A honlap teljes felülete akadálymentes

Zics

Heraldikai leírás

Hasítással két részre osztott álló ovális pajzs, melynek jobb oldali vörös mezejében lebegő helyzetű arany apostoli kettős kereszt, bal oldali kék mezejében hegyével lefelé, élével balra fordított ezüst ekevas, fölötte ezüst heraldikai rózsa lebeg. A címerpajzsot vörös bélésű arany kartus keretezi, felül arany heraldikai koronával süvegezve. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon fekete nagybetűs Zics felirat olvasható.
 

Magyarázat

A település története elválaszthatatlan a Zichy családtól, akiknek a középkortól kezdve egészen a XX. századig voltak itt birtokaik. Rájuk utal az arany heraldikai korona, amely a család nemesi ágát szimbolizálja. Az ezüst ekevas a hagyományos mezőgazdasági termelést jelképezi. Az apostoli kettős kereszt és Szűz Mária jelképe, a rózsa a lakosság vallásosságát jeleníti meg a címerben, valamint utal a Zichyek által 1786-ban építtetett templomra, melynek freskóit Dorfmeister festette. A pajzsot keretező kartus (cartouche) díszítő elem.

 


Fel