2004. Megyenap

A megyecímer adományozásának 506. évfordulója alkalmából rendezett megyenapi ünnepi közgyűlés helyszíne 2004. január 9-én Barcs volt. A megyenap díszvendége Medgyessy Péter a Magyar Köztársaság miniszterelnöke volt. Somogy Megye Közgyűlése a megye legmagasabb elismeréseként a „Somogyért” Kitüntető Díjat és a megye címerével díszített aranygyűrűt dr. Lamperth Mónika belügyminiszter Kaposvár Megyei Jogú Város országgyűlési képviselője kapta.

Laudációja: Az egyetem elvégzése után 1981-ben került Somogyországba. Pályakezdőként a megyei közigazgatásban kezdett dolgozni a művelődési szakigazgatás, majd az igazgatásszervezés területén. 1991-től a megyei önkormányzat szervezési és jogi osztályának osztályvezetője, majd 1992 októberétől az Alpok-Adria Ügyviteli Iroda igazgatói munkakörét töltötte be országgyűlési képviselővé választásáig. 1994-től 98-ig Somogy megye, majd 1998-tól immár 2. ciklusban Kaposvár országgyűlési képviselője. 1994 és 98 között a parlament önkormányzati és rendészeti bizottságának alelnökeként, majd 1996-tól a Baloldali Önkormányzati Közösség országos tanácsának elnökeként sokat tett a Somogy megyei önkormányzatok érdekeinek érvényesítése, a megyét érintő döntések előkészítése érdekében. Ellenzéki képviselőként is lehetőségeinek maximális kihasználásával segítette az önkormányzatok munkáját. Dr. Medgyessy Péter miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök belügyminiszterré nevezte ki. Hozzáértéssel, kellő határozottsággal, nagy munkabírással és különleges érzékkel végzi feladatait. Eredményes kormányzati munkája mellett mindent megtesz Somogyország Európai Unióhoz történő csatlakozásának elősegítése, megyénk fejlődése, s az itt élő emberek életszínvonalának növelése érdekében.

Kitüntetettek

Somogy Megye Közgyűlése Somogy megye címeradományozásának 506. évfordulója alkalmából Somogy Polgáraiért Díjat adományozott 30 magánszemély és szervezet részére.

A fejlesztési koncepciók kidolgozásában, az érdekharmonizációban, a kistérségi programok összehangolásában való személyes részvételéért, amely során Somogy megye településeinek aktív segítője volt, szakmai elkötelezettségéért, amely tragikusan rövid pályafutása alatt mindvégig vezérelte. Munkája kiteljesedését megakadályozta 1999. május 17-én bekövetkezett halála. Rajcsányi Péter, volt országgyűlési képviselőnek.

Tősgyökeres somogyiként több mint 20 éve tanácselnökként, majd polgármesterként Balatonszárszó és vonzáskörzetében lévő kistelepülések lakóinak képviseletéért, a Balaton-parti és a belső falvak együttműködése erősítéséért, 1990-től 1998-ig Somogy Megye Közgyűlésének tagjaként abalatoni települések és megyénk fejlődésének elősegítéséért Bereczk Gyulának, Balatonszárszó polgármesterének.

25 éves megbízható, odaadással végzett kiemelkedő munkájáért. A Rippl-Rónai gyűjteményt látogatók szakszerű tájékoztatásáért, amelyet 2003. évi nyugdíjazását követően a továbbiakban is önként, díjazás nélkül vállalt, Böszörményi Istvánnénak, a kaposvári Róma-hegyi Villa gondnokának, aki a kitüntetési ünnepségen betegsége miatt nem tudott részt venni.

Az 1992-ben alapított vállalkozás dinamikus fejlesztéséért, amelynek eredményeként a kezdeti két alkalmazott helyett ma már 160 főt foglalkoztatnak. A megfelelő számú és képzettségű munkaerő-utánpótlás érdekében a nagyatádi gimnáziummal való együttműködésért, amelynek keretében közel 30 fiatal ismerkedik a szakmával, valamint közéleti szerepvállalásáért dr. Büttner Tamásnak, a nagyatádi Büttner és Társai Kft. ügyvezető igazgatójának.

A települési önkormányzatok vezetőivel, az országos és megyei szervekkel való munkakapcsolatunk összefogásáért, megyénk európai integrációs felkészítésének elősegítéséért, megyei nagy rendezvények eredményes és színvonalas előkészítéséértdr. Deák Istvánnak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal főosztályvezetőjének, az Elnöki Kabinet vezetőjének.

25 éves iskolafejlesztő tevékenységéért, amely alatt az országos beiskolázású intézmény szakmai profilja kialakult és stabilizálódott, az elméleti és gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek színvonalas megteremtéséért, a megyei közgyűlés oktatási és közművelődési bizottságában kifejtett tevékenységével, tapasztalataival a megyei célok megvalósításának segítéséért Horváth Ferencnek, a barcsi Dráva Völgye Középiskola igazgatójának.

