2006. Megyenap

Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták a köztársaság és a megye zászlaját a Megyeháza előtt. Ezzel hivatalosan elkezdődött a Megyenapi programsorozat.

A Megyeháza előtt díszlépésben, a Kaposvári Honvédzenekar kíséretében vitték a Magyar Köztársaság és Somogy megye lobogóját a zászlórúdhoz. Míg előbbit a 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred katonái, addig Somogyország jelképét huszárok vonták fel a Himnusz hangjaira. A megye címerét 508 éve, Vízkereszt napján adományozta Somogy vármegyének II. Ulászló. Ezzel megyénk volt az első, amely az országban címerhasználati jogot kapott. Ezt az eseményt a Somogy minden évben színes programsorozattal ünnepli meg.

Idén első alkalommal nem csak a megye zászlaja, hanem Somogy tizennégy városának zászlaja is tisztelgett e napon. Emellett minden kistérségből egy település (a Csurgói kistérségből Zákány, a Barcsi kistérségből Babócsa, a Nagyatádi kistérségből Segesd, a kaposváriból Somogyjád, a marcaliból Somogysámson, a lengyeltótiból Buzsák, a Fonyódi kistérségből Balatonfenyves, a Balatonföldvári kistérségből Szólád, a Tabi kistérségből Kapoly, míg a siófokiból Ságvár) zászlaja köszöntötte az ünnepet.


2006. évi Megyenap kitüntetettjei

A Megyecímer adományozásának 508. évfordulóján rendezett ünnepi közgyűlés keretében hagyományosan átadták a kitüntetéseket. A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését, hírnevének növelését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított. A kitüntetéseket dr. Gyenesei István, Somogy Megye Közgyűlésének elnöke adta át.

"SOMOGYÉRT" Kitüntető Díj

A Somogy Megyei Közgyűlés a megye legmagasabb elismeréseként "Somogyért" Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományoz Kovács Ferenc akadémikusnak.

Somogy Megye Közgyűlése Somogy megye címeradományozásának 508. évfordulója alkalmából Somogy Polgáraiért Díjat adományoz a következőknek.

A Somogyjádon és környékén élő fiatalok zenei neveléséért, következetes pedagógiai munkájukért, amelyet országos hírű tanítványok is igazolnak, a Somogyjádi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népzenei tanszaka részére. A díjat az intézmény nevében átveszi Husi Gyula, a tanszak vezetője és Kovács Gyuláné, az intézmény igazgató-helyettese.

A nap 24 órájában több évtizedes gyógyító tevékenységükért, betegeik hű és lelkiismeretes szolgálatárért, határozott és kitartó szakmai munkájukért három háziorvosnak Dr. András Jánosnak, Tapsony-Nagyszakácsi községek háziorvosának, Dr. Kovács Tamásnak, Csurgó város háziorvosának, valamint Dr. Vörös Tibornak Kadarkút város háziorvosának.

A település életét meghatározó, fejlődését elősegítő lakossági igényeket kielégítő beruházások megvalósítása érdekében 1990-től polgármesterként, a kistérség polgáraiért tisztességgel, becsülettel, felelősséggel végzett szolgálata elismeréseként Dr. Árvai Tibornak, Nemesvid polgármesterének, a megyei közgyűlés Jogi és Önkormányzati Bizottság tagjának.

Közel 3 évtizede a somogyi emberek a somogyi települések fejlődése, gazdagodása érdekében kifejtett szakmai tevékenységéért, a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, illetve a Dél-Dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács munkájában való aktív közreműködéséért, Baloghné Molnár Idának, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Főosztálya főosztályvezető-helyettesének.

Somogy megye telekkönyvi igazgatásában való 40 éves szolgálatáért, kitartó és következetes munkájáért, amely révén megoldódtak a hivatal létszámproblémái és megteremtődött az a technikai háttér, amely ma már lehetővé teszi, hogy ne legyenek elmaradások a földhivatali ügyintézésben, Berényi Andrásnak, a Somogy Megyei Földhivatal nyugalmazott igazgatójának.

A Balatonboglári Állami Gazdaság vezetőjeként, hegyközségi elnökként a szőlőtermesztésben és a borgazdálkodásban, a Juglans Kft. ügyvezető igazgatójaként mint a magyar dió "nagykövete" elért eredményei elismeréseként, a "Lengyeltótiért Közalapítvány" elnökeként folytatott kiemelkedő közéleti tevékenységéért Dankó Józsefnek, a lengyeltóti Juglans Kft. ügyvezetőigazgatójának, a település alpolgármesterének.

