Szaplonczay Manó dr.

(1856. 10. 11. - 1916. 09. 03.)

Orvos

Szaplonczay Emmánuel néven született a Tisza jobb partján fekvő Csetfalván, Bereg vármegyében, Kárpátalján (ma: Ukrajna). Elemi iskoláit Máramarosszigeten járta, majd a Debreceni Református Kollégiumba került, ahol Tisza István diáktársa és barátja lett. Tanulmányait Budapesten folytatta, 1882-ben orvosdoktori diplomát szerzett. Még abban az évben megnősült és Marcaliban vállalt községi orvosi állást. 1883-ban a marcali járás tiszti főorvosának nevezték ki. Első felesége hirtelen halálát követően 1884-ben újra megnősült. A községi ispotály betegeit is gyógyította, és kezdettől fogva sokat tett a járási közkórház létrehozásáért, melynek 1890-ben első igazgatója lett. 1891-ben Kaposvárra költözött, mivel pályázat eredményeképpen Somogy vármegye tiszti főorvosává nevezték ki, hivatalát haláláig, negyedszázadon át töltötte be.

Orvosi működése sokrétű volt: belgyógyászként, sebészként, szülészként és közegészségügyi tisztiorvosként dolgozott. A népbetegségek és fertőzések leküzdésére nagy gondot fordított, védőoltásokat vezetett be Somogyban t. k. a himlő és a diftéria ellen. Foglalkozott a tuberkulózis és az elmebetegségek elleni küzdelemmel, továbbá népesedési kérdésekkel és a bábaképzés előmozdításával is.

Orvosi tevékenysége mellett nevét a balatoni fürdőkultúra fellendítése terén szerzett érdemei őrizték meg. Gróf Zichy Béla földbirtokos a Lengyeltótiban fekvő birtokáról hintókkal kirándulásokat szervezett az 1858-ban átadott Déli Vasút 103-as, a fonyódi Vár-hegy tövében levő őrházához, melyet öltözőnek használva az úri társaság kellemes nyári napokat töltött a ma is a tó egyik legszebb strandjául szolgáló partszakaszon. Szaplonczay Manó kezdeményezésére a gróf a hegyen levő birtokán mérsékelt áron kiparcellázott 32 telket, ahol villák épültek, és az 1894-ben Kaposváron a tiszti főorvos vezetésével megalakult Fonyódi Fürdő Társaságnak ajándékozott 70 holdnyi erdőt, melyből 16 holdnyi park létesült.

A Zichy Béla gróf tiszteletére Bélatelepnek elnevezett villasoron 1894-ben elsőként a Szaplonczay-villa épült fel, mely a Bartók Béla út 24. szám alatt ma is áll. A köztiszteletben álló tisztifőorvos szívbetegsége 1916-ban rosszabbra fordult. Kívánságára betegsége során is a balatoni villájában tartózkodott. Családja az utolsó napokban Kaposvárra vitte, ott érte a halál, de végső nyughelye Fonyódon van.

Forrás: wikipedia

Évforduló

Naptárunk a Somogy Portál életrajzi adatainak szűrésével mindig az aktuális napon évfordulós személyekre hívja fel a figyelmet. A névre kattintva virtuális arcképcsarnokunkba juthat.


Fel