A Jutai mini bölcsőde bővítése

Pályázat azonosító: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00002

A kedvezményezett neve: Juta Község Önkormányzata
A projekt címe: A Jutai mini bölcsőde bővítése
A szerződött támogatás összege: 56 938 000 Ft
A projekt összköltsége: 56 938 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00002
A tervezett befejezési határidő: 2021.03.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés során komplex infrastrukturális fejlesztés és eszközbeszerzés is megvalósul, mint önállóan támogatható tevékenység alábbiak szerint: A jutai óvodát 1971-ben építették, korábban egy lakóházból kialakított óvoda adott helyet a kicsiknek. Az új lakóövezet megépülésével új utcák nyíltak, fiatal családok költöztek a községbe. 1984-ben szükségessé vált még egy csoportszoba építése és így már 50 gyermek részére biztosított optimális körülményeket. Az egyre gyakoribb városi óvodaválasztás, a gyermeklétszám csökkenés később már csak egy csoport indítását tette lehetővé. 2010-től korszerűsített, felújított épületbe járhatnak a jutai gyerekek. Jelenleg az épületben az Óvoda a hozzátartozó melegítő konyhával és egy mini bölcsődei egységgel üzemel. A jelenleg üzemelő mini bölcsődei egység a növekvő gyermek létszám miatt bővítést igényel. Az önkormányzat úgy határozott, hogy az
épületbővítést pályázat segítségével kívánja megvalósítani. A maximum 8 fős mini bölcsődei egységgel történő bővítés keretében a meglevő egység mellett egy közös bejárattal, ezen belül az új csoport szoba önálló öltözővel és vizesblokkal rendelkezik. A gondozói helységek nem változnak, de mivel a takarító helyiség nem volt megoldott így az új rész kialakításakor figyelembe lett véve. A meglevő csoport szobából a takarító szekrény áthelyezése lehetőséget teremt a saját vizesblokkjának közvetlen elérésére. Emellett a már meglévő csoportszoba és a hozzá tartozó gyerek WC közti falon átlátszó üvegfal kialakítása szükséges, hogy a mosdó használata során a gyermekkel kint tartózkodó felnőtt belásson a csoportszobába. Mivel a jelenlegi csoport szoba
jóval nagyobb a szükségesnél ezért annak egyharmada felhasználható az új egység kialakításánál. A felnőtt akadálymentes vizesblokk az óvodai épületrészében korábban kialakítást nyert ezért azt nem kell a bővítés során kialakítani. Az új egységnél az öltözőből a vizesblokk és a csoportszoba közvetlenül elérhető, és a csoport szobából is közvetlenül elérhető a vizesblokk. Az újonnan kialakításra kerülő takarítószer tároló a közös közlekedőből érhető el, mindkét egységhez kellő közelséggel. Az új bejárat és az új egység akadálymentesen használható. Az akadálymentesítés a bővítéssel arányos kialakítású. Az új egység közművei a meglevő épülethez kapcsolódnak azonban a bővített fűtési rendszer nagyobb hatásfokú kazánt igényel, ezért kazáncsere vagy önálló saját kazán elhelyezése is indokolt. A csoportszobák és a vezetői iroda nyári túlmelegedésének elkerülése érdekében szükséges azok felszerelése szellőző/klíma berendezésekkel. A jelenleg üzemelő bölcsődei egység padlás födémje nagyon alulszigetelt, ezért legalább 15 cm ásványgyapot paplan szigetelés és egy hő visszaverő fólia terítése szükséges a gazdaságos üzemeléshez. A kiviteli tervezés során a villamos és gépész terveket szakági tervezők készítik, az arányos akadálymentesítéssel együtt. A telek területi határa nem egyezik a kerítéssel, mivel a rendelkezésre álló játszóudvar terület a bővítést követően elég kicsi, ezért a két vonal közti terület hasznosíthatósága érdekében játszó terület bővítésével a meglévő kerítés és járda elbontásra kerül, és a telekhatáron új kerítés és új járda megépítésére kerül sor. A csoportszobák, mosdók, öltözők berendezései igényes környezetet, családias hangulatot biztosítanak. A bölcsőde berendezési tárgyai a gyermekek fejlesztésének eszközei. A berendezési tárgyak természetes anyagokból készülnek. A színek, a formák harmóniája az esztétikai igény belsővé válását, az otthonosság érzését segítik. A mobilizálható bútorok alakíthatósága a gyermekek kreativitását fejlesztik.
A mini bölcsőde kialakításához szükséges tárgyi eszközök egy része a már működő mini bölcsődei egységben is hiányozik, emiatt nem csak az újonnan kialakításra kerülő egység eszközeinek beszerzése nélkülözhetetlen, hanem a már meglevő egység eszközellátottságának teljessé tétele is. Az eszközök darabszáma a mini bölcsőde esetében a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján úgy került meghatározásra, hogy annyi szükséges, hogy minden egyidejűleg jelenlévő gyermek, felnőtt igényét teljesíteni lehessen, a mini bölcsődébe maximálisan felvehető 7 fő, amely +1 fővel kiegészíthető, amennyiben mindegyik gyermek életkora eléri a 2 évet, tehát összesen 8 fővel szükséges tervezni, a 2 csoport esetében így összesen 16 fővel.

Utoljára frissítve: 2024. 02. 15. 17:48

Fel