A honlap teljes felülete akadálymentes

Szakály Sándor Prof. Dr. habil.

(1955. 11. 23. - )

Történész

A szülőfalujában elvégezett általános iskola után – amelynek nyolcadikos tanulójaként a megyei történelem verseny győztese lett 1970-ben és eljutott az országos döntőbe -- a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában tanult. 1974-ben tett sikeres érettségi vizsgát követően felvették az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-könyvtár szakára.
1974 és 1975 között kötelező sorkatonai szolgálatot teljesített Hódmezővásárhelyen. Tartalékos törzsőrmesterként szerelt le. 1992-ben tartalékos századosi, 1997-ben tartalékos alezredesi és 2000-ben tartalékos ezredesi kinevezést nyert.
1975 és 1980 között volt az ELTE BTK történelem-könyvtár szakos hallgatója és az Eötvös Kollégium tagja.
1980 és 2000 között a Hadtörténelmi – később Hadtörténeti – Intézet és Múzeum tudományos segédmunkatársa, tudományos, munkatársa, tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, az intézmény Bécsi Kirendeltségének vezető-helyettes (1992-1997), majd végül főigazgatója (1999-2000) volt. 2000 és 2004 között előbb a Duna Televízió kulturális igazgatója, majd műsorokért felelős alelnöke. 2004 és 2006 között a Magyar Országos Levétárban és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában dolgozott, majd 2006-tól a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán tudományos szaktanácsadó, 2007-től egyetemi tanár. 2009 és 2100 között a veszprémi Pannon Egyetem egyetemi tanára, majd 2010 és 2013 között a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, tanszék- és intézetvezető, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és ezzel egyidőben 2012 és 2014 között a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete Horthy-kori témacsoportjának a vezetője. 2103 és 2014 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese és 2014-től a VERITAS Történetkutató Intézet – 2019-től VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár – főigazgatója. Ugyanezen évtől a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetében tanszékvezető, majd 2020-tól a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudomány Intézetének kutatóprofesszora.
1982-ben bölcsészdoktori címet szerzett, 1990-ben a történelemtudomány kandidátusa, 2006-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. 2006-ban az ELTE-n habilitált történelemtudományból.
Számos szerkesztőbizottságnak – Hadtörténelmi Közleménynek, Századok, Történelmi Szemle, Rubicon, Magyar Napló, Honvédségi Szemle, Nemzetbiztonsági Szemle… -- a tagja.
Kuratórium elnöke az Osztrák-Magyar Akció Alapítványnak, tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottságának (2017-2021), vezetője a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztő és Környezetkultúra kollégiumának (2021-ig), alelnöke a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak továbbá vezetőségi tagja számos tudományos társaságnak. Tagja a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságnak, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságnak elnökhelyettese, alelnöke a Magyar Olimpiai Akadémiának.
Szülőföldjéhez erősen kötődik, ragaszkodása példaértékű. 2006 és 2014 kötött a Budapesten működő Somogyiak Baráti Körének társelnöke, 2014-től a kaposvári székhelyű Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke, a Somogy folyóirat felelős kiadója. Évente rendszeresen tart előadásokat Somogy megye különböző településein, nemzeti ünnepek alkalmából meghívott szónok, előadó.
Tudományos-szakmai munkája elismeréseként 1993-ban Bezerédj-díjban, 2001-ben Zrínyi Miklós díjban, 2015-ben Szemere Bertalan díjban részesült. 2017-ban megkapta a Bugát Pál emlékérmet. 2015-ben A Világ Magyarságáért díjat adományozták a számára. 2019-ban a Közép-Európa Kutatásáért Díj Életmű fokozatának lett a birtokosa. 2014-ben Kaposvár Városért díjban, 2020-ban Somogy Polgáraiért díjban részesült. 2019-ban elnyerte a Somogy Megyei Príma díját, 2021-ben Szévhenyi-díjat kapott.
2012-ben az Osztrák Köztőrsaság elnöke a Große Ehrenzaichen für Verdienste um die Republik Österreich kitüntetést adományozta a számára, 2016-ban Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki. Két ízben érdemelte ki a Honvédelemért Kitüntető Cím II., három alkalommal a Honvédelmeért Kitüntető Cím I. fokozatát és 2019-ben a Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített fokozatát. 2021-ben Balatonföldvár és Törökkoppány díszpolgára lett.
Források: A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár honlapja, a Magyar Tudományos Akadémia honlapja, a Károli Gáspár Református Egyetem honlapja, a wikipédia, Lőrincz Sándor: A törökkoppányi suszter fia. Somogy, 2017. 3. szám

Az életrajzot összeállította: Stájer Éva


Fel