A honlap teljes felülete akadálymentes

Varga Éva dr.

(1960. 08. 22. - )

Történész-muzeológus

Kaposváron születtem, édesapám Varga János villanyszerelő, édesanyám Katona Éva banktisztviselő. Családi állapotom elvált, volt férjem Fodor Tamás magyar – történelem szakos középiskolai tanár, lányunk, Sarolta Borbála (1986) jogász.

Tanulmányok:

 • 1979 – 1984 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelem – orosz nyelv és irodalom, valamint új- és legújabbkori történeti muzeológia szak
 • 1974 – 1978 Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár

Szakmai tapasztalat:

1983 – 1984 szaktanári gyakorlat a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban (történelem) és az Apáczai Csere János Gimnáziumban (orosz), történész-muzeológusi szakmai gyakorlat a volt Munkásmozgalmi Múzeum Fotótárában (amely jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára)

Munkahely:

 • 2013 – Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Kaposvár
 •  1984- 2012 Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

Beosztás:

 • 2014 – történész-muzeológus, „gyűjteményfelelős”
 • 1997 – 2014 az Újkortörténeti Osztály vezetője
 • 1992 – 1997 újkortörténeti szakági referens
 • 1984 – 1992 történész-muzeológus

Tudományos tevékenység:

1992 -1996 Bölcsészdoktori disszertáció
Téma: Írástudók Somogyban a két világháború között (Témavezető: dr. Vörös Károly, az opponensek: dr. Glatz Ferenc és dr. Kardos József summa cum laude minősítéssel fogadták el.)
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudomány

Megjelent: Somogyi Múzeumok Közleményei 1998. (445-474 p).; 2000. (473-496. p.); 2004. (455-486. p.) évkönyvében

1987 – 2016 közötti megjelent tanulmányaimat a publikációs jegyzék tartalmazza, amelyben a fontosabb kiállítási forgatókönyvek címei is szerepelnek, hiszen a kiállítás – a történész-muzeológusi publikáció sajátos válfajaként – ugyancsak a tudományos-szakmai tevékenység része.

A muzeológusi munka alapja a gyűjtemény. Gyűjteménygyarapítási tevékenységem kiemelkedő eredménye a Rácz Vali nevével fémjelzett anyag múzeumi begyűjtése, feldolgozása, annak kiállításokon történő bemutatása volt. Több éves kitartó munka eredménye. Az idős művésszel élete végéig, gyerekeivel a mai napig élő kapcsolatot ápolunk. (A kiállítást ugyan lebontottuk, de virtuálisan továbbra is megtekinthető. A művész életútját népszerű formában a Sors és sanzon – Rácz Vali emlékeiből című, 2012-ben megjelent kiállításvezető füzet foglalja össze.)

Munkakörből adódóan, tudományszervező tevékenységem eredményeként 2010-ben a Magyar Múzeumi Történész Társulat háromnapos szakmai konferenciájának és továbbképzésének a házigazdája intézményünk, a Somogy megyei múzeumigazgatóság történeti osztálya (azaz jómagam és két gyűjteménykezelő) volt, a rendezvénynek Kaposvár adott otthont. (Részleteiben ld. a Somogy megyei múzeum újkortörténeti szakágának honlapján.)

Az internet használatának széleskörű elterjedésével újabb kihívás (tudomány-népszerűsítés) a szakma honlapjának írása, szerkesztése, amelynek eredményeként a laikusok is betekinthetnek a muzeológusi munkába.

Tevékenységek:

 • 1984 – történész-muzeológusi
 • 1989 – oktatói (gyűjteménykezelői szaktanfolyam, történeti muzeológia, művelődésszervező, fotóriporter és képszerkesztő egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatának vezetése, szakdolgozatok témavezetése, rendhagyó történelemórák gimnazistáknak)
 • 1989 – előadói (megyei pedagógus-továbbképzések, szakmai konferenciák, ismeretterjesztés)

 (Az alaptevékenység fokozatosan bővül, gazdagodik, miközben a szakma az intézményben egy muzeológusos ellátottságra zsugorodik.)