Somogy megye közigazgatásában végzett több mint két évtizedes, színvonalas tevékenységéért, 1994 óta folyamatosan, immár a harmadik önkormányzati ciklusban a szülőföld és térsége fejlődése érdekében felvállalt kiemelkedő polgármesteri munkájáért, a megyei közgyűlés jogi és önkormányzati bizottságának külső tagjaként a megyei közgyűlés törvényesműködésének biztosításában való közreműködéséértdr. Jakab Józsefnek, Igal polgármesterének, a jogi és önkormányzati bizottság külső tagjának.

A megye önkormányzatai, illetve az önkormányzati intézmények banki ügyleteinek zökkenőmentes és nagy szakmai hozzáértéssel történő lebonyolításért, az önkormányzatok és a számlavezető pénzintézet érdekeinek kölcsönös szem előtt tartásáért Jákli Péternének, az OTP Rt. önkormányzati osztályvezető-helyettesének.

Évtizedek óta a média világában végzett eredményes munkájáért, melynek során a lapkészítés gyökeres technikai megújulását is átélte, a nevéhez kötődő kiadványok és sajtótermékek arculatának soráért, a megyei napilap nyugdíjas oldalának országosan elismert szerkesztéséért, akinek véleményét tisztelik, írásait szeretik az olvasók Katona Csongor újságírónak, a Somogyi Hírlap rovatszerkesztőjének.

A gazdaságszervezés, a marketing, valamint az oktatói és tanácsadói szakterületeken végzett tevékenységéért, az irányításával 12 éve folyamatosan megvalósuló, nemzetközileg elismert az Alpoktól az Adriáig Kaposvári Nemzetközi Kiállítás és Vásár szervezéséért dr. Kelemen Lászlónak, a Kapos-Expo Vásáriroda igazgatójának.

1955-től nyugállományba vonulásáig egyetlen munkahelyén, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban végzett következetes pedagógiai munkájáért, amelyet országos, nemzetközi hírű tanítványok is igazolnak, számos publikációjáért Kiss Zoltánnak, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium nyugalmazott matematika-fizika szakos tanárának.

25 éves magas szintű pedagógiai, vezetői tevékenységéért, amelynek eredményeként nemcsak kollégái, a rábízott gyermekek és szülei körében, hanem a megye gyógypedagógus társadalmában is elismert szakemberré vált, s az általa irányított intézményben fokozatosan emelkedett a gyógypedagógiai oktatás-nevelés, valamint a szakellátás színvonala, Laklia Piroskának, a nagyatádi Éltes Mátyás Általános Iskola igazgatójának.

Somogy megye kulturális életében betöltött szerepéért, amelynek eredményeként kialakult egy olyan réteg, amely a hangszerek látványos színpadi megjelenésén túl az igényes kamarazene öröméért érkezik koncertjeikre, fellépéseikkel Somogyország hírnevének bel- és külföldön való öregbítéséért, a marcali Marcato Ütőegyüttesnek. A díjat az együttes nevében átveszi Sárkány Zsolt Liszt-díjas ütőhangszeres kamaraművész, az együttes vezetője és Balogh Bernadett, az együttes tagja.

Határozott és kitartó szakmai és közéleti munkájáért, amelynek eredményeként Fonyódon ma egy folyamatosan fejlődő, több tízmillió forintos önerős fejlesztést megvalósító egészségügyi komplexum áll a betegek rendelkezésére dr. Metz Józsefnek, a fonyódi Egészségügyi Kht. igazgató-főorvosának.

A Magyar Távirati Iroda somogyi irodavezetőjeként a szakmai követelményeknek magas szinten eleget tevő, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tudósításaiért, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a Somogyban történtekről reális képet kapjon az ország lakossága, kiemelkedő publicisztikai tevékenységéért, Nagy Zsóka Táncsics-díjas újságírónak.

Somogyországban kifejtett széles körű társadalmi tevékenységéért, az egészségügyi ágazatban dolgozók érdekvédelmének szentelt közel két évtizedes, szakmai elismeréssel övezett munkásságáért, dr. Orbán Istvánnénak, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete Somogy megyei vezetőjének, a megyei közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága külső tagjának.

Somogyország és Vasternorrland megye közötti testvérkapcsolat létrehozásáért és ápolásáért, 1993 óta a megyei önkormányzattal és intézményeivel kialakított gyümölcsöző együttműködésért, amelynek eredményeként a megyei önkormányzat már több európai uniós projektre pályázott sikerrel, megyénk nemzetközi elismertségének elősegítéséért Sören Öbergnek, a svédországi Västernorrland megye főjegyzőjének.

Országos és nemzetközi sportesemények színvonalas szervezéséért – melyek között világbajnokságok, Európa bajnokságok ugyanúgy megtalálhatók, mint kisebb események, ünnepségek –, különleges stílusú vezetéséért, szerteágazó tevékenységéért, melynek során mindig különös hangsúlyt kap lokálpatrióta somogyisága, az itt élő emberek eredményeinek népszerűsítése, Péter Attila sportszervezőnek.

A települési önkormányzatok és a megyei intézmények munkájának segítéséért, a közgyűlési döntések ellenőrzéséért, a főosztályok ügyintézőivel való segítő jellegű kapcsolattartásért, a Területi Választási Iroda tagjaként a választások törvényességének biztosításáért, a közigazgatási pályafutását éppen ma 35 éve kezdő dr. Pojtner Lászlónak, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal főosztályvezető-helyettesének.

