Pusztakovácsi

Heraldikai leírás

Álló csücsköstalpú pajzs, melynek kék mezejében zöld talajon jobbról egy magyar lány, balról egy magyar legény táncol egymással szembefordulva, a táncoló párt mindkét oldalon egy-egy, a talajból kinövő, négy-négy levéllel megrakott arany búzakalász kíséri.
 

Magyarázat

A címer megegyezik a község 1908 és 1949 között használt jelképével, melyet 1908-ban állapított meg az Országos Törzskönyvi Bizottság. A település korábbi pecsétjein mezőgazdasági motívumok szerepeltek. Pusztakovácsi, története során mindvégig jelentős mezőgazdasági és gabonatermő település volt, az itt élők megélhetését ma is elsősorban az agrár gazdálkodás biztosítja. A falu elöljárói szerint a címerben látható táncoló fiatal pár az aratási bálokat jeleníti meg a címerben.

 


Fel