A honlap teljes felülete akadálymentes

Okányi Pál

(1844. 01. 03. - 1897. 01. 20.)

Tanár


Apja, Okányi József jómódú birtokos volt. Szakolcán született, középiskolai tanulmányait Nyitrán és Nagyszombaton mint a konvictus tagja, majd az esztergomi s pozsonyi katolikus főgimnáziumban végezte; ezután a budapesti egyetemre ment, hol a bölcseleti tanfolyamra iratkozott be s ennek végeztével az Udránszky családnál nevelősködött. 1870-től a lőcsei főgimnáziumban helyettes tanár volt, 1872-ben a történelemből és földrajzból tanári képesítést nyert és ettől fogva 1880-ig ott rendes tanár volt. Ekkor gégebaja miatt Kaposvárra kérte áthelyeztetését, ahol 1897. jan. 20. meghalt.

Cikkei az Országos Tanáregylet Közlönyében (IX. 1875-1876. A programokról, XX. 1886-87. Észrevételek a történelem tanításáról szóló utasításokhoz, ifjúsági segítőegyesület); a lőcsei állami főgimnázium Értesítőjében (1876. A római irodalom elterjedésének tényezői és a Dodwell-féle töredékek); a kaposvári állami főgimnázium Értesítőjében (1882. A római császárok kormányzásának jellemzése, 1885. Jovius Pál élete és Magyarországra vonatkozó történetének ismertetése); a Nemzetben (1885. A somogyi főispánok, 1886. Kaposvár múltja és a török alól való fölszabadítása); a Somogyban (1887. A visszaállított Somogymegye és lakosai, 1889. 5. sz. Somogymegye czímere); a kaposvári főgimnázium Értesítőjében (1892. Somogymegye közigazgatása a török világ alatt és után a megye visszaállításáig); írt még a Nemzeti Iskolába.


Fel