A honlap teljes felülete akadálymentes

Szterényi (Stern) Hugó

(1857. 12. 07. - 1909. 03. 27.)

Mineralógus, középiskolai tanár és író


(Lengyeltóti, 1857. dec. 7. – Bp., 1909. márc. 27.)

Szterényi József br. bátyja, Stern Albert újpesti főrabbi fia. Tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte, 1880 – 84-ben tanársegéd volt az ásvány- és kőzettani tanszéken Szabó József mellett. 1881-ben tett tanári vizsgát természetrajz- és vegytanból, és ugyanabban az évben doktorált. 1884-től vidéken, majd haláláig Budapesten gimnáziumi tanár volt. Főleg tankönyveket, didaktikai és pedagógiai cikkeket írt és jelentős természettudományt népszerűsítő tevékenységet fejtett ki.


Főbb művei

 •     Selmeczi és Mátrahegységbeli gömbös és szferolitos trachitok (Földtani Közl. 1882)
 •     Az Ó-Sopot és Dolnya-Lyubkova között levő Krassó – Szörény megyei terület eruptív kőzetei… (Földtani Int. Évk. Bp., 1883)
 •     Természettudományi olvasmányok. U. ott, 1890. Számos rajzzal. (Hankó Vilmossal. 2. kiadás 1906. Második sorozat 1908. U. ott).
 •     Ifjúsági olvasmányok a természet köréből. U. ott, 1890., 1892., 1894. Három kötet. Tüll Ö. rajzaival.
 •     Az iparban szereplő ásványok. Első sorozat: A kőszén, A petroleum. Második sorozat: A grafit. Az Asbest. U. ott, 1897., 1899. Két kötet. (Iparosok Olvasótára III. 1. V. 1.).
 •     A chemia elemei. IV. oszt. Számos szöveg-rajzzal. Bp., 1889. (Hankó Vilmossal. 2. kiadás. U. ott, 1896.)
 •     Ásványtan a gymnasium felsőbb osztályának használatára. 149 képpel. U. ott, 1891. (2. kiadás. 1896., 3. k. 1899., 4. k. 1903., 5. k. 1907. U. ott).
 •     Kristályminták az Ásványtanhoz a gymnasium IV. oszt. használatára. 3 lapon 26 minta. U. ott, 1892. (3. kiadás 1898., 4. k. 1900., 5. k. 1907. U. ott).
 •     Ásványtan polgári fiúiskolák használatára. 67 képpel. U. ott, 1892. (2. k. 1900., 3. k. 1903., 4. k. 1904., 5. k. 1907., 6. k. 1907. U. ott).
 •     Növénytan, a középiskolák felsőbb osztályainak használatára, úgyszintén a tanítóképző intézetek számára. 9 színes táblával és 313 képpel a szövegben. U. ott, 1896. (2. kiadás 1898., 3. k. 1902., 4. k. 1903., 5. k. 1904., 6. k. 1908. U. ott.).
 •     Apróságok a természettudományok köréből. U. ott, 1896., 1898., 1900. Három kötet. (Iparosok Olvasó Tára II. 10. IV. 1.).
 •     Hasznos olvasmányok. U. ott, 1897. (Iparosok Olvasótára III. 9-10. Többekkel).
 •     Olvasmányok az ipar, chemia és természettud. köréből. U. ott, 1898. (Hankó Vilmossal).
 •     Mesterséges indigo. U. ott, 1898. (Külön ny. a Természettud. Közlönyből).
 •     Az electrochemia mai szerepe. U. ott, 1899. (Külön ny. a Természettud. Közlönyből).
 •     Természetrajz. A középiskolák alsó osztályai számára. (Az I. és II. osztály számára). 251 képpel és 10 színes táblával. U. ott, 1899., 1900. Két kötet. (I. 2. k. 1903., 3. k. 1904., 4. k. 1906., 5. k. 1908. II. 2. k. 1904., 3. k. 1906. U. ott).
 •     Állattan. A középiskolák felsőbb oszt. számára, úgyszintén tanítóképzőintézetek használatára. Nyolcz színes táblával és 540 képpel a szövegben. U. ott, 1902. (2. k. 1904., 3. k. 1907. U. ott).
 •     Állattan. Polgári fiú- és polgári leányiskolák számára. 6 színes táblával és 190 rajzzal a szövegben. U. ott, 1902. (2. k. 1904., 3. k. 1907. U. ott).
 •     Növénytan. Polgári fiú- és polgári leányiskolák számára. 6 színes táblával és 220 képpel a szövegben. U. ott, 1902. (2. k. 1903., 3. k. 1906., 4. k. 1908. U. ott).
 •  

Irodalom

    Szterényi Hugó (Corvina, 1907. 27. sz.)
    Szterényi Hugó (Pesti Hírlap, 1909. 74. sz.)

 Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

 

Utoljára frissítve: 2016. 10. 20. 18:35

Fel