Nagy Lajos

(1856. 08. - )

Református lelkész


Csokonyán született Nagy Sándor református lelkész és Thulmon Erika fiaként. Iskoláit Pápán, Vinkovcén (Horvátország), Sopronban, és Debrecenben végezte. 1878-83-ig káptalankodott a belső-somogyi ev. ref. egyházmegyében. 1883-ban a baseli egyetemre ment, 1884-87-ig ismét segédlelkész volt. Ekkor Zádorban rendes lelkésszé választották. Innen Lábodra ment át hasonló minőségben. 1892-ben egyházmegyei aljegyző, 1895-ben főjegyzővé, 1901-ben házi esperessé választották.


Főbb művei

  •     Emlékkönyv Antal Gábor református püspök látogatásáról (Kaposvár, 1889)
  •     írt a Dunántúli Református lapba cikkeket
  •     szerkesztette a belső-somogyi református egyházmegye közgyűléseinek és közigazgatási bírósági üléseinek jegyzőkönyveit (1898-99)

Fel