A Közösségi ház épületenergetikai fejlesztése Vörsön

Pályázat azonosító: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00030

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00030
Projekt címe: A Közösségi ház épületenergetikai fejlesztése Vörsön
Kedvezményezett: Vörs Község Önkormányzata
Szerződött támogatás összege: 34 830 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.02.28.

A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő önkormányzati intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását elősegítse azáltal, hogy az önkormányzati épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése megvalósul. Ezzel több cél is elérésre kerül: egyrészt a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják, másrészt a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használatát érjük el, mivel a magyar átlag elmarad az EU átlagtól, harmadrészt pedig a projekt keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé válnak, a helyi és környékbeli lakosság megismeri ezek működését, hatékonyságát, ezáltal kívánjuk ösztönözni őket ezen technológiák használatára.

A projektben fejlesztendő épület leromlott műszaki állapotban van, az energiahatékonyságot célzó felújítással jelentős eredményeket tudunk elérni. Minden konzorciumi tag elkötelezett a fejlesztés mellett. Az önkormányzat a fejlesztést saját erőből nem tudná megvalósítani, ezért van szükség a pályázati támogatásra.

Az épület az építési idejének megfelelő műszaki állapotban van, energetikailag elavult. Hagyományos építési móddal épült, nyeregtetős, tégla falazatú épület, az épület egyik bővítménye lapos tetővel rendelkezik. A határoló szerkezetek hőveszteség tényezője nem felel meg a jelenlegi követelményszintnek. Gépészete korszerűtlen, pazarló. Az épületbe az akadálymentes bejutás nem biztosított, akadálymentes wc nincs. Felújítása indokolt. A projekt helyszíne: Közösségi ház - 8711 Vörs, Ady Endre u. 1. Az energetikai szakember által végzett felmérés alapján, a szakember javaslataira az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani: Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából, Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, Akadálymentesítés.

Az épület funkcióját tekintve, könyvtár, klub-foglalkoztató és közcélú szabadidős létesítményként (sportterem) működik.

A felújítás során az épület alaprajzi rendszere nem változik. Belső átalakítás az akadálymentes vizesblokk kialakítása miatt válik szükségessé. Az épület külső hőszigetelésnek elvégzése, fűtés korszerűsítése új építmény építését nem igényli. A tervezett napelemes rendszer a legideálisabb tetősíkon lesz elhelyezve. A projekt megvalósításához új közmű csatlakozás nem szükséges. A fűtés korszerűsítés a meglévő gáz közmű felhasználásával valósul meg. A megvalósuló napelemes rendszer a meglévő elektromos közmű csatlakozás felhasználásával valósul meg. A projektarányos akadálymentesítés (vizesblokk
kialakítása) a meglévő víz, szennyvíz közmű csatlakozás felhasználásával történik.

Utoljára frissítve: 2024. 02. 15. 18:41

Fel