Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy vármegyében

A kedvezményezett neve: Somogy Vármegyei Önkormányzat
Konzorciumi partner neve: Somogy Vármegyei Kormányhivatal
Konzorciumi partner neve: Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A fejlesztés tárgya, célja: Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy vármegyében
A szerződött támogatás összege: 3 503 000 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027.06.30.
 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A fejlesztés Somogy vármegye közigazgatási területén valósul meg, Somogy vármegye foglalkoztatásának és gazdaságának fejlesztése érdekében.
A „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés Somogy megyében” című projekt megvalósítási területe Somogy vármegye egésze. A projektet a korábbi foglalkoztatási paktumok tapasztalatainak és eredményeinek folytatásával valósítjuk meg, figyelembe véve a területi különbözőségeket és sajátosságokat.
A pályázat célja a vármegye valamennyi gazdasági ágazatát érintő, a vármegyei területfejlesztési programra és Somogy Vármegye Integrált Területi Programjára épülő képzési és foglalkoztatási program megvalósítása, amely hozzájárul a munkához jutás feltételeinek javításához, a területi különbségek mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok képzésével, foglalkoztatásával a társadalmi kohézió erősítéséhez, a helyi erőforrások fenntartható használatához kapcsolódó
foglalkoztatáshoz.
A projekt keretében a Somogy Vármegyei Önkormányzat és konzorciumi partnere, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal a vármegyei foglalkoztatás erősítésére, az álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztatási szintjének növelésére Foglalkoztatási Fórum további működtetését és egy komplex foglalkoztatási program megvalósítását tervezik, mely a korábbi Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt folytatása. A program keretében releváns
közreműködőkkel újra alakuló vármegyei foglalkoztatási fórum, melynek feladata elsődlegesen a vármegyei foglalkoztatás elősegítése és erősítése érdekében a folyamatos kommunikáció, információcsere.
A paktum céljai között kiemelt szerepet kap a TOP Plusz forrásaiból támogatott gazdasági, turisztikai, gyermekellátási, egészségügyi és szociális kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatása. Hosszú távú cél egy olyan munkaerő kínálat kialakítása, amely megfelel a helyben működő vállalkozások munkaerő igényeinek, és ez által közvetlenül a gazdaságfejlesztési célok elérését szolgálja. A projekt rövid távú célja a helyi termék- és szolgáltatás fejlesztés segítése, piacra jutás segítése, befektetés-ösztönzéshez és ágazati-gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek, projekt megvalósításához szükséges szakmai, módszertani és informatikai fejlesztések, foglalkoztatást elősegítő tevékenységek.
Rövid távú cél továbbá a vármegyei szintű foglalkoztatási együttműködés további működtetése.
Ennek eszközrendszere az aktív munkaerő-piaci támogatások, a képzési és foglalkoztatási támogatások biztosítása, vármegyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés működtetése.
Specifikus célok:
A projekt közvetlen célja Somogy vármegye foglalkoztatási együttműködésének bővítése, a kapcsolódó paktum iroda létrehozása, a képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése. Ennek érdekében fontos a figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása; a paktum szolgáltatások
kialakítása:
• a vármegyei szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a szereplők közötti kezdeményezések összehangolása, partnerségek erősítése, problémák felvetése, megoldások kidolgozása a szakképzés, felnőttképzés, foglalkoztatás területén

• paktum iroda működtetése a vállalkozók igényeinek kiszolgálása érdekében

Utoljára frissítve: 2024. 02. 06. 17:12

Fel