A honlap teljes felülete akadálymentes

Takáts Gyula

(1911. 02. 04. - 2008. 11. 20.)

Költő, író, műfordító, tanár


Tab, 1911. február 4.- Kaposvár, 2008. november 20.

1911. február 4-én született Tabon a Nyugat úgynevezett harmadik generációjának jeles képviselője, a kortárs magyar irodalom doyenje, a Kaposváron élő Takáts Gyula.
Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte földrajz, geológia, filozófia szakon. A Tanárképzőt 1929-34. között látogatta.

Életút
1939-40-ig Munkácson, 1940-47-ig Kaposvárott középiskolai tanár.
A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum és a Somogy Megyei Múzeumok igazgatójává 1948-ban nevezték ki. E tisztségéből ment nyugdíjba 1971-ben. 1985-től a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke. 1994-től a Magyar Pen Club alelnöke. 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja.

Tisztségek
1971-től Tab, 1973-tól Kaposvár, 2002-től Balatongyörök díszpolgára.

Díjai
1941-ben Baumgarten-díj, 1960-ban és 71-ben József Attila-díj, 1983-ban a Művészeti Alap nagydíja, majd 1991-ben Kossuth – díj.
Múzeumigazgatóként elévülhetetlen érdemeket szerzett a somogyi népművészet elismertetésében, és a hajdan volt jeles írók, költők, festők emlékének méltó megőrzésében.
(Egy korántsem teljes sor művészetpolitikai munkásságából: keszthelyi Helikon ünnepségek, badacsonyi Egry Múzeum, niklai Berzsenyi Kúria, szennai Falumúzeum, kaposvári Rippl-Rónai Múzeum - tisztelgő, figyelmes akarata segítette elindulásukat.)
Pótolhatatlan értékű néprajzi tanulmányaiban a somogyi pásztorvilág avatott ismerőjét tisztelhetjük benne, míg érzékeny, filozofikus ihletettségű lírájában - és festészetében a balatoni és a somogyi tájat és népet emeli a pannon mediterrán Parnasszusára.
Legutolsó verseskötete „Már Drangalag viszi” címmel 2001-ben, visszaemlékezéseinek, esszéinek gyűjteménye „Emlékek életrajza” címmel 2002-ben jelent meg. Az elmúlt évek során a Somogy irodalmi folyóiratban publikálta folytatásos életrajzi naplóját.
2006-ban két új kötete látott napvilágot: az életrajzi napló Öt esztendő Drangalagban címmel könyv alakban is megjelent. Kedves tisztelgésként a költőnek, épp 95. születésnapján került a könyvesboltokba a barátok között csak Bacchus könyvként elhíresült emlékkönyv fakszimile kiadása is. E könyv a művészeti és szellemi élet legkiválóbbjainak sorait őrzi, melyeket egy-egy vidám Bece-hegyi látogatás alkalmával jegyeztek be a jeles albumba.
Mint a szeretett városért elkötelezett művész, 2005-ben megalapította – a város és a megye anyagi hozzájárulásával – a Takáts Gyula Irodalmi Alapítványt, amelynek tisztje lesz a fiatal somogyi írók és költők támogatása.

Főbb művei

Versek
Kút 1935, Kakukk a dombon 1937, Május 1939, Családfa helyett 1941, Hold és hárs 1943, Se ég, se föld 1947, Vízitükör (rajzokkal) 1955, Az emberekhez 1955, Mézöntő 1958, Rózsává lett róka(gyermekversek) 1958, Virágok virága 1961, Évek, madarak 1965, Villámok mértana 1968, A tündérhal és a háló 1968, Sós forrás 1973, Dorombol a hold (gyermekversek) 1973, Száz nap a hegyen 1975, Fogadj be, világ 1976, Vulkánok, fügefák 1978, A semmi árnyéka 1980, Százhúsz vers 1980, Kimondani 1981, Helyettük szóljál 1982, A rejtett egész 1984, Felhők Árkádiából (összegyűjtött versek (1930-1967) 1986, Más távlat (összegyűjtött versek, 1967-1983) 1987, Kövül az idő 1989, Szonettek a Styxen túlra 1990, Versek Drangalagból 1991, Az innen és a túl 1994, Csu és Drangalag 1995, Rajz és líra (rajzokkal) 1996, Már Drangalag viszi 2001.

Próza
A somogyi Nagyberek 1934, Vágják a berket (kisregény) 1942, Polgárjelöltek (regény) 1945, Színház az Ezüst Kancsóban (regény) 1955, Képek és versek útjain (esszék, műfordítások) 1961, Kinek könnyebb (elbeszélések) 1963, Egy flóbertpuska története (ifjúsági regény) 1967, Vitorlás a berken (ifjúsági regény) 1971, Egy kertre emlékezve (tanulmányok) 1971, Hódolat Berzsenyi szellemének (versek, esszék) 1976, A harmónia keresése (esszék) 1979, Helyét kereső nemzedék Költők levelei 1934-49, 1984, Tükrök szava – betűk arca (jegyzetek) 1985, Somogyi pásztorvilág (tanulmány) 1986, Csokonai Somogyban 1993, Az igazi poézis keresése (írások Berzsenyi Dánielről) 1994, Emlékek életrajza (esszék) 2002, Öt esztendő Drangalagban (életrajzi napló) 2006, Bacchus könyv 2006.


Szerző: Parill Orsolya a Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumi tagja

Utoljára frissítve: 2016. 10. 21. 12:05

Fel