2003. Megyenap

A megyecímer adományozásának 505. évfordulóján Marcali adott otthont a megyenapi ünnepségnek, melynek díszvendége dr. Lamperth Mónika belügyminiszter volt. A rendezvényen részt vettek többek között az országgyűlési képviselők, a megye vezető köztisztviselői, a városi és a községi polgármesterek.

Dr. Sütő László polgármester a házigazda város nevében üdvözölte a résztvevőket. Az ünnepi műsort Pogány Judit Jászai-díjas, Érdemes művész nyitotta meg, a megyéhez való kötődést, a Somogyról szóló hitvallást pedig Karácsony Tamás, a Csiky Gergely Színház művésze tolmácsolta.
Ezen a napon már hagyományosan elismerik azok tevékenységét, akik a megye érdekében eredményesen munkálkodtak. A kitüntetéseket dr. Gyenesei István, a közgyűlés elnöke adta át.

A 2003. évi Megyenap kitüntetettjei

„Somogyért” Kitüntető Díj

Prof. Dr. Kopa János a Kaposi Mór Megyei Kórház osztályvezető főorvosa - A megye tudományos életének meghatározó személyisége, a Sántha Kálmán Emlékérem tulajdonosa, Somogy megye Alkotói-díjasa, a Kaposi Mór Megyei Kórház Idegsebészet, Ideggyógyászat és Agyérbetegségek Osztálya Batthyány-Strattmann László-díjas osztályvezető főorvosa, a Pécsi Egyetem Orvostudományi Karának címzetes professzora.

Somogy Polgáraiért Díj

András Zoltán Babócsa volt polgármestere - 1971-től a babócsai községi közös tanács tanácselnökeként, majd 1990-től 2002-ig a település polgármestereként a település fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, amelynek eredményeként művelődési ház, orvosi rendelő, orvosi lakások létesültek a településen, kiépült az egészséges ivóvízhálózat, és a védett nárciszos Basa kert a település és a megye kiemelkedő látványosságává vált.

Benkes László Mesztegnyő volt polgármestere - 1979-től Mesztegnyő-Gadány-Hosszúvíz-Kelevíz közös tanácsának tanácselnökeként, majd 1990-től Mesztegnyő polgármestereként a falusi turizmus helyi és megyei szintű újraindításában való szerepéért, több helyi, térségi és megyei civil szervezet megalakításában és a munkájában való közreműködéséért, országos hírű rendezvények elindításáért kapta az elismerést.

Bertalan Béla a Tabi Városi Könyvtár igazgatója - A könyvtár alkalmazottjaként, majd igazgatójaként Tab és térsége lakosságának érdekében végzett tevékenységéért, Tab és a Koppány völgye térség településeinek helytörténetével foglalkozó honismereti munkáiért, a térségben lakó emberek történelmi ismereteinek fejlesztéséért részesült a díjban.

Bertók László Vése polgármestere - Polgármesterként a falusi turizmus és a település fejlesztéséért valamint 1998-2002 között a megyei közgyűlés tagjaként a Somogy Megyei Munkaügyi Tanácsban az önkormányzati oldal képviselőjeként dolgozott, a somogyi polgárok érdekeinek védelméért fejtette ki tevékenységét.

Dr. Boda Pál ügyvéd, a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elnök-helyettese - 1993 óta a területi választási bizottság választott tagjaként jogi szakértelmével és gyakorlatával a választási eljárás tisztaságának, törvényességének biztosításában töltött be fontos szerepet. A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elismert képviselője, a Somogy Megyei Területi Választási Bizottság elnök-helyettese.

Dr. Egerszegi László Somogy Megyei Illetékhivatal vezetője - 1990-től 1994-ig az MSZOSZ vezetőjeként a munkavállalók, 1994-től 1998-ig országgyűlési képviselőként a megye polgárai érdekeit képviselte. 1998 januárjától a megyei önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítése érdekében játszott kiemelkedő szerepet.

Francz Rezső tanácsnok, Barcs alpolgármestere, a Dráva-COOP Rt. elnöke - 1994-től 2002-ig két cikluson keresztül a Magyar Országgyűlésben Somogy megye érdekeit képviselete, Dél-Somogy foglalkoztatási problémáinak enyhítése érdekében fejtett ki jelentős tevékenységet.

