A honlap teljes felülete akadálymentes

Somogyi Ede

(1852. 01. 16. - 1921. 08. 01.)

Író, hírlapíró


Kaposváron született. 1873-tól 1876-ig Lónyay Menyhért titkára, 1877-től hites törvényszéki tolmácsa volt német, francia, angol, olasz, majd orosz nyelveknek. 1878-tól 1885-ig szerkesztette az első nagyobb, bár befejezetlenül maradt 15 kötetes Magyar Lexikont. 1880-tól az Ország-Világ, 1886-tól a Nemzeti Újság szerkesztője, majd az Egyetértés, a Pesti Hírlap és a Neues Pester Journal külpolitikai munkatársa. 1892-től a Budapesti Hírlap szerkesztőségének a tagja. E lapba írt tudományos tárcái sokáig népszerűek voltak. Bár nem szakszerűen, de foglalkozott az etruszk és sumér kérdésekkel és a sumér-turáni rokonsággal is. Írt francia, angol és olasz nyelvtant, fordított számos regényt és írt létrehozott egy ötnyelvű szótárt két kötetben. Számos nyelvészeti munkája megjelent, ő Tolsztoj Kreutzer-szonátájának első magyar fordítója. Budapesten hunyt el.

Munkái

 •     Die Tochter Nanas, pariser Sittenroman von Alfred Sirven und H. Leverdier. Aus dem Französischen übersetzt. Budapest, (1881). Két kötet.
 •     Kötéltánczosnő. Vast. Ricouard regénye. Francziából ford. U. ott, 1882. Két kötet. (Révay-féle Salon-Könyvtár 28., 29.)
 •     A Kreutzer szonáta. Regény, irta Tolstoj Leó, ford. U. ott, 1890.
 •     Dolgozzatok még a mécsetek ki nem alszik. Regény a kereszténység első korszakából. Irta gróf Tolsztoj Leo. Ford. U. ott, 1891.
 •     Olasz társalgási nyelvtan iskolai és magán használatra a Gaspey-Sauer-tanmód szerint. A magyar nyelvhez alkalmazva. 2. jav. kiadás. U. ott, 1894. (3. jav. kiadás. U. ott, 1907.)
 •     Öt nyelvű szótár. A magyar, német, angol, franczia és olasz nyelv szótára. U. ott, 1895. Két kötet.
 •     Gyakorlati magyar nyelvtan német ajkúak számára. U. ott, 1897.
 •     Gyakorlati angol nyelvtan. U. ott, 1897.
 •     Gyakorlati francia nyelvtan. U. ott, 1897. (Mind a három Gyakorlati nyelvtant Glück
 •     Frigyessel együtt írták és «Gyakorlati nyelvtanok a pinczér-tanoncz szakirányú iskolák számára» gyűjtő címmel jelentek meg.)
 •     Szumirok és magyarok. U. ott, 1903. (A szakkörökben érdekes polemiára adott alkalmat.)
 •     Emlékezzünk régiekről. Ul. ott, 1908. (Ism. Bud. Hirlap 47. sz.)

Irodalom

Egy tudós újságíró (Új Élet, 1966. 1, sz.)

Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon

Utoljára frissítve: 2017. 01. 16. 19:11

Fel