Megyei identitás erősítése Somogy megyében

Pályázat azonosító: TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001

A Kezdeményezett neve: Somogy Vármegyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Megyei identitás erősítése Somogy megyében
A szerződött támogatás összege: 200 000 000 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.06.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A tervezett fejlesztés alapvető célja olyan megyei és azon belül települési identitást erősítő akciók, programok szervezése, valamint tevékenységek megvalósítása mely erősíti a közösségekben az egymás iránti felelősségtudatot. A tevékenységeket a létező települési és megyei identitásmintákra építve, azok mentén tervezzük megszervezni, ezáltal megvalósítható a projektcél, a helyi és térségi közösségek tudatosabbá tétele.

1. Kiadvány készítése
A projekt által érintett térség, települések közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele a projekt célkitűzései által érintett intézmények, szervezetek együttműködésével. Ezen tevékenység eredményeként Somogy vármegye lakosságában erősödik a helyi-, térségi-, vármegyei identitástudat. A kiadványból összesen 215 példány készül.

2. Rendezvények: Közösségi találkozók keretében húsz darab gyermekeknek és felnőtteknek szóló színi előadás megtartása. Az előadások a célközönség igényeire szabva a térséghez való kötődésés a társadalmi befogadás erősítése témakörét dolgozza fel. Az előadás után közönségtalálkozó keretében a látott előadás tükrében a résztvevő települési lakossággal közösen kerülnek átbeszélésre az előadás nyújtotta élmények. A gyermekeknek szóló előadás játékos formában ébreszti fel a gyerekekben a közösséghez tartozás igényét, a közösség megtartó erejét, a helyi értékek fontosságát és sokszínűségét, valamint a településhez, térséghez való kötődés formáit. A felnőtteknek szóló színielőadás a településhez, térséghez való kötődés fontosságára, a társadalmi befogadás alapjainak erősítésére, a megyei értékek sokszínűségére, a társadalmi kohézió jelentőségére hívja fel a fel a figyelmet. A két célcsoport számára készült előadásokból két darab 30 perces TV játékfilm készülprofi filmvevő technikával.

Szakkörök lebonyolítása vármegye szerte:

A programok, folyamatok, rendezvények megvalósítása programponton belül a művelődő közösségek támogatása céljából szakköröket szeretnénk hátrányos helyzetű településeken és nagyobb városokban megvalósítani. A szakkörök célja a projekt fő céljával van összhangban, a közösségi kohéziót, identitástudatot szeretnénk ezzel erősíteni, valamint a kiadvány készítése során feltárt jó gyakorlatok, közösségépítő tevékenységek továbbvitele a célunk. A szakkörök keretében népi mesterségek megismertetése, egészségmegőrzés, helyi és vármegyei identitást erősítő programok megvalósítása a cél.

3. Népismereti táborok
A megye területén élő gyerekek számára olyan kulturális és természeti örökség megismerésére irányuló tábor szervezése, melynek programjai során játékos formában, élményekkel gazdagodva ismerkedhetnek meg a megyei és települési hagyományokkal, értékekkel. Ezen tevékenység eredményeként a lakosság legfiatalabb generációja igényre szabottan részesül a helyi- és térségi identitástudat erősítő tevékenységekből. A Népismereti napközis keretében virtuális valóság eszközökkel a Somogy vármegyei értékek népszerűsítését szolgáló anyagok kerülnek létrehozásra, melyek a célcsoport számára narrációval és szakmai irányítással kerülnek bemutatásra. Emellett kézműves és interaktív foglalkozások is megvalósulnak a helyi értékek figyelembevételével. A népismereti táborokban összesen 1500 fő 18 év alatti diák vesz részt.

4. Tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt:
• honlap,
• közösségi oldal,
• nyomtatott, illetve elektronikus újság, hírlevél,
• hirdető táblák, oszlopok, információs felületek kialakítása, fejlesztése.

A projekt céljait és programjait, tevékenységeit, rendezvényeit a lakosság számára ismertté kell tenni, népszerűsíteni kell, ezért a projektmegvalósítás során minden területen törekszünk az információmegosztására. Ezen tevékenységelem célja, hogy Somogy megye minden lakosa értesüljön a projektkínálta programlehetőségekről.
 
5. Közlekedésbiztonsági programok

A tevékenység keretében hat kerékpáros rendezvénynapot tartottunk a Somogy Vármegyei Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzésiosztályával együttműködésben. Tavasszal a dél-balatoni kerékpárúthoz kapcsolódóan június 7-én Fonyódon a Palonai Magyar Bálint Általános iskolában tartottuk meg az első eseményt, majd a zselici kerékpárúthoz kapcsolódóan június 8-án a szentbalázsi általános iskolában szerveztük meg a közlekedésbiztonsági rendezvényt. Június 13-án a Desedát körbevevő bicikliúthoz kapcsolódó eseményt Mernyén tartottuk meg. Az őszi időszakban további három rendezvényt szerveztünk. Barcson, a Barcsi Arany János Általános Iskolában 2023. november 21-én tartottuk az első rendezvényt, majd 2023. november 28-án Csurgón, a Csurgói Eötvös József Sportiskolai Általános Iskolában, végül december 5-én Nagyatádon, a Nagyatádi Általános Iskola Árpád Fejedelem Úti Tagintézményében került sor az utolsó közlekedésbiztonsági eseményre.

Utoljára frissítve: 2024. 02. 07. 15:00

Fel