A Somogy Megyei Vadászkamara megszervezőjeként, majd 2001-től elnökeként a somogyi hivatásos és sportvadászok érdekeinek képviseletéért, szakmai tevékenységük magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítása érdekében kifejtett tevékenységéért, a vadvédelemben és a vadgazdálkodásban elért eredmények elismeréseként Dr. Diviánszki Jánosnak, a Somogy Megyei Vadászkamara elnökének.

Képzőművészeti munkáival, a régi Tabról készített tusrajzaival, a Feszty-körkép másolatának szülővárosa számára történő felajánlásával Tabhoz és a megyéhez való kötődése elismeréseként, kiállításaival az egész ország területén a megye hírnevének öregbítéséért Erényi Alajos képzőművésznek.

A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium, majd 1978-tól a fonyódi Karikás Frigyes Gimnázium testnevelő tanáraként, atléta-edzőjeként, a tanítványaival elért válogatott eredményekért, a megye egyik legjobb középiskolás néptánccsoportjának megalakításáért Fertői Pálnak, a fonyódi volt Karikás Frigyes Gimnázium nyugalmazott tanárának.

A legmagasabb műszaki technológiával és szigorú higiéniai előírások betartásával történő termelés megvalósításáért, a kistérség munkavállalói számára biztosított európai szintű munkakörülményekért, a Fornetti hálózat hazai és nemzetközi kialakításáért, Igal alpolgármestereként kiemelkedő közéleti szerepvállalásáért, a Somogyi Huszáregyesület tagjaként, hagyományőrző tevékenységéért, Galántai Jánosnak, az Fornetti Pannon Kft. ügyvezetőjének.

Pedagógusként, majd iskolaigazgatóként a somogyi kistelepüléseken végzett oktató-nevelő munkájáért, 1999-tõl a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalnál szeretettel, mély humánummal és empátiával, de kellő karakánsággal végzett, lelkiismeretes munkájáért, magas színvonalon ellátott szervező-koordináló tevékenységéért, aki köztisztviselőként is őrzi eredeti hivatásának értékeit, s aktívan közreműködik a hivatal dolgozóinak nyelvi képzésében, Gyöngyösiné Szabó Juditnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinete fõosztályvezető-helyettesének

A somogyi polgárok személyi szabadságjogainak védelme, a megye közrendje és közbiztonságának megszilárdítása, a helyi lakosság és a vendégek nyugalmának biztosítása érdekében kifejtett munkájáért, az ügyészi hivatás iránti elkötelezettséggel végzett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenységéért Dr. Horváth Szilárdnak, Somogy Megye főügyészének.

Somogy megye közigazgatásában kifejtett 37 éves magas színvonalú munkájáért, nagy felelősségtudattal ellátott jegyzői tevékenységéért, a köz szolgálatáért, Kálmán Lászlónak, Tarany község jegyzőjének, számtalan önkormányzati rendezvény "hangulat- felelősének".

1957-ben kezdett pedagógiai munkásságáért, majd 2000-től a barcsi TIT Alapítványi Középiskola igazgatójaként a hátrányos helyzetűek és munkanélküliek képzésében való tevékeny közreműködéséért, Káplár Adolfnak, a barcsi TIT Alapítványi Középiskola igazgatójának.

Pályakezdésétől fogva Somogy megyében nyújtott kimagasló művészi teljesítményéért, nyugdíjba vonulásáig a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanáraként a jövő művész nemzedékének a képzéséért, a mai modern somogyi képzőművészet meghatározó egyéniségének, Kertész Sándor Székely Bertalan-díjas festőművésznek.

A somogyi borkultúra ápolása, a kulturált borfogyasztás népszerűsítése érdekében kifejtett, több évtizedes kiemelkedő munkájukért, a borturizmusban végzett fejlesztési tevékenységükkel a megye hírnevének öregbítéséért, három borásznak Komáromi Ferencnek, a szőlősgyöröki Szent Anna Borház vezető borászának, Konyári Jánosnak, a Balatonlelle-Rádpusztai Rád-Ikon Kft. társtulajdonosának, vezető borászának, valamint Trunkó Ferencnek, a szőlősgyöröki Trunkó Családi Borház vezető borászának.

A több, mint másfélszáz országos és somogyi kiadású kötetben őrzött, a somogyi tájakról, emberekről, eseményekről készített remek felvételeiért, az apró somogyi falvak életképeinek megörökítéséért Kovács Tibornak, a Somogyi Hírlap fotósának, aki azt vallja, hogy a jövő analfabétái nem azok lesznek, akik nem tudnak írni, olvasni és számolni, hanem azok, akik nem tudnak fényképezni.

Közel három évtizede jogászként, jogtanácsosként majd ügyvédként Somogy megye közigazgatásában kifejtett szolgálatáért, a megyei önkormányzat és intézményei érdekeinek magas színvonalú jogi képviseletéért, a települési önkormányzatok részére nyújtott szakmai tanácsaiért Dr. Liszkai Katalin ügyvédnek.