Szakmai érdeklődés:  Művelődéstörténet, fotótörténet

Nyelvtudás:

 • 1984 – orosz felsőfokú
 • 1978 – angol, latin, német nyelvek olvasói használata

Egyéb ismeretek:

 • 2005 – Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (operációs rendszerek, szövegszerkesztés, internet és kommunikáció, prezentáció stb.) ECDL START
 • 1988 – „B” kategóriás vezetői engedély

Szakmai, egyesületi tagság:  Magyar Múzeumi Történész Társulat (alapító tag), Pulszky Társaság, PAB Helytörténeti Bizottság

Egyéb társadalmi tevékenység: 2000-től a múzeum közalkalmazotti tanácsának tagja

Egyéb adottságok, készségek:  A munkám színvonalas ellátásához szükséges a pontosság, a megbízhatóság, kreativitás éppúgy, mint a jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség, a beleélő-képesség, empátia a szervezés és irányítás, amely a munkám iránti alázatra, felelősségtudatra és az emberek tiszteletére épül.

Hobbi, érdeklődési kör: Elsősorban a szakmám, a család, turizmus, gasztronómia, szépirodalom, jóga

Munkássággal kapcsolatos összefoglaló információk:

 • Magyar történész-muzeológus – Ki kicsoda (Szerk.: Bodrits István, Zombori István) Kiadás: Bp., Magyar Nemzeti Múzeum - Szeged, Móra Ferenc Múzeum, 2010.
 • Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága honlapja
 • Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum honlapja
 • A fontosabb publikációk, kiállítási forgatókönyvek jegyzéke mellékelve.

Írástudók Somogyban a két világháború között: Babay József, Bereck Sándor,

 

 A Pallas nagy lexikona cikkírója volt a magyar történelem újabbkori részéről. 1898-tól szerkesztette és újkori részében írta a Nagy képes világtörténet című sorozatot. 161 évvel ezelőtt született Marczali Henrik.

73 évvel ezelőtt huny el Zilahy Irén színésznő ...

Publikációs jegyzék

Tudományos cikkek, könyvfejezetek

 • A kaposvári színház az 1930-as évek közepén. = Somogy. XV. évf. 1. sz. (1987. jan.-febr.) 78-86. p.
 • Kaposvár művelődési viszonyai az 1930-as évek közepén. = Somogyi Múzeumok Közleményei. VIII. Kaposvár, 1987. 165-212. p.
 • A kaposvári színjátszás húsz éve (1920-as és 1930-as évek). = Tanulmányok Kaposvárról. Kaposvári Kiskönyvtár. 5. Szerk.: Laczkó András. Kaposvár, 1988. 37-51. p.
 • A Cseperkekalap - K. Pap János színművei. = Somogyi Múzeumok Közleményei. IX. Kaposvár, 1992. 233-248. p.
 • Vidéki "porfészek" a millennium idején. (I. rész). = História. 1996. 5-6. sz.
 • Írástudók Somogyban a két világháború között. 1919-1939. (I. rész). = Somogyi Múzeumok Közleményei. XIII. Kaposvár, 1998. 445-474. p.
 • Írástudók Somogyban a két világháború között 1919-1939. (II. rész) = Somogyi Múzeumok  Közleményei. XIV. Kaposvár, 2000. 473-496. p.
 • A „modernizáció” Kaposváron a városkép változásainak tükrében. = Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2002.
 • Történelem és fotográfia. A Szent István emlékév kaposvári riportképei. = Somogyi Múzeumok Közleményei. XV. 247-255. p.
 • Írástudók Somogyban a két világháború között III. = Somogyi Múzeumok Közleményei XVI. Kaposvár, 2004. 455-486. p.
 • Berzsenyi nevének védőszárnya alatt. Egy somogyi irodalmi társaság a két világháború között. = Történeti Muzeológiai Szemle. A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve. Szerk.: Ihász István és Pintér János. Budapest, 2006. 37-53. p.
 • „Vérzivataros esztendők” A Somogymegyei Múzeum Egyesület válságos évtizede (1939–1949). = Somogyi Múzeumok Közleményei XVIII. Kaposvár, 2008. 261.- 282. p.
 • Múzeumteremtés Somogyban. = Somogyi Múzeumok Közleményei XIX. Kaposvár, 2010. 7-14. p.
 • A tegnap világa. Az újkortörténeti muzeológia Somogyban. = Somogyi Múzeumok Közleményei XIX. Kaposvár, 2010. 67-84. p.
 • A gyűjteménygyarapodás krónikája. 1991 – 2008 . = Somogyi Múzeumok Közleményei XIX. Kaposvár, 2010. 85-98. p.
 • Az arénától a kőszínházig. Kaposvári archív fotók nyomában. = Történeti Muzeológiai Szemle 11. Szerk.: Ihász István. 175-190. p.
 • Érdem és protokoll. Államfői kitüntetések a Somogy megyei múzeumban. Numizmatikai Közlöny. CX – CXI (2011-2012) 115-128. p.
 • Az államfő árnyékában. Az Elnöki Tanács Elnöke felesége, Losonczi Pálné kitüntetései (Gyurákovics Norberttel) = A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei. 3. Kaposvár, 2014. 267-286. p.