Futó Elemér Kis-Balaton őrkerület-vezető, Balatonberény - A láp és mocsárvilág szakavatott ismerője, természeti értékeink megőrzéséért tevékenykedik, amelynek eredményeként az őshonos szürke marhát visszatelepítették a Dunántúlra.

Dr. Geleta Ferenc nyugdíjas erdőmérnök, Kaposvár - Aktív kutató, helytörténeti munkája során felhasználva a somogyi erdőkben szerzett több évtizedes tapasztalatait feltérképezte a somogyi cigányok történetét, és ezzel kapcsolatban több tanulmányt is készített. Jelenleg az országos jelentőségű cigány történeti emlékhely kialakításán fáradozik.

Hanzel László polgármester, Somogyvámos - Országos hírű népi-iparművészeti munkásságáért kapta az elismerést: 1990 óta lelkiismeretesen, nagy aktivitással végzi polgármesteri településfejlesztő tevékenységét, a Krisna völgy patrónusa, Somogy megye tojáspatkoló világrekordere.

Dr. Házas József volt országgyűlési képviselő, Siófok - A Siófoki Kórház belgyógyász osztályvezető főorvosaként sokat tesz Siófok és vonzáskörzetében élő betegek gyógyításáért. Települési és hét éven keresztül országgyűlési képviselő volt, közéleti tevékenysége, a balatoni turizmus, a környezetvédelem fejlesztése érdekében kifejtett munkája példaértékű.

Kis-Bóli Tibor a megyei közgyűlés volt alelnöke, Kaposszerdahely - A megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke volt 1994-től 2002-ig. A Somogy Megyei Munkaügyi Tanácsban az önkormányzati oldal képviselőjeként vett részt, gazdagította a horvát testvérkapcsolatot.

Klencsár Gábor Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal vezető-főtanácsosa - A megyei közgyűlés ifjúsági- és sport bizottsága titkáraként az Alpok-Adria Munkaközösség Sport Munkacsoportjában a nemzetközi kapcsolatok kiemelkedő színvonalú ápolásáért, számos nemzetközi rendezvény házigazdájaként a szervezésben és lebonyolításban való közreműködéséért érdemelte ki az elismerést.

Laczó János a csurgói Nagyváthy János Középiskola igazgatója, a megyei közgyűlés tagja - Nagy pedagógiai szakértelmével, eredményes probléma-megközelítésével jelentős megbecsülést szerzett kollégái és a diákközösség előtt. Aktív közéleti ember, a megye egyik legnagyobb középfokú oktatási intézménye vezetője, 1994-től a megyei közgyűlés tagja.

Lukács Ferencné (Balatonkeresztúr) és Nagy László (Siófok) 111 ill. 125-szörös véradók Somogy megyében - Több évtizedes önzetlen, humánus cselekedetükért kapták az elismerést. Számos esetben életet mentettek. Tevékenységük példamutató, amellyel sok fiatalt nyertek meg a véradó mozgalomnak és mindig készen álltak arra, hogy a bajba jutottakon segítsenek.

Madarász István nyugalmazott evangélikus lelkész, Balatonboglár - Több mint fél évszázad áll az evangélikus egyház szolgálatában, amelyből több, mint 4 évtizedet a somogyi emberek között töltött. Vezette egy gyönyörű templom építését, ahol tovább épülhet a közösség , erősödhet a hitélet.

Mihalovics Jenő a kaposvári Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon igazgatója - Iskolateremtő igazgatói tevékenységének eredményeként folyamatosan bővült a hallássérült gyermekek gondozása, oktatása. Érdemei vannak a hallás- és mozgássérültek korai gondozásában, a logopédiai ellátás kialakításában, az integráltan tanuló hallássérültek speciális oktatásában.

Müller Béla ny. iskolaigazgató, Nágocs - Diák- és pedagógusnemzedékek egész sora került ki az általa irányított intézményből, amely otthona volt több ezer, a családjától nagyrészt önhibáján kívül kikerült somogyi gyermeknek, akik azóta is tisztelik, szeretik emberségéért, közismert szigorúságáért, őszinte, megalkuvást nem ismerő elveiért.

