Szakály Sándor Prof. Dr. habil.

(1955. 11. 23. - )

Történész

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor (Törökkoppány, 1955. november 23 - ) történész.
A szülőfalujában elvégezett általános iskola után – amelynek nyolcadikos tanulójaként a megyei történelem verseny győztese lett 1970-ben és eljutott az országos döntőbe -- a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában tanult. 1974-ben tett sikeres érettségi vizsgát követően felvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-könyvtár szakára.
1974 és 1975 között kötelező sorkatonai szolgálatot teljesített Hódmezővásárhelyen. Tartalékos törzsőrmesterként szerelt le. 1992-ben tartalékos századosi, 1997-ben tartalékos alezredesi és 2000-ben tartalékos ezredesi kinevezést nyert.
1975 és 1980 között volt az ELTE BTK történelem-könyvtár szakos hallgatója és az Eötvös Kollégium tagja.
1980 és 2000 között a Hadtörténelmi – később Hadtörténeti – Intézet és Múzeum tudományos segédmunkatársa, tudományos, munkatársa, tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, az intézmény Bécsi Kirendeltségének vezető-helyettes (1992-1997), majd végül főigazgatója (1999-2000) volt. 2000 és 2004 között előbb a Duna Televízió kulturális igazgatója, majd műsorokért felelős alelnöke volt. 2004 és 2006 között a Magyar Országos Levétárban és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott, majd 2006-tól a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán tudományos szaktanácsadó, 2007-től egyetemi tanár. 2009 és 2010 között a veszprémi Pannon Egyetem egyetemi tanára, majd 2010 és 2013 között a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, tanszék- és intézetvezető, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és ezzel egyidőben 2012 és 2014 között a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete Horthy-kori témacsoportjának a vezetője. 2103 és 2014 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese majd 2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet – 2019-től VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár – főigazgatója. 2014 és 2019 között a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, 2019-től kutatóprofesszora.
1982-ben bölcsészdoktori címet szerzett történelemtudományból, 1990-ben a történelemtudomány kandidátusa, 2006-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. 2006-ban az ELTE-n habilitált történelemtudományból.
Számos szerkesztőbizottságnak – Hadtörténelmi Közleménynek, Századok, Történelmi Szemle, Rubicon, Magyar Napló, Honvédségi Szemle, Nemzetbiztonsági Szemle… -- a tagja.
Kuratórium elnöke az Osztrák-Magyar Akció Alapítványnak, tagja a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának (2021-ig), vezetője a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztő és Környezetkultúra kollégiumának (2021-ig), alelnöke a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak továbbá vezetőségi tagja számos tudományos társaságnak. Tagja a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságnak, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak elnökhelyettese, alelnöke a Magyar Olimpiai Akadémiának.
Szülőföldjéhez erősen kötődik, ragaszkodása példaértékű. 2006 és 2014 kötött a Budapesten működő Somogyiak Baráti Körének társelnöke, 2014-től a kaposvári székhelyű Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke, a Somogy folyóirat felelős kiadója. Évente rendszeresen tart előadásokat Somogy megye különböző településein, nemzeti ünnepek alkalmából meghívott szónok, előadó.
Tudományos-szakmai munkája elismeréseként 1993-ban Bezerédj-díjban, 2001-ben Zrínyi Miklós díjban, 2015-ben Szemere Bertalan díjban részesült. 2017-ban megkapta a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bugát Pál emlékérmét. 2019-ban elnyerte a Somogy Megyei Príma díját. 2019-ban a Közép-Európa Kutatásáért Díj Életmű fokozatának lett a birtokosa. 2021-ben Széchenyi díjat, 2022-ben Príma díjat kapott a tudomány kategóriában. 2014-ben Kaposvár Városért Díjjal, 2020-ban Somogy Polgáraiért Díjjal ismerték el a szülőföldjéért végzett munkáját. 2015-ben A Világ Magyarságáért díjat adományozták neki.  2022-ben a Szer Üzenet díjat, a Szent István díjat, illetve a Berzsenyi díjat ítélték oda a számára. 2022-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét kapta meg. 2023-ban a Szenczi Molnár Albert Díjat nyerte el – többedmagával -- a Károli Gáspár Református Egyetemen.
2012-ben az Osztrák Köztársaság elnöke a Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich kitüntetést adományozta a számára. 2016-ban Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki. Két ízben (1994, 1998) érdemelte ki a Honvédelemért Kitüntető Cím II., három alkalommal (2000, 2001, 2015) a Honvédelmeért Kitüntető Cím I. fokozatát és 2019-ben a Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített fokozatát. 2021-ben Balatonföldvár valamint Törökkoppány adományozott számára díszpolgári címet.
Források: A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár honlapja, a Magyar Tudományos Akadémia honlapja, a Károli Gáspár Református Egyetem honlapja, a wikipédia, Lőrincz Sándor: A törökkoppányi suszter fia. Somogy, 2017. 3. szám

Az életrajzot összeállította: Stájer Éva

Utoljára frissítve: 2023. 05. 03. 16:45

Fel