Somogy megye labdarúgó sportjának az élvonalban történő képviseletéért, a kaposvári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, majd az Építőipari Szakképző-iskolában folytatott kiváló utánpótlás nevelő munkájáért, amelynek eredményeként a jelenlegi első osztályban játszó kaposvári csapat jórészt saját nevelésű játékosokból áll, de számos, itt nevelkedett labdarúgó játszik más élvonalbeli csapatban is Márton Józsefnek, a Rákóczi Önálló Labdarúgó Utánpótlás-nevelő Egyesület ügyvezetőjének.

Polgármesterként 1990-től folyamatosan végzett kiemelkedő színvonalú településfejlesztő munkájáért, amelynek eredményeként a dinamikusan fejlődő, ma már városi rang elnyerésére is méltó község a térség meghatározó települése lett, Molnár Józsefnek, Böhönye polgármesterének, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Marcali Többcélú Kistérségi Társulás elnökségi tagjának.

A munkahelyek védelme, a munkavállalók szociális, munkavédelmi körülményeinek javítása érdekében hittel, kitartással végzett több, mint fél évszázados tevékenységéért, s aki napjainkban is a megye munkavállalóiért dolgozik, Papp Istvánnak, a Vasas Szövetség Regionális alelnökének, MSZOSZ Nyugdíjas Szervezete elnökének.

45 éves oktatói és közéleti munkájáért, 34 éves igazgatói tevékenységért, s akinek a neve hallatán egy szám, 503., egy kaposvári, Virág utcai intézmény és az ipari szakmunkásképzés fogalma társul az egész megyében az emberek tudatában: Pintér Kálmánnak, az 503. Ipari Szakmunkásképző Intézet nyugalmazott igazgatójának.

A gyermekvédelem elkötelezettjeként magasfokú hivatástudattal, nagy szakértelemmel, kiváló felkészültséggel végzett igazgató-helyettesi munkájáért, a gyermeki jogok érvényesülésének kiemelkedő kezeléséért Porczió Györgynének, a Somogy megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat általános igazgató-helyettesének.

Szabás és Kutas községben élő gyermekek nevelésének, oktatásának szentelt életművükért, következetes pedagógiai munkásságukért, nyugdíjba vonulásukat követően a szabási női kar megalakításában és működtetésében vállalt tevékeny szerepükért Rozina Zoltánnak, és Rozina Zoltánnénak.

A Somogy megyében működő civil szervezetek összefogása, érdekeik képviseletében végzett munkájáért, a Deseda-menti Terület- és Vidékfejlesztési Mikrotérség elnökeként a kistérség fejlesztésében kifejtett tevékenységéért Takács Istvánnak, a Somogy Megyei Civil Fórum elnökének, a Dél-Dunántúli Civil Fórum társelnökének.

Sokoldalú, lelkiismeretes és tárgyilagos írásaiért, a somogyi hírek és információk széleskörű megismertetéséért, a fontos események hátterének hiteles bemutatásáért, a tájékozott nyilvánosságért folytatott állhatatos munkájáért, amelynek eredményeképpen elősegítette megyénk ismertségét és elismertségét, Török Tünde újságírónak, a Népszabadság Balatonfenyvesen élő, somogyi tudósítójának.

Somogy megye kulturális életében betöltött egyedülálló szerepükért, a hagyományápolás iránti elkötelezettségükért, a 2005-ben 75. születésnapját ünneplő Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Tűzoltózenekarának, ahol a legidősebb, ma is szereplő tag életkora megegyezik a zenekaréval, míg a legfiatalabbak középiskolai tanulmányaik mellett vesznek rész a próbákon és a fellépéseken. A díjat a zenekar nevében átveszi Varga Ferenc karnagy.

Polgármesterként 1990 óta a település életében betöltött szerepéért, a falu békés, egyenletes fejlődésének biztosításáért, a helyi népi értékek és a hagyományőrző mesterségek fennmaradása és bemutatása érdekében végzett munkájáért Végh Gábor, Kisbajom község polgármesterének.

Az országos hírű "Disputa az iskoláról" című konferencia szervezéséért, az előítélet-mentes ifjúságért nevelési elvekre épülő "összekötő társadalom" program gondozásáért az iskola volt diákjának, aki ma az intézmény igazgatója Zsombok Lajosnak, a lengyeltóti Fodor András Iskola igazgatójának, aki 2005-ben így vallott Lengyeltótihoz való kötődéséről: "Én itt élek. Egész eddigi ételem ezer szállal kötődik a mikrotérséghez. " Az én felelősségem nem csupán az intézményekre szorítkozik, és nem csak a vezetői megbízás idejére szól."

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:55

Fel