2005. Megyenap

6036 négyzetkilométer. Európai léptékkel mérve nem is olyan nagy terület ez, ám mégis Somogyországnak hívják azok, akik ismerik, és kötődnek hozzá. Nagyságát nem csupán a földrajzi kiterjedése adja, hanem szépsége és gazdag történelmi múltja is.
Fontos volt ez a vidék a rómaiaknak és a honfoglalóknak egyaránt - ezt bizonyítják az ásatások során előkerült leletek. S hogy fontos volt az államalapítóknak is, erre bizonyságul szolgálnak a ránk maradt díszes oklevelek is. Vallanak a szentjakabi apátság, Somogyvár, a szántódi rév születéséről, hadiútjairól s várairól. Mind közül a legbecsesebb az, amelyet II. Ulászló király 1498. vízkeresztjekor, január 6-án látott el pecsétjével. Címer- és pecséthasználati jogot adományozott Somogynak, elsőként a vármegyék sorában. Addig, s azt követően még évtizedekig nem volt példa efféle kiváltságra.
A megye napját 1996. január 6-án ünnepelte először Somogyország. A megyenap ünnep, s alkalom arra is, hogy elismerjük mindazok munkásságát, akik Somogynak rangot, tartalmat és értelmet adnak: köztiszteletnek örvendő, munkájukban maradandót alkotó polgárairól.

2005. január 6-án Kadarkút volt a színhelye a megyenap alkalmából összehívott ünnepi közgyűlésnek, ahol a megyeszignál elhangzása és a megyezászló behozatala után a házigazda Verkman József, Kadarkút polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Ezt követte dr. Gyenesei István köszöntője majd Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ünnepi beszéde.

A megyenapi ünnepség színvonalas műsorának résztvevői:
- számos országos verseny díjazottja, a kaposmérői Pap Tamás, a pécsi Református Gimnázium végzős diákja,
- Znamenák István Jászai-díjas színművész, a kaposvári Csiky Gergely Színház vezető rendezője
- a kadarkúti iskola tanítónője, Erdős Melinda és Berlik Zoltán,
- Bogáthy Gábor a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium tanára az iskola fúvószenekarával,
- kadarkúti asszonykórus,
- Somogyi Aprók.

A 2005. évi megyenap kitüntetettjei


Somogy Megye Közgyűlése azon személyek és kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékenységükkel a megye fejlődését, hírnevének növelését szolgálták, illetve munkájukkal kimagasló érdemeket szereztek, elismeréseket alapított.

Somogy Megye Közgyűlése Somogy megye címeradományozásának 507. évfordulója alkalmából - a megye legmagasabb elismeréseként - "Somogyért" Kitüntető Díjat és megyecímerrel díszített aranygyűrűt adományoz dr. Király Béla nyugalmazott vezérezredes, hadtörténész, egyetemi tanár részére.

Somogy Megye Közgyűlése Somogy Polgáraiért Díjat adományoz 2005-ben 30 magánszemély és szervezet részére.

Az 1996-ban alakult, a térség településein élő hátrányos helyzetű, mozgáskorlátozott emberekből álló csoport szervezéséért és színvonalas vezetéséért, a nagy sikerű "Esélyegyenlőségi Napok" rendezéséért, kiemelkedő közösségi tevékenységéért Ander Istvánnénak, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Barcsi csoportja elnökének.

A huszonöt évvel ezelőtt létrehozott művészeti egyesület kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolataiért, a Balatonkeresztúron és Balatonmáriafürdőn rendezett nemzetközi fúvószenekari találkozók szervezéséért, amelyek egyben kulturális idegenforgalmi attrakciók is, a Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesületnek. A díjat az egyesület nevében átveszi Hajas Béla fúvós karnagy és Meretei Jánosné, az egyesület majorett csoportjának a vezetője

A megye állategészségügyi feladatainak több évtizeden át tartó irányításáért, határozott és céltudatos vezetői tevékenységéért, amelynek eredményeként kedvezően alakult a megye állategészségügyi helyzete, dr. Bánáti Henriknek, a Somogy Megyei Állategészségügyi- és Élelmiszer-ellenőrző Állomás nyugalmazott igazgatójának.

A Dél-Somogyi Kórustalálkozó elindításáért, amely azóta is nagy sikerrel értékes programot biztosít Csurgó, Nagybajom, Nagyatád és Barcs közönségének, a kórustagok lelkes munkájáért, a barcsi Bárdos Lajos Vegyeskarnak. A díjat a kórus nevében átveszi Pauker Zoltán, a kórus Bárdos Lajos-díjas karnagya és Köcsky Gábor a barcsi Vikár Béla Zeneiskola igazgatója.

Sinsheim és Barcs testvérkapcsolatának kialakításáért, Somogy megye és a Rhein-Neckar járás gyümölcsöző együttműködése elősegítéséért Helmut Becknek, Sinsheim nyugdíjas alpolgármesterének, a német Rhein-Neckar járás közgyűlése tagjának.

