Gadány

Heraldikai leírás

Álló csücsköstalpú pajzs, melynek vörös mezejében zöld halomból jobbról kétleveles arany búzakalász, balról három kék szőlőfürttel megrakott szőlőtőke nő ki, ezeket jobbról hegyével felfelé, élével balra fordított ezüst ekevas, balról ugyanilyen helyzetű csoroszlya fog közre, felülről a képet nyelével jobbra forduló ezüst sarló zárja le.
 

Magyarázat

A jelképek a települést a történelme során jellemző mezőgazdasági termelést szimbolizálják. A község határának nagyobb része szántóföld, és kedvezőek a növénytermesztés feltételei. Ez megmutatkozik a település korábbi pecsétjein is. Gadány címere is egy korábbi szimbólum átvétele. Ez a címerkép szerepelt az 1908 után használt községi pecséten is, melynek valószínűleg egy, az 1830-as évektől 1856-ig használt pecsét volt az alapja. Azzal, hogy a régi pecsétet emelték át a címerbe, kifejeződik a múlt hagyományainak továbbépítésére mutatkozó igény is.

Utoljára frissítve: 2016. 09. 13. 12:30

Fel