvezetőjének.

A görgetegi Közéleti Nyugdíjas Klub megalakításáért, vezetéséért, a klubon belüli tánccsoport, valamint a színjátszó csoport létrehozásáért, az idegenforgalmi látványosságnak számító kézi Aratófesztivál megrendezéséért Varga Józsefnének, a görgetegi Közéleti Nyugdíjas Klub vezetőjének.

Az ÁFÉSZ kezelésébe átadott üzletek rentábilissá tétele, Tab és térségében a környéken lakók ellátása, a térség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében végzett munkája, aktív társadalmi tevékenysége elismeréséül Vendl Józsefnek, a tabi Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet elnökének.

A mezőgazdaságban végzett több mint négy évtizedes vezetői tevékenységéért, az általa irányított zártkörű részvénytársaság kiemelkedő állattenyésztési és növénytermesztési eredményeiért, a 2006. februárjában a Zrt-nek odaítélt Nívódíjért Vida Imrének, a Bélavár, Heresznye, Vízvár Mezőgazdasági Zártkörű Részvénytársaság elnök-igazgatójának, aki betegsége miatt egy későbbi időpontban veszi át a kitüntetést.

A város szépítése, gondozása, arculatának fejlesztése, az önkormányzat által szervezett rendezvények lebonyolítása érdekében végzett igényes munkája, a Városszépítő Egyesületben kifejtett tevékenysége elismeréseként Zöldi Auréliának, Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága igazgatójának. 

Tájékoztatás x
Diákoknak hirdet pályázatot a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság

Fel