Közalapítvány a hősökért

1998 őszén magánszemélyek és civilszervezetek kezdeményezésére alakult meg a Mártírok és Hősök Alapítványt. A közalapítvány célkitűzései között szerepelt a Somogy megye temetőiben lévő katonasírok ápolása, felújítása, a megyében levő katonai emlékművek, emlékhelyek gondozása, valamint Kaposváron a Hősök Temploma előtti területen méltó emlékmű állítása valamennyi kaposvári katonahős emlékére.

A bírósági bejegyzést követően a kuratórium felajánlotta a csatlakozás lehetőségét Kaposvár Megyei Jogú Város és Somogy megye képviselőtestülete számára. Miután mindkét képviselőtestület csatlakozott az Alapítványhoz, a bíróság közalapítványként és közhasznú szervezetként jegyezte azt be.

Emlékmű a Hősökért

A kuratórium első feladatai között pályázatott hirdetett katonai emlékmű állítására. A pályázatra három szobrászművész jelenkezett. Az emlékmű elkészítésére a kuratórium döntése alapján Kling József kapott megbízást. Az emlékmű avatására 2000. május utolsó vasárnapján – a Hősök Napján – a Hősök temploma előtti területen került sor, minden katonahős emlékére.

A kuratórium – szakértők bevonásával – a 2000. év második felében széles körű kutatómunkát indított annak érdekében, hogy összegyűjtsék az I. és II. világháborúban elesett kaposvári katonák és polgári személyek névsorát. 2001-ben több mint 1100 nevet sikerült felvésetni a Hősök temploma belső falán elhelyezett márványtáblákra. Ezzel egy 1932-ben megfogalmazódott nemes szándék vált valóra. Az emléktáblák leleplezésére május 27-én, a Hősök Napján került sor.

Az Közalapítvány a Hősök temetőjében 29, méltatlan körülmények között nyugvó magyar katonasírt exhumáltatott és a temető díszesebb szakaszában, újratemettetett. Az összetört sírjelek közül mintegy 30 darabot legyárttatott és kicseréltetett.

2002-ben, a HM. Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó Iroda támogatásával, május 26-án került sor Dunántúl egyetlen II. világháborús központi katonatemetőjének avatására. Az avatással egy időben Balázs Béla megyéspüspök felszentelte a Somogy Temetkezési Kft. által felállított temetői keresztet.

2001 őszén a Mártírok és Hősök Közalapítvány és magánszemélyek közreműködésével a kaposvári Vértanúk szigetén márványtömböket helyeztek el, amelyekre felvésették az aradi vértanúk neveit.

A Somogy Temetkezési Kft. közreműködésével 2003. május 12-én az Inke községben eltemetett 17 orosz katona földi maradványait – exhumálásukat követően – a kaposvári Keleti temető kegyeleti parkjában helyezték örök nyugalomra.
2004-ben az Alapítvány szervezésében került sor a kaposvári Keleti temetőben nyugvó 59, II. világháborús magyar katona maradványainak exhumálására, majd újratemetésre a Hősök temetőjében.

2006. október 22-én emléktáblát avattak az 1956-os mártírok emlékére. A Hősök temploma belső falán elhelyezett márványtáblára valamennyi somogyi áldozat nevét felvésették.
Minden év januárjában, a doni katasztrófa évfordulóján és május utolsó vasárnapján, a Hősök Napján katonai szertartás keretében kerül sor az ünnepség megtartására. A rendezvények most már hagyományosan a Hősök templomában és a Minden Hősök emlékművénél zajlanak – az érdeklődő kaposváriak jelenlétében. Megemlékezéseket szerveznek az 1848-as, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján és a halottak napján is.

A Közalapítvány kezdeményezésére és támogatásával folyamatosan újítják fel és gondozzák a kaposvári és Somogy megyei katonasírokat, katonai emlékműveket, illetve nyújtanak támogatást a hagyományőrzésről, emlékhelyekről, emlékművekről szóló írások és a visszaemlékezések megjelentetéséhez.

Forrás: Puskás Béla

Galéria: Emlékezés a hősökre

Kapcsolódó képek

Utoljára frissítve: 2016. 11. 09. 11:55
Tájékoztatás x
Diákoknak hirdet pályázatot a Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság

Fel