Levél a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz

Tisztelt Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság!

1998. ősszén magánszemélyek és szervezetek kezdeményezésére a Somogyért Egyesület, a Kaposvárért Közalapítvány, a Városszépítő Egyesület, a Római Katolikus Püspökség és a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató KFT. létrehozta a Mártírok és Hősök Alapítványt. Később az alapítványhoz csatlakozott Kaposvár Megyei Jogú Város és Somogy megye képviselőtestülete is, amelynek eredményeként a bíróság közalapítványként és közhasznú szervezetként jegyezte be a szervezetet. A közalapítvány célkitűzései között szerepel Somogy megye temetőiben lévő katonasírok ápolása, felújítása, a megyében levő katona emlékművek, emlékhelyek gondozása, valamint Kaposváron, a Hősök Temploma előtti területen méltó emlékmű állítása valamennyi katona hős emlékére.

2000. május utolsó vasárnapján – a Hősök napján – minden katona hős emlékére a Hősök temploma előtti területen emlékművet avattunk. Az év második felében széles körű kutatómunkát folytattunk annak érdekében, hogy összegyűjtsük az I. és II. világháborúban elesett katona és polgári személyek névsorát. 2001-ben több mint 1100 katona és polgári személy nevét vésettük fel a Hősök temploma belső falán elhelyezett márványtáblákra. Ezzel egy 1932-ben megfogalmazódott nemes szándék vált valóra. Az emléktáblák leleplezésére május 27-én a Hősök napja keretében került sor.

2001-ben a HM. Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó Iroda támogatásával a Hősök napján felavattuk Dunántúl egyetlen II. világháborús katonatemetőjét. A katonasírok, katona emlékhelyek gondozása mellett rendszeresen megemlékeztünk a doni katasztrófáról, az 1848-as forradalomról és szabadságharcról, a Hősök napjáról, az 1956-os forradalomról és a Halottak napjáról.

2008-ban van az I. világháború befejezésének 90-ik évfordulója. Magyarország számára az I. világháború a padovai fegyverszünet aláírásával – 1918. november 3. – ért véget.

A közalapítvány kuratóriuma kezdeményezi, hogy az országosan kiemelt rendezvény megtartására Kaposváron, a Hősök templomában kerüljön sor. A kaposvári Hősök temploma hazánk egyetlen olyan temploma, amely az I. világháborúban elesett hősök emlékére épült. A templom belső falán, a márványtáblákra napjainkra már több mint 1200 első és második világháborús, valamint 1956-os hős neve került felvésésre. A templom rendszeresen színhelye katonai megemlékezéseknek, koszorúzásoknak.

A város határában – Hősök temetője – található katonatemetőben 1378 db katonasír található. A mai politikai térkép szerint 16 ország hősei nyugszanak a temetőben. A zsidó temetőben 18 db első világháborús katonasír található. A sírkert felújítása az évfordulóra fejeződik be.

Meggyőződésünk, hogy Kaposvár méltó színhelye lehet egy országosan kiemelt rendezvénynek.

Kaposvár, 2008. augusztus 6.

Puskás Béla, a Mártírok és Hősök Közalapítvány kurátora

Dr. Magyar Kálmán, a Mártírok és Hősök Közalapítvány kuratórium elnöke

Galéria: Emlékezés a hősökre

Kapcsolódó képek

Utoljára frissítve: 2016. 09. 27. 16:55

Fel