A honlap teljes felülete akadálymentes

Reőthy Ferenc

(1956. 03. 22. - )

Tanár, iskolaigazgató

 

Siófokon születtem. Édesapám magyar-történelem szakos általános iskolai tanár volt. Valószínűleg innen, talán már gyermekkorból ered az indíttatás, hogy tanár akartam lenni. Édesapám kiváló tanár volt. Szakmai és emberi szempontból is. A falu lelke, aki minden kulturális és egyéb rendezvény szervezője, tudós tanár, aki kutatott is, számtalan helytörténeti és néprajzi tárgyú könyv szerzője. Emelett egy rendkívül igazságos és becsületes tanáregyéniség, akit ezért különösen tiszteltek. Ezért tekintem őt tanári és emberi példaképemnek.

 

Gimnáziumba Fonyódra jártam. Haydu Olivér történelem tanárom szakmai tudása, rendkívül szigorú egyénisége alapozta meg történelem tanári pályámat. Az ő alapozó munkájának köszönhetően könnyen igazodtam el a felsőoktatás sokak számára bonyolult szakmai világában. A fonyódi gimnázium elvégzése után, 1975 - 1979. között a Pécsi Tanárképző Főiskolán folytattam tanulmányaimat. Itt 1979-ben szereztem magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet. Oklevelem minősítése: 4,28.

Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK történelem szakán tanultam. A középiskolai történelem szakos tanári oklevelemet 1983-ban kaptam meg. Minősítése: jeles.

Pályám elején tanítottam általános iskolában, Andocson, szakiskolában és szakközépiskolában, a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában, mai munkahelyemre a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumba 1982-ben kerültem. Itt 1986-ig magyart is, azóta csak történelmet tanítok. Három „saját” osztályt vezettem osztályfőnökként az érettségire.

Érettségi elnöki megbízást először 1987-ben kaptam, ezután rendszeresen vettem részt érettségi vizsgákon Kaposvár és Somogy megye különböző középiskoláiban. 1988-ban részt vettem a Janus Pannonius Tudományegyetem egy éves intenzív történelem tanári továbbképzésén.

1990-2005. között a gimnázium igazgatóhelyettese voltam.

A 90-es évek elején a minisztérium engedélyével bevezetett intenzív oktatási koncepció kidolgozásában vettem részt. Intézményünkben indult hat évfolyamos képzés is, ahol szintén szerepet kaptam a program kidolgozásában. Munkakörömből következően, természetesen részt vettem a NAT bevezetésében, a Pedagógiai Programok, Nevelési Tervek, a helyi tantervek és a módosított kerettantervek elkészítésében. 2004-ben dr. Villant Györgyi főiskolai docenssel együttműködve készítettük el a gimnázium új Pedagógiai Programját.

Iskolánk alapító intézménye az Arany János Tehetséggondozó Programnak. Ebbe a munkába programfelelősként kapcsolódtam be. A program indulása óta veszek részt a tehetséggondozás e sajátos munkájában, így részt vettem a program kidolgozásában is. 2003-ban a Pécsi Tudományegyetemen Pedagógus szakvizsgát tettem le.

Szaktanári munkám azért élvezetes és érdekes, mert szinte mindig kiváló előképzettségű és tanulni akaró diákokkal találkozhattam. Ők jól szerepeltek a felvételi vizsgákon, és szép eredményeket értek el országos versenyeken is.

Munkámért három ízben kaptam rangos elismerést. A nyolcvanas években Miniszteri dicséretben és Kiváló munkáért kitüntetésben részesültem, 2003-ban pedig Kaposvár város szolgálatáért kitüntetést vehettem át.

2003. októberében és 2004 januárjában részt vettem a történelem tanárok kétszintű érettségiztetését előkészítő „Képzők képzése” nevű felkészítésen. Ennek alapján 2004. áprilisában, és 2005 februárjában tanfolyamot vezettem azon tanároknak, akik ezen képzés alapján vizsgáztathatnak 2005-ben a kétszintű érettségi emelt szintű vizsgáján.

2005-ben OKÉV megbízottként bonyolítottam le Somogy megye egyik vizsgahelyszíneként iskolánkban az emelt szintű matematika és történelem írásbeli érettségit. Részt vettem a történelem emelt szintű írásbeli dolgozatok javításában. Koordinátora voltam az emeltszintű matematika és történelem szóbeli érettséginek. Minden vizsganapon elnöke voltam a különböző emelt szintű történelem vizsgabizottságoknak. Az emelt szintű történelem írásbeli dolgozatok felüljavítására is megbízást kaptam.

2005. augusztus 1-jén Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium igazgatójává nevezett ki.

Utoljára frissítve: 2017. 01. 24. 21:09

Fel