Szerkesztés

 • A Kaposvár anno... (Bárdos Edittel és Horváth Jánossal). = Múzeumi Tájékoztató. 1997. 2. sz. 7-19. p.
 • Kaposvár 2000-ben. Pillanatképek múltról és jelenről. Főszerk.: dr. Bősze Sándor. (Szerk: dr. Bősze Sándor, Dávid János, Récsei Balázs, dr. Varga Éva. Kaposvár, 2001.
 • Kozma Andor: Életem. Marcali – Kaposvár - Pest-Buda – Pápa az 1860-as években. Sajtó alá rendezte, bevezette, szerkesztette dr. Varga Éva. Kaposvár, 2001.

Muzeológiai témájú szakpublikációk

 • Sors és Sanzon - Rácz Vali emlékeiből. = Somogyi Néplap. 1989. okt. 7. 8. p.
 • Üdvözlet Kaposvárról... Képeslapok a muzeológus asztalán. = Somogyi Hírlap. 1990. március 15.
 • Most repül a kismadár... Beszélgetés Király J. Bélával a fényképezés történetéről. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1991. 2. sz. 10-15. p.
 • Miért pont K. Pap János? - avagy miért kell kutatni a szórakoztató tömegirodalmat. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1992. 3. sz. 3-6. p.
 • "A' KÖZJÓNAK". 160 éves a régi megyeháza épülete. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1992. 4. sz. 3-7. p
 • Elbúcsúzott az öreg képtávíró. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1993. 1. sz. 25. p.
 • Gyűjteménygyarapodás. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1993. 2. sz. 5. p.
 • Gyóni Géza fogolytársa volt. Vidéki értelmiségi lét a századfordulón. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1993. 3. sz. 9-13. p.
 • Hogyan írjunk szerelmes levelet? Magyarország 1930 körül. = História. 1993. XV. évf. 5-6. sz. 66-67. p.
 • (E tanulmányból rádiófelvétel is született. 1993. szeptember 24-én 20 h 25 perckor hangzott el a Bartók Rádió "Miért írta meg?" című műsorában.)
 • Gondolatok Kossuth halálának centenáriumán. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1994. 2. sz. 21-28. p.
 • A szálak Roboz Istvánhoz vezetnek. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1994. 3. sz. 23-25. p.
 • A történeti gyűjtemény és az iskola. = A közgyűjtemények és az oktatás. Kaposvár, 1994. 31-36. p.
 • A Somogy Megyei Múzeum új- és legújabbkori fotógyűjteménye. = Érték a fotóban. Tudományos Füzetek 9. Tata, 1994. 77-85. p.
 • "Melléklet" egy ajándékozási szerződéshez. Rácz Vali testamentuma. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1995. 3. sz. 21-27. p.
 • A múló idő nyomában. Nekrológ a régi Berzsenyi utcáról. = Múzeumi Tájékoztató. 1995. 3. sz. 37-48. p.
 • Kaposvár a millennium idején. (I. rész). = Múzeumi Tájékoztató. 1996. 3-4. sz. 22-25. p.
 • Kaposvár a millennium idején. (II. rész.) = Múzeumi Tájékoztató. 1997. 1. sz. 17-26. p.
 • A mozi 101. éve. Kinotechnika- és mozitörténeti gyűjtemény a Somogy megyei múzeumban. = Múzeumi Tájékoztató. (Mozitörténeti különszám.) 1996. 2. sz. 7-19. p.
 • Az árnyjátéktól a filmszínházig. = Múzeumi Tájékoztató. 1997. 2. sz. 19-21. p.
 • 1848-as emlékek Somogy megyében. = Múzeumi Tájékoztató. 1998. 2. sz. 3-17. p.
 • "Muzeális" gondok időszerű tanulságokkal... Múzeumteremtés Somogyban. = Múzeumi Tájékoztató. 1999. 1. sz. 10-17. p.
 • Az újvárfalvi 1848 emlékezete – Somogyban című állandó kiállítás 2000. december 7-én ellopott anyaga. = Múzeumi Tájékoztató 2000. 4. sz. 23-29. p.
 • Rippl-Rónai József Múzeum.=Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése. Budapest, Pulszky Társaság, 2002. 130-134. p.
 • Sors és sanzon. Rácz Vali emlékeiből. (kiállításvezető, 2012.)