Nagyszakácsi Önkormányzat - Évek óta nagy sikerű rendezvény a Nagyszakácsi „Királyi Szakácsok Versenye” és reneszánsz program. Az önkormányzat példamutató munkájával megmutatta, hogy kulturális örökségünk ápolásával, felélesztésével hogyan lehet turisztikai vonzerőt teremteni az e szempontból hátrányos helyzetből induló településeken is.

Nemesházy Miklós és dr. Bors István a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének vezetői, Kaposvár - A szervezet vezetőiként a nehéz sorsú, megfáradt volt hadifoglyok érdekében kifejtett önzetlen, magas színvonalú munkájáért vette ár a kitüntetést a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének elnöke és a szervezet titkára.

Németh Márta a Lengyeltóti Művelődési Ház igazgatója - Lengyeltóti kulturális életének meghatározó egyénisége, három évtizede segíti a városban működő egyesületeket, alapítványokat, közreműködik a helyi televízió szerkesztésben.

Nyitrai István Bőszénfa polgármestere - 1990 óta a település első embereként Bőszénfa fejlesztése érdekében nagy lelkesedéssel vézi munkáját, a község valamint a Surján-völgye települések fejlődésében játszott jelentős szerepet, nemzetközi rangú rendezvényt indított el, a Zselica Szövetség aktív tagja.

Ormai István tanácsnok, Nagyatád polgármestere - Tanárként, menedzserként, majd a Nagyatádi Művelődési Ház igazgatójaként az emberekkel, a fiatalokkal való együttműködésért, majd 1994 óta polgármesterként a „parkok, szobrok és fürdők városa” fejlesztése érdekében elért kiemelkedő eredményeiért, a Rinya-mente települései érdekeinek képviseletéért kapta az elismerést.

Petrovics Jenőné a balatonlellei Általános- és Zeneiskola igazgatója - Több mint egy évtizedes következetes és magas színvonalú munkájával elősegítette, hogy az általa vezetett iskolát a megye egyik legjobb felkészítő intézményeként tartják számon.

Svajda József az MSZOSZ Somogy Megyei Képviseleti Testületének elnöke, Kaposvár - A somogyi munkahelyek védelme érdekében kifejtett munkájával, a tehetségek gondozásáért, a fiatalok tanulásának támogatásáért, a megye polgárainak a nyugodt munkavégzéshez való jogának biztosításáért érdemelte ki a kitüntetést.

Szatmári A. Lajos református lelkész, Ádánd - Somogy megyében közel negyven éve kezdte meg lelkészi szolgálatát. Példaértékű a megye lakosságával kiépített rendszeres kapcsolattartása, amelyet a hívek iránti alázat és az értük cselekvés motivál, a református egyház műemlék jellegű épületeinek helyreállításában való tevékeny szerepe.

Szilvási József Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja, Kaposvár - Az elismerésben szerepe volt aktív labdarúgó pályafutásának, majd játékvezetői tevékenységének, amely alatt több mint 800 mérkőzést vezetett – köztük 118 I. osztályú, és 68 nemzetközi összecsapást. Somogy első, és mindmáig utolsó FIFA játékvezetője.

Várkonyi Csabáné Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal társulásvezetője, Kaposvár - Érdeme volt Somogy megyében a társult önkormányzatok beruházásainak, felújításainak teljes körű lebonyolításának segítésében, az intézmények vezetőivel kialakított példaértékű kapcsolattartásban, az intézményeknél felmerülő műszaki problémák gyors és hatékony rendezésében.

Dr. Vörös Katalin ÁNTSZ tiszti főorvosa, Marcali - A marcali polgárok egészségének megőrzése, gyógyítása érdekében kifejtett három évtizedes munkáját értékelte a díj. Aktív tevékenységének köszönhetően a város történetében első alkalommal készült felmérés a lakosság egészségügyi állapotáról, az egészségkárosító tényezőkről. Kezdeményezte, támogatta a tartási rendellenességű gyermekek táboroztatását.

Zádori János Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskola igazgatója, Fonyód - Az iskola profilbővítéseinél és a tárgyi feltételrendszerének fejlesztésében szerzett érdemeiért, a sokoldalú kapcsolatrendszer kiépítéséért részesült az elismerésben. Munkájával jelentős segítséget biztosít az iskola stabil, színvonalas, zavartalan működéséhez.

Utoljára frissítve: 2024. 03. 13. 18:56
Tájékoztatás x
Diákoknak hirdet pályázatot a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság

Fel