Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum

Pályázat azonosító: TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001
Kedvezményezett neve: Somogy Vármegyei Önkormányzat (Főkedvezményezett)
Konzorciumi partner neve: Somogy Vármegyei Kormányhivatal
A Projekt címe: Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum
Megítélt támogatás: 2.263.485.454.-Ft

Megítélt támogatás konzorciumi partnerek közötti megoszlása:
Somogy Vármegyei Önkormányzat: 321.451.528.-Ft
Somogy Vármegyei Kormányhivatal: 1.942.033.926.- Ft
Támogatás mértéke: 100, 00%
Projekt tervezett megkezdésének időpontja: 2016.09.01.
A projekt tervezett befejezésének időpontja: 2023.12.31.

Projekt rövid összefoglalója: A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a Somogy vármegyei és helyi emberi erőforrás fejlesztésekhez, foglalkoztatás ösztönzéséhez és társadalmi együttműködések erősítéséhez; továbbá, hogy hozzájáruljon Somogy vármegye felzárkóztatásához, a belső területi különbségek kiegyenlítődéséhez, a társadalmi kohézió erősítéséhez.

A projekt speciális célkitűzései: Somogy vármegye képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, az érintett programok tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának növelése, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával történő bővítése, az álláskeresők munkához juttatása, a TOP 8. tematikus cél keretében ERFA forrásból támogatott gyermekellátási kapacitások humánerőforrás-igényének fejlesztése.

A projekt operatív célja a foglalkoztatás növelése, gazdasági versenyképesség erősítésére: a foglalkoztatás területén szereppel bíró Somogy vármegyei szereplők együttműködésének megteremtése, az információáramlás elősegítése, a helyi foglalkoztatási paktumok módszertani segítése, beavatkozásaik összehangolása, Somogy vármegyére kiterjedő foglalkoztatási együttműködések képzési és foglalkoztatási programjainak, munkaerő-piaci programjainak megvalósítása. Somogy megyei Foglalkoztatási Paktum projekt működési területe Somogy vármegye közigazgatási területe, bele nem értve a megyei jogú város paktumának területét.

A projekt közvetlen célcsoportja 2 csoportba sorolható:

1.) a megyei foglalkoztatási paktum és 2.) a munkaerő-piaci tevékenységek célcsoportja.
1. a megyei foglalkoztatási paktum célcsoportja: Somogy Vármegyei Önkormányzat, Somogy Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Somogy Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, Somogy Vármegyei Területi Agrárkamara, Somogy Vármegyei Vállalkozói Központ Közalapítvány, Somogy vármegyei civil és non-profit szféra, szociális szövetkezet, kisebbségi önkormányzat képviselői, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezetek, vállalkozások.

2. a munkaerő-piaci tevékenységek célcsoportja Somogy vármegye – kivéve Kaposvár
- területén élő:
- Legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők
- 25. életévét be nem töltötte személyek
- 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
- 50. életévüket betöltött személyek
- Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
- GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
- Megváltozott munkaképességű személyek
- Roma nemzetiséghez tartozó személyek
- Közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik – a „Főbb programelemek (támogatások és szolgáltatások) nyújthatósági táblája” szerinti, esetükben nyújtható támogatásokkal – a versenyszférába visszavezethetők.
- Inaktívak (a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de
nem tudtak volna munkába állni. Nem regisztrált álláskeresők.)

A projekt közvetett célcsoportja Somogy vármegye lakossága, állami szervezetek, vállalkozások és a civil szektor szereplői.

A fentnevezett célok elérése érdekében a projekt keretében az alábbi 2 tevékenységcsoport kerül megvalósításra: 1.) Foglalkoztatási paktumhoz és a 2.) Munkaerő-piaci programokhoz kapcsolódó tevékenységek.

1. Tevékenységi kör: megyei Foglalkoztatási Paktum és Paktumiroda létrehozása, valamint működtetése. 6 hónapon belül min. 2 dokumentált partneri találkozó
megvalósítása. Foglalkoztatási partnerség működési tapasztalatainak összegyűjtése. Foglalkoztatás fejlesztést támogató dokumentumok pl.: megvalósíthatósági tanulmány, foglalkoztatási stratégia készítése. Ernyőszervezeti feladatok ellátása. Helyi termék-, szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó
tevékenységek. Szociális gazdaság fejlesztésének támogatása. Projekt folyamat részletes dokumentációjának elkészítése. Nyilvánosság és projektmenedzsment biztosítása. Együttműködés az NGM Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával. A kormányzati intézkedések megvalósításának segítése. Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara helyi kirendeltségének paktum szervezeti tagként történő bevonása. Minősítés megszerzése.

2. Tevékenységi kör: bértámogatás, önfoglalkoztatás támogatását célzó munkaerő-piaci programrész megvalósítása, képzés támogatásához kapcsolódó munkaerő-piaci programrész megvalósítása, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.

Az Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására 2017. február 13-án került sor a Somogy Megyei Önkormányzat Dísztermében 34 alapító tag részvételével.

 

Dokumentumok

Utoljára frissítve: 2024. 02. 07. 14:51

Fel