Babócsa

Heraldikai leírás

Ezüst szegélyű kék hullámpólyával vágott álló háromszögű pajzs, melynek vörös mezejében oromzatos bástyával díszített leveles arany koronán jobbra fordult, felemelt jobbjában ezüst szablyát, baljában stilizált nárciszt tartó arany griff áll. A pajzsot mindkét oldalán egy-egy aranyterméssel megrakott zöld olajág keretezi.

Magyarázat

A griff a magyar hitvilág kincsőrző madaraként ismert. A címerben való szerepeltetése egyrészt Babócsa gazdag történelmi múltját, másrészt a hagyományait megbecsülő, értékeit megőrző és átörökítő települést jelképezi. A XV. század második felében épült ki a várközpont, körülötte a mezőváros. Babócsa vára központi szerepet játszott a török hódoltság idején, erre utal az oromkorona. A leveles korona az egykori birtokközpontot jeleníti meg. A hódoltság idején folyt harcokat, valamint az I. és a II. világháború küzdelmeit szimbolizálja a griff által tartott szablya, egyben emléket állít a harcokban elesett hősöknek. A nárcisz az országos hírű védett nárciszmezőkre utal. A hullámpólya a Drávát és a Rinyát jelképezi.

 


Fel