Hírek

Sikeres vizsgát tettek a somogyi falugondnokok

2024. 02. 13., kedd, 16:30

Tizenhat somogyi falugondnok tett sikeres vizsgát kedden a kaposvári Vármegyeházán. A részletekről a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke tájékoztatott.

Biró Norbert elmondta: falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi. 2021. január 01-i hatállyal a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzat hatáskörébe utalták. A Somogy Vármegyei Önkormányzat a 2022-es esztendőben kooperációban valósította meg a képzést a Baranya Vármegyei Önkormányzattal. Ez sok utazással járt a résztvevőknek, amit szerettünk volna jelentősen csökkenteni. A felmerült igények alapján sikerült is, ugyanis akkora volt az érdeklődés Somogyban a képzés iránt, hogy a Somogy Vármegyei Önkormányzat a 2023-as esztendőben önállóan szervezte meg a falugondnokok képzését, melynek célja a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken, tanyákon végzendő alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelő segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival; a hagyományok, az összefogás erősítésére, a közösségi alkalmak megteremtésére. A Somogy Vármegyei Önkormányzat tevékenyen részt vett a képzésben az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. segítségével a jóváhagyott képzési program szerint. A képzés 170 órából állt, melyből 52 óra elméleti- és 118 óra gyakorlati oktatás volt. Nem csak az elméleti oktatásnak biztosítottunk helyszínt, hanem a vármegyei közgyűlés alelnökei, dr. Szajcz Adrián jogi-, míg Huszti Gábor a helyi identitás témakörében tartott előadást. Utóbbi tagja volt a vizsgabizottságnak is. Az elméleti oktatásnak a Vármegyeháza adott helyszínt, a gyakorlati képzések terepen, az érintett településeken folytak. A falugondnoki képzés írásbeli, majd ezt követően szóbeli vizsgával zárult. Az alapképzésen 16 fő falugondnok vett részt, a mai szóbeli vizsgán ők védték meg szóban záródolgozatukat a vizsgabizottság előtt, emellett a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismertetéséről is kaptak kérdéseket.

Utoljára frissítve: 2024. 03. 04. 17:31

Fel