Nagyatádi Szabó István

(1863. 09. 17. - 1924. 10. 31.)

Politikus, mezőgazdasági miniszter

Az első országos magyarországi parasztpárt megalapítója, a demokratikus földreform-program kidolgozója 1910-ben, az első paraszt származású képviselő a magyar parlament történetében. 1920-ban az ország legnépszerűbb politikusa és a legnépszerűbb párt, a Kisgazdapárt vezetője. A nevével fémjelzett Nagyatádi-féle földreform megvalósításáért a '20-as években földművelési miniszterként folytatott hosszú küzdelmet, földreformja a nagybirtokosok ellenállása miatt csak kisrészben valósulhatott meg.

Szabó István néven született református paraszti családba a Somogy megyei Erdőcsokonyán. A Nagyatádi előnevet első nemzetgyűlési képviselővé választásakor kapta. A család, anyagi helyzete alapján, kisbirtokos vagy napszámos család. Az elemi iskola hat osztályának elvégzése után szülei földjén kezdett dolgozni. Sok munkával sikerült kis birtokát tehermentesítenie, némileg gyarapítania. 20 évesen Budapestre vonult be tényleges katonai szolgálatra 3 évre, a világvárossá fejlődő Budapest nagy hatással volt a fiatal István gondolkodására. Leszerelése után visszament falujába, parasztgazdának.

Bővebb életrajz a Wikipédián


Fel