Segesd

Heraldikai leírás

Álló háromszögű pajzs, melynek kék mezejében jobbra fordult, felemelt jobbjában arany markolatú és keresztvasú ezüst szablyát tartó, balját ragadozásra nyújtó arany oroszlán áll. A pajzs jobb oldalán az oroszlán baljától kezdődően a szablya csúcsáig tartó íven kilenc hatágú arany csillag helyezkedik el. A pajzsot mindkét oldalán egy-egy alul keresztbe tett szárú, vörös bogyóterméssel megrakott zöld babérág keretezi.
 

Magyarázat

A címer a település korábbi pecsétjén látható motívum átvétele, ezzel utalva a régmúlt dicsőségére. Belső-Somogy igen jelentős történelmi múlttal rendelkező települése Segesd. Igazi virágkorát az államszervezés után élte, mikor királynéi birtok, várispánsági központ és a veszprémi püspökség főesperessége volt, a címer tehát a helység középkori nagyságát és jelentőségét kívánja bemutatni. A kilenc csillag feltehetőleg Segesd városának egykori kilenc külterületét jelképezi.


Fel