A korai rákdiagnosztikában végzett szakmai kutatásaiért, a tudományos munka kitartó támogatójaként számtalan publikációjával, előadásával, rendszeres külföldi szerepléseivel is példát mutatva a fiatal szakembereknek, dr. Rumi Györgynek, a kaposvári Kaposi Mór Megyei Kórház Pro Universitate –díjasosztályvezető főorvosának.

Az általa alapított vállalkozás eredményes tevékenységéért, amellyel hozzájárult Barcs város és térsége környezeti kultúrájának fejlesztéséhez, a foglalkoztatásában betöltött meghatározó szerepéért Seres Lászlónak, a barcsi Seres Kft. ügyvezető igazgatójának.

A Budapesten élő somogyi születésű emberek összefogásáért, a szülőföld, Somogyország iránti kötődésük erősítéséért, az általa vezetett szervezet aktív közösségi és kulturális életéért, Somogy megye képviseletéért, megyénk érdekeinek érvényesítéséért Simon Lászlónak, a budapesti Somogyiak Baráti Köre titkárának.

A teke, mint versenysport Somogy megyei meghonosításáért, a Somogy Megyei Tekézők Szövetségének megalakításáért, a Balaton Kupa küzdelem-sorozat útjára indításáért, amelyet 2003-ban már 53. alkalommal rendezett meg a megyei szövetség Somlyai Lászlónak, a Somogy Megyei Tekeszövetség örökös tiszteletbeli elnökének.

Több, mint két évtizede a településen élő emberekért folytatott fáradságot nem ismerő, a környék fejlődése érdekében mindent elkövető, aktív közéleti tevékenységéért, a Marcali Kistérség fejlesztésében vállalt munkájáért Somogyi-Magyar Józsefnek, Somogysámson polgármesterének, a Somogy Megyei Munkaügyi Tanács tagjának és a Település Önkormányzatok Országos Szövetsége megyei tagozata vezetőjének.

Több, mint egy évtizede a rászoruló emberek, betegek és a sokgyermekes családok támogatásáért özv. Soós Ferencnének, a siófoki Segítő Kezek Alapítvány alapítójának. Anna néni maga is beteg, mindennapjait másfélszobás panellakásában tölti, s telefonon tartja a kapcsolatot a külvilággal, így próbálja meggyőzni a cégeket, szervezeteket, hogy azonosuljanak alapítványa céljaival, s anyagilag támogassák a rászorulókat. Emellett hihetetlen éleslátással és energiával tart kapcsolatot országos és helyi politikusok sorával.

Korábban a Kis-balatoni és Zala menti Víztársulat főépítésvezetőjeként, majd az általa alapított Kft. ügyvezetőjeként Somogy megye településein több száz kilométer vízvezeték, gázvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének irányításáért, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a megye településeinek infrastruktúrája megfeleljen a kor követelményeinek Szabadics Józsefnek, a zalakarosi Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft. ügyvezetőjének.

Két évtizede, Ságvár község közös tanács elnökeként, illetve polgármesterként végzett kiemelkedő színvonalú munkájáért, a környékbeli települések vezetékes ivóvíz- ill. gázhálózatának kiépítésében játszott szerepéért, a község dinamikus fejlesztéséért, a megyei közgyűlés tagjaként és az oktatási, közművelődési és tudományos bizottság alelnökeként a megye életében játszott szerepéért Szigeti Józsefnek, Ságvár község polgármesterének, a megyei közgyűlés tagjának.

Több mint 10 éve a térség településein élő hátrányos helyzetű, mozgáskorlátozott emberekből álló csoport szervezéséért és vezetéséért, a mozgáskorlátozottak esélyegyenlősége érdekében a térség településeinek vezetőivel, vállalkozóival, valamint a megyei szervezetekkel az eredményes kapcsolat kialakításáért Szlávecz Jánosnénak, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Csurgói Körzeti Csoportja vezetőjének.

Somogy megye sportjának, idegenforgalmának fejlesztése érdekében kifejtett aktív tevékenységéért, valamint a fiatalok közlekedésbiztonságra neveléséért Tóth Dezsőnek, a Somogyi Sportmúzeum Alapítvány kuratóriuma elnökének, a megyei közgyűlés ifjúsági- és sport bizottsága külső tagjának.

70 éve tartó papi szolgálatáért, amely szervesen kötődik Somogyországhoz, s amelyet mindvégig átszőtt a küzdelem és az eredmény, az öröm és a fáradozás. Közvetlen egyéniségéért, híveiért aggódó szeretetéért, az egyházi szolgálat iránti hűségéért, amely tiszteletre és megbecsülésre kötelez bennünket, a világ egyik legidősebb aktív plébánosának buzgó, áldozatos lelkipásztori munkájáért, a 93 esztendős Varga Lajosnak, Görgeteg plébánosának, címzetes prépostnak, tiszteletbeli kanonoknak, címzetes főesperesnek.

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:55

Fel