A honlap teljes felülete akadálymentes

Fonó

Heraldikai leírás

Álló csücsköstalpú vörös pajzsban jobbról arany búzakéve, balról élével jobbra néző ezüst ekevas, melyek alatt vízszintes helyzetű, élével lefelé, hegyével jobbra fordított ezüst csoroszlya látható.

Magyarázat

A címer Fonó korábbi pecsétjei alapján készült. Az első általunk ismert, 1771 és 1856 között használt pecséten is ezek a szimbólumok szerepeltek ugyanilyen elhelyezkedésben, majd 1908 után ismét ez a kép volt látható a község pecsétjén. A jelképek a települést történelme során jellemző mezőgazdasági termelésre utalnak. A község határában az átlagosnál kedvezőbbek a növénytermesztés és az állattenyésztés feltételei. Ugyanakkor azzal, hogy a régi pecsétet emelték át a címerbe, kifejeződik a kontinuitásra, a múlt hagyományainak továbbépítésére mutatkozó igény is.

Utoljára frissítve: 2016. 09. 13. 12:29

Fel