Polgármesterként, vadásztársasági elnökként, állatorvosként végzett szerteágazó tevékenységéért, Somogyszentpál település többször megválasztott polgármestereként a község fejlődése és az ott élők boldogulása érdekében kifejtett munkájáért dr. Berényi Sándornak, Somogyszentpál polgármesterének, a somogyi Hunor Vadásztársaság elnökének.

Karitatív munkájukért, a gyógyulásra szoruló somogyi polgárok érdekében kifejtett tevékenységükért, amelynek eredményeként Somogy megye kórházait az elmúlt évtizedben több száz korszerű betegágyhoz és kórtermi berendezéshez, számtalan gyógyászati segédeszközhöz és kórházi textíliához segítették hozzá: megosztott Somogy Polgáraiért Díjat adományoz Boros Vilmosnénak, a Napsugarak Kelet felé, német missziós szolgálat, és Csehlán Sándornak, egy egész Európára kiterjedő nemzetközi segélyszervezet képviselőjének.

A somogyi polgárok élet- és vagyonbiztonsága érdekében végzett másfél évtizedes lelkiismeretes munkájáért, a megye közrendjének és közbiztonságának megszilárdításában, a helyi lakosság és a vendégek nyugalmának biztosítása érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért dr. Dégi Endre ezredesnek, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatójának.

A település életét meghatározó, fejlődését elősegítő lakossági igényeket kielégítő beruházások megvalósítása érdekében képviselőtestületi tagként majd 1998-tól polgármesterként végzett tevékenysége elismeréseként, amellyel bebizonyította, hogy hátrányos helyzetű térségekben is lehet eredményeket elérni kellő akarat és kitartás árán Eller Jánosnak, Somogyszob község polgármesterének, a megyei közgyűlés tagjának.

Az oktatásügy és a gyermekvédelem elkötelezettjeként magasfokú hivatástudattal, nagy szakértelemmel, kiváló elméleti felkészültséggel és különleges karizmával végzett igazgatói munkájáért, a gyermeki jogok érvényesülésének kiemelkedő kezeléséért Endrődi Jánosnénak, a Nagyszakácsi Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon igazgatónőjének.

Somogy megye mezőgazdasága fejlesztése érdekében végzett több mint három évtizedes munkájáért, az agrárium és a mezőgazdaságban dolgozók érdekeinek védelmében elért kiemelkedő eredményeiért Herner Endrének, a TESZÖV nyugalmazott megyei titkárának.

Tősgyökeres öreglakiként a gyermekek oktatásában, nevelésében tanárként, iskolaigazgatóként, majd polgármesterként a község életében betöltött szerepéért, a település térségre is kiható békés, egyenletes fejlődésének biztosításáért, Horváth Endrének, Öreglak polgármesterének.

A helyi rendezvényeken túl megyei, országos és nemzetközi rendezvények szervezéséért, a határmenti sportkapcsolatok intenzív ápolásáért, a városi és városkörnyéki diáksport-vezetői feladatok színvonalas ellátásáért Horváth Gábornak, Barcs Város Polgármesteri Hivatala sportreferensének, a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjának.

Kitűnő elképzelésekkel, kitartó hittel és következetes vezetői munkával a Somogy Megyei TIT országosan is meghatározó jelentőségű egyesületté formálásában játszott szerepéért, Horváth László Árpádnak, a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igazgatójának.

Somogy egyik legszebb, mind a magyar, mind a külföldi vendégek számára egyre növekvő idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, a megye egyik legdinamikusabban fejlődő, magas színvonalon működő strandfürdőjének fejlesztéséért és irányításáért Iharosi Istvánnak, a nagyatádi strandfürdő vezetőjének, a Dél-dunántúli Gyógy- és Termálfürdők Egyesülete elnökének.

A Balatonföldvár és környékén élő fiatalok zenei neveléséért, következetes pedagógiai munkájukért, amelyet országos és nemzetközi hírű tanítványok is igazolnak: megosztott Somogy Polgáraiért Díjat adományoz Kapus Jánosnak, a Ránki György Ifjúsági Fúvószenekar karnagyának, a balatonföldvári Zenebarátok Köre Egyesület elnökének és Kapusné Dojcsák Editnek, a Ránki György Zeneiskola igazgatójának, a Bajor Gizi Közösségi Ház Vegyeskara karnagyának.

Sok évtizedes hűséges papi szolgálatukért, amelyet mindvégig átszőtt a küzdelem és a remény, az öröm és a fáradozás, híveik iránti aggódó szeretetükért megosztott Somogy Polgáraiért Díjat adományoz dr. Kisnemes Jánosnak, Nagyatád helyettes esperes plébánosának és Szabó Imrének, a híres somogyi búcsújáró hely, Andocs címzetes esperes-plébánosának.

