A honlap teljes felülete akadálymentes

Visz

Heraldikai leírás

Álló csücsköstalpú tárcsapajzs, melynek kék mezejében barna halmon jobbra két levéllel és két arany szőlőfürttel megrakott szőlőtő, balra barna törzsű, zöld lombú tölgyfa áll. Jobboldalon felül, hegyével felfelé, élével jobbra fordított ezüst csoroszlya, baloldalon alul, hegyével felfelé, élével balra fordított ezüst ekevas lebeg.
 

Magyarázat

A címer a község korábbi pecsétjein alapul, és elsősorban a település mezőgazdasági jellegére utal. A lakosság fő megélhetési forrása ma is a mezőgazdaság, a szőlő- és a gyümölcstermesztés. Szőlőfürt már a XIX. század végén használt pecséten is megtalálható, itt szőlőtő jelzi a szőlőművelést. Az 1908-as címeres pecséten szerepel a hegyével felfelé, élével jobbra fordított ezüst csoroszlya és az élével balra fordított ezüst ekevas, ott azonban még búzakalászt kereteztek. A korábbi jelképek bevonása a címerbe a hagyományok gondos ápolását bizonyítják. A jelenlegi címerben szereplő tölgyfa az erdőművelésre utal.

 


Fel