A honlap teljes felülete akadálymentes

Szijártó István dr.

(1942. 01. 08. - )

Az irodalomtudományok kandidátusa, egyetemi docens, Kaposvár Díszpolgára, Magyar Örökség-díjas, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének tulajdonosa

Általános adatok
Születési év: 1942
Végzettség: Egyetem (ELTE BTK és DE)
Szakképzettség: magyar-történelem szakos középiskolai tanár, vállalkozás- gazdasági szakmérnök - egyetemi docens
Tudományos fokozat: az irodalom tudományok kandidátusa (1985)
Szakmai adatok:
Jelenlegi munkahely(ek):
• a Balaton Akadémia elnöke
Tudományos/művészeti akadémiai tagság: MTA  köztestület
Ösztöndíjak: MTA –Soros Alapítvány ( USA, Anglia)
Eddigi oktatói tevékenység:
• Táncsics Gimnázium, Kaposvár, tanár (1964-1976.)
• Tanítóképző Főiskola Kaposvár (docens) (1976-84.)
• ELTE (BTK XX.sz.-i irodalom tanszék docense – az Eötvös Collegium  tanára és igazgatója) (1984-93.)
• Balaton Akadémia tanára és igazgatója (Gábor Dénes Főiskola – graduális képzés és Debreceni Egyetem – posztgrad. képzés) szervezés, vezetés, menedzsment, retorika, művelődéstörténet (1993-2001.)
A tanítandó tárggyal/tárgyakkal kapcsolatos eddigi szakmai tevékenység:
• KTF (1976-84) ELTE (1984- 93) Balaton Akadémia (1993-2000)
Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció felsorolása:
• Kötelességeink (kritikák, esszék, tanulmányok-2006)
• Egyöntetűségünk csodaszarvasa (az MVSZ 1989-2001 között)
• Jelenleg öt könyvsorozat – több mint 200 kötet – szerkesztése
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából a legfontosabb 5 publikáció felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek):
• Sipos Gyula: Kismonográfia, Akadémiai Kiadó, 1983.
• Gyergyai Albert: Kismonográfia, Máskor, 1993.
• Felelősségeink (1992) Lehetőségeink (1999) Kötelességeink (2006) kritikák, esszék, előadások  
Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok/díjak:
• Magyarok Világszövetsége elnökségi tagja, az anyaországi régió elnöke (1989-2001.) A magyarság szolgálatáért ezüst emlékérem, az Erdély Világszövetség rubinja, a Horvátországi Magyarok jubileumi érme
• A Magyarok Világszövetsége 1992., 1996. és 2000. évi kongresszusai szervezőbizottságának vezetője (ezekért emlékérem a Köztársasági Elnöktől)
• az 1997. évi alapítás óta a Százak Tanácsa  ügyvivője
• az Eötvös Collegium Baráti Körének elnöke (1995-2008)
• a Pro Renovanda Cultura Hungariae kurátora az alapítástól 2011-ig (Felsőoktatási Kollégiumok)
• 1991. és 94. között a FEFA OIT kuratóriumának A magyarság hírnevéért díjbizottság tagja.(1996-98) 1992-től 2002 évi megszüntetéséig tagja a Hungarológiai Tanácsnak (a Miniszter tanácsadó testületei)
• a Széchenyi Társaság, a Berzsenyi Társaság, az Egészséges Utódokért Alapítvány és más szervezetek elnökségi tagja, kurátora, 2005-2008 között a Szent György Főiskola felkért rektora
• minisztériumi és ELTE elismerések (Magyar Felsőoktatásért 1992, Eötvös József Emlékérem 1988, az ELTE ezüst emlékérme, Trefort Ágoston emléklap, a Gábor Dénes Főiskola díja),
•  amerikai és európai egyetemek és szervezetek elismerései
(Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Akkreditációs Bizottság szempontrendszere alapján készített szakmai életrajz – 2006 őszén - kiegészítve 2012 januárjában)

    2009. január 23. Kaposvár város díszpolgára
    2011. december 17-én Magyar Örökség-díj
    2012. augusztus 20. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
    2013. november 15. Márton Áron Emlékérem - Albert Gábor laudációja
    2022. november 5. Bethlen Gábor-díj - Biró Zoltán méltatta

Kiegészítés:
Személyes adatok:
Nős vagyok, feleségem Csepinszky Márta fényképész.
Gyermekeink: István (1965) Karolina és Krisztina (1967) Vera (1976) Mind a négy gyermekünk családos, 9 lány és 9 fiú unokánk, valamint 5 dédunokánk van.
Vagyoni helyzetünk: Lakásunk (1067 Budapest, Hunyadi tér 8.) nyaralónk (8624 Balatonszárszó, Gábor Áron u.7 ) és egy régi  autónk van.
Kedves időtöltéseim: sport, utazás, olvasás.  

Publikációk

    „1956 - Magyarország védjegye!”    
    Nemet mondani a pusztulásnak  
    Örökség - Kaposi Kiskönyvtár sorozat 30. kötetének bemutatója   
    Papp Árpád halálára  
    Egy rendhagyó kritika
    A Magyar Örökség Díj 2011. december 17-i hatvanötödik dijátadó ünnepségén az MTA székházában a hét kitüntetett nevében dr. Szijártó István mondott köszönetet

 


Fel