Fontosabb kiállítási forgatókönyvek

 • Latinca Sándor (Arad, 1886. ápr. 5.- Kaposvár, 1919. szept. 17.) - 1985. (állandó kiállítás)
 • "Minden elmúlik egyszer..." A göllei iskola Rácz Ferenc tanítóskodása idején és Rácz Vali "országos hírű" énekesnő pályája. - 1990. (állandó kiállítás)
 • (A kiállítás országos visszhangra lelt, a múzeumi anyag felhasználásával Szakács Sára filmrendező 1996-97-ben Rácz Valiról portréfilmet készített, egyébiránt 1990-től a Duna Tv adásai gyakorta hozták azokat a filmeket, melyekben Rácz Vali szerepelt)
 • A polgárosodó Kaposvár - 1990. (állandó kiállítás)
 • Játékkiállítás a Somogy Megyei Múzeumok gyűjteményéből - 1990. (időszaki kiállítás)
 • A születéstől az iskoláig - 1991. (állandó kiállítás)
 • Az árnyjátéktól a filmszínházig - 1991. (állandó kiállítás)
 • Kaposvár anno… - 1993 (állandó kiállítás)
 • In memoriam Macskássy Gyula - 1996. (időszaki kiállítás)
 • Kereskedelem anno... (Gombos Gusztávné magángyűjteményéből a Lazarin Illattár emeletén) - 1996. (állandó kiállítás)
 • Az ucca és a Föld fia (József Attila emlékkiállítás Balatonszárszón dr. Tasi József irodalomtörténésszel közös munka) - 1997. (állandó kiállítás)
 • 1848 emlékezete – Somogyban 1998. (állandó kiállítás)
 • Somogy megye 1000 éve (Válogatás a megyei levéltár és múzeum anyagából) 2000. (időszaki kiállítás)
 • Kitüntetések 1945-2000 (Válogatás Dakos Lajos magángyűjtő anyagából) 2001. (időszaki kiállítás)
 • Múzsák kertje (időszaki kiállítás) 2002. (OSZK)
 • Gyermekvilág. Válogatás 20 magyar múzeum anyagából. (időszaki fotókiállítás). 2002. október 15.-2003. január 15.
 • „Az alvilágnak nincs romantikája” – Börtönemlékek Magyarországról c. időszaki kiállítás 2003. december 17. – 2004. december 17.
 • 100 éves a Városháza c. kiállítás – 2004. március 12. (időszaki kiállítás)
 • Kereskedelem anno… c. állandó kiállítás felújítása - 2005. május
 • Fejezetek a kaposvári cukrászat múltjából (időszaki kiállítás a kaposvári Alpok-Adria gazdasági kiállításon) - 2005. szeptember
 • A bécsi zsidóság. Holografikus közelítések. (A Bécsi Zsidó Múzeum vándorkiállításának helyi rendezése, katalógusának kiegészítése) – 2005. október
 • Több mondat a zsarnokságról – Plakát és történelem 1945-1956 (jubileumi kiállítás) – 2006. október
 • Térbe zárt pillanat. Epizódok a sztereofényképezés történetéből. (A Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállításának helyi rendezése, anyagának saját gyűjteményből való kiegészítése) – 2007. október
 • 100 éves a múzeum („utcai poszter-kiállítás”) – 2009.
 • Somogyország öröksége c. jubileumi múzeumtörténeti időszaki kiállítás szakmatörténeti fejezete (forgatókönyv, kiállításvezető) – 2009.
 • A kiállításhoz az alábbi félórás időtartamú animációs filmösszeállítás (ha úgy tetszik további öt virtuális kiállítási anyag) készült (A kivitelező Gyurákovics Norbert)
 • 1. (Fény)képes történelem – Foto Langsfeld (A fényképezés somogyi kezdeteiről, az 1900 körüli városképekkel, emberekkel. Ezzel jelenítettük meg azt a történelmi kort és környezetet, amelyben a néhai elődintézményünk, a Somogymegyei Múzeum Egyesület megalakult.)
 • 2. Szívélyes üdvözlettel – Somogyi települések régi képeslapokon, 1900-1945 (A fentebb említett tematika térben és időben kibővítve)
 • 3. Történelmi tour de Kaposvár – Foto Szatmári (Az 1930-as évek Kaposvárjáról, abból a korból, amikor elődeink még a kultúrpalota megépülését remélték.)
 • 4. A moziba be… (A találmány és a vonatkozó gyűjtemény-együttes jelentőségéről szóló összeállítás)
 • 5. A tegnap világa a múzeumban címmel szakmánk történetének összefoglalója
 • A tegnap világa. Somogy megye újkori történetének muzeális emlékei. (Szakmatörténeti kiállítás a 2010. június 23-25-én Kaposváron rendezett országos történész-muzeológus találkozó alkalmából.) – 2010
 • Sors és sanzon. Rácz Vali emlékeiből. (forgatókönyv, kiállításvezető, 7 darabos oktató szoftverrel) – 2012
 • „Csillaghullás” címmel (Válogatást az államfői kitüntetés-anyagunkból) A Múzeumok Éjszakája alkalmából, 2013. június 22.
 • Az otthon melege – A Steiner gyűjtemény. (állandó kiállítás forgatókönyve) 2015. (Megnyitó: 2015. november 13.)
 • Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak (A jeruzsálemi Izrael Múzeum vándorkiállítása helyi anyaggal kiegészítve – a kiállítás bemutatásra került: 2015. március 4 –május 3.)
 • Nézőpontok – Térhatású fényképek a Nagy Háborúból (saját gyűjteményi anyaggal kiegészítve – a kiállítás bemutatásra került: 2016. febr. 18-tól máj. 31.)
 • Évszázados tradíciók. A Dr. Oetker múltja és jelene c. időszaki kiállítás (a Magyar kereskedelmi és Vendéglátóipari múzeum kiállítása helyi, saját gyűjteményi anyaggal kiegészítve – bemutatásra került: 2016. szeptember 14 – 2017. január 16.)  
 • „Isten veled édes hazám” – Fotók és gondolatok ’56-os menekültekről c. időszaki kiállítás forgatókönyve – Megnyitó: 2016. nov. 2. – jelenleg is látogatható)