A Somogy megyei önkormányzatok részére hosszú évek óta nyújtott szakmai tanácsaiért, amelyekről 1998-as alkotmánybíróvá történő megválasztását követően sem feledkezett meg, a polgármesteri, jegyzői konferenciákon tartott élvezetes, közérdeklődésre számot tartó előadásaiért dr. Kiss László alkotmánybírónak, egyetemi tanárnak.

Harmincöt éve a somogyi média szolgálatában újságíróként, később olvasószerkesztőként, majd oldalszerkesztőként végzett eredményes munkájáért Kurucz Ferencnek, a Somogy Hírlap újságíró-szerkesztőjének, aki a mai kitüntetési ünnepségünkön betegsége miatt nem tud részt venni. A kitüntetést Kurucz Ferencné és Kurucz Ákos veszi át.

A Somogy megyei erdőgazdálkodás fejlesztésében, az erdőtelepítési, fásítási és erdészeti, vidékfejlesztési, környezetvédelmi programok szervezésében és gyakorlati végrehajtásában betöltött meghatározó szerepéért Nádas Józsefnek, az Állami Erdészeti Szolgálat igazgatójának.

Somogy megye kézilabda sportjának az élvonalban történő képviseletéért, kiváló utánpótlás nevelő munkájáért, melynek eredményeként döntően helyi játékosok alkotják a csapatot, a Nagyatádi Női Kézilabda Klubnak, amelyet a Magyar Kézilabda Szövetség 2003-ban "Magyar Kézilabdázásért" elismerésben részesített. A díjat a Klub nevében átveszi Ivusza Tamás, a klub elnöke, és Mód János, a csapat edzője.

Közel háromezer somogyi népdal, népszokás felgyűjtéséért és lejegyzéséért, a szakmai zsűrik munkájában való több évtizedes közreműködéséért, a somogyi Dudaiskola elindítójának, a ma élő egyik legnagyobb folkloristának, Olsvai Imre népzenetudósnak.

Somogyban kifejtett több évtizedes idegenforgalmi munkájáért, Somogy megye és horvátországi testvérmegyéi közötti önkormányzati kapcsolatok meghatározó személyiségének, Péntek Istvánnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Nemzetközi és Turisztikai Főosztálya főosztályvezető-helyettesének.

A közrendvédelem, a bűnmegelőzés, a környezetvédelem és a katasztrófa-elhárítás irányítása érdekében kifejtett önkéntes társadalmi tevékenységük elismeréseként Somogy Megye és a Dél-Dunántúli Régió Polgárőr Szövetségének. A díjat a Szövetség nevében átveszi Szablics István, a Szövetség elnöke, és Peszt Péter a Szövetség elnök-helyettese.

A Zselica Szövetség elnökeként a kistérség fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéért valamint a Somogy Megyei Közgyűlés korábbi társadalmi megbízatású alelnökeként, majd a Somogyért Egyesület képviselőcsoportja vezetőjeként Somogy megye és az itt élő emberek javára végzett munkájáért dr. Spiegl Józsefnek, a Somogyért Egyesület képviselőcsoportja vezetőjének, a megyei közgyűlés tanácsnokának.

Az agrártudományi felsőoktatás Somogy megyei fejlesztésében elért elévülhetetlen érdemeiért, több mint 30 éves kiemelkedő oktató és tudományos tevékenységéért, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy a Kaposvári Egyetem az agrárkutatások egyik nemzetközi hírű központjává vált prof. dr. Széles Gyulának, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanárának.

A Jegyzők Országos Szövetségének alelnökeként a somogyi köztisztviselők érdekeinek képviseletéért, a Belső-Somogyi Jegyző Klub vezetőjeként a jegyzők tevékenységének összefogásáért, magas szintű, nagy felelősségtudattal ellátott jegyzői munkájáért Takács Jánosnak, Kadarkút címzetes főjegyzőjének.

Az 1989-ben alapított vállalkozása intenzív fejlesztéséért, amelynek eredményeként ma már közel 300 ember számára biztosít munkalehetőséget, kiemelkedő közéleti szerepvállalásáért, sportvezetői tevékenységéért a Somogy megyében zajló események aktív támogatójának, Talián Attilának, a segesdi FERROKOV Kft. ügyvezető igazgatójának.

Határozott és kitartó szakmai és közéleti munkájáért, amely jelentős módon hozzájárult a Rinyamenti térség orvos szakmai munkájának a fejlődéséhez, az érdekvédelmi munka eredményességéhez dr. Tóth Lászlónak, Lábod község háziorvosának, a Területi Orvoskamara alelnökének.

Évtizedek óta nyújtott kimagasló színészi teljesítményéért, rendezőként is bizonyított szakmai rátermettségéért, a jövő színész nemzedékének képzéséért, Znamenák István Jászai-díjas színművésznek, a kaposvári Csiky Gergely Színház vezető rendezőjének.

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:55

Fel