A honlap teljes felülete akadálymentes

Lábod

Heraldikai leírás

Zölddel és arannyal hasított álló háromszögű pajzsban csokorba kötött, a pajzs szélei felé hajló, jobbról arany, balról zöld, három-három búzakalász, melyek alatt a búzacsokor kötése fölött áthurkolt, sodrott vörös zsinóron vadászkürt függ, a pajzs színeivel váltakozó színben. A kürt fölött jobb oldalon élével balra fordított arany csoroszlya, bal oldalon élével jobbra fordított zöld ekevas lebeg. A pajzs fölött zárt kapujú, öt bástyás ezüst falkorona látható. A pajzsot jobbról arany makkokkal megrakott zöld tölgyfaág, balról zöld makkokkal megrakott arany tölgyfaág keretezi.
 

Magyarázat

A búzacsokor, az ekevas és a csoroszlya a település mezőgazdasági jellegére utal. A vadászkürt a község környékének vadakban való gazdagságát és a méltán nemzetközi hírű vadászati tevékenységet jelképezi. A tölgyfaágak a Lábodot övező erdők szépségét, és az itt folyó erdőgazdálkodási tevékenységet jelzik. A pajzs fölötti falkorona Lábod XV. században viselt mezővárosi rangjára, és az akkori települést körülvevő falra emlékeztet.

 

Utoljára frissítve: 2016. 10. 04. 08:41

Fel