Ismeretterjesztő cikkek, könyvfejezetek

 • Meloccotól az INGRA-cégig.= Kaposvári Mutató. 1988./1-2. 9. p.
 • Recenzió: Megjelent a Színházi Élet. = Somogyi Hírlap. 1990. okt. 12.
 • K. M. (Színházkritika a Kakuk Marci darabról) = Somogyi Kurír. 1992. április
 • Könyvbemutató és kiállítás a Budavári Palotában. Hajdani városi világ. A régi Kaposvár képei az albumban. = Somogyi Hírlap. 1992. dec. 3. 6. p.
 • A megyeháza - múltban, jelenben. 160 éve a közjó szolgálatában. = Somogyi Hírlap. 1992. dec. 19. 8. p.
 • A félmúlt jövője - jelen időben. Történész-muzeológusok konferenciája Pécsett. = Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1993. 1. sz. 21-26. p.
 • Terítéken az újkorkutatás. Muzeológusok tanácskozása Pécsett. = Somogyi Kurír. 1993. 2-3. sz. 13-15. p.
 • Fejtse meg Ön is! = Múzeumi Tájékoztató. 1999. 3-4. sz. 70-77. p.
 • Gondolatok gyűjtőkről, gyűjteményekről. = Múzeumi Tájékoztató. 2001. 1. sz. 29-32. p.
 • Muzeológusok fakanállal. = Múzeumi Tájékoztató. 2002./2. 37-39. p.
 • Gyermekvilág. = Paletta. Múzeumi Hír-mondó. 2002. november 1. sz. 10-11. p.
 • Dr. Takács Éva emlékére. = Magyar Múzeumok. 2003.1. és Gyökerek c. barcsi múzeumi évkönyv
 • Consecration of veteran’s flag a most beautiful celebration.= Magyar Front. The MHBK Vancouver Chapter Newsletter. January-February 2005. (Canada)
 • A Történeti Osztály 2010-ben az intézmény honlapján belül önálló honlapot hozott létre. Ahol újabb és újabb ismeretterjesztő cikkeim jelennek meg. A tartalmi részen kívül a szerkesztés is a saját munkám. Kivitelezője műszaki muzeológus kollégám: Gyurákovics Norbert
 •  
Utoljára frissítve: 2017. 04. 03. 17:38

Fel