A honlap teljes felülete akadálymentes

Németh Jenő dr.

(1939. 07. 04. - 2010. 11. 21.)

Szakjogász, közigazgatási szakember

Egyházashetyén született, középiskoláit Pápán illetve Kaposváron,a   jogtudományi egyetemet  Pécsett a J. P. T. E. – én végezte, jogi szakvizsgát Budapesten tett. Felesége Horváth Ilona tanítónő, gyermeke Ágota közgazdász.
Közigazgatásban munkahelyei voltak: 1967-től – 1989-ig Barcs tanácselnöke; 1989-től a Belügyminisztérium osztályvezetője, majd főtanácsosa; 1995-2000 között a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője; 2000-től 2006-ig a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal főtanácsadója. 2003-tól haláláig a Kaposvári Egyetem óraadó tanára volt.

Kutatói, szakértői tevékenységei: 1977-től a PAB Települési Munkabizottság tagja; több irányú modellkísérlet vezetője, pl. a városkörnyéki igazgatás, integrált városigazgatás, valamint ügyfélszolgálati rendszerek kialakítása területén. A Magyar Közigazgatási Intézet szakértője, az IDEA kistérségi munkacsoport vezetője, valamint a közigazgatási szakképzésben, Közigazgatási Szakvizsga Bizottsági elnöke és tagjaként tevékenykedett. Nyugdíjas éveiben a kaposvári egyetemen „Állam és közigazgatás és a közmédia” tantárgyat oktatott.

Külföldi tanulmányi útjai, szakmai témái: Angliában a település-tervezés és lakossági tájékoztatás rendszere; USA-ban az info-kommunikációs és település-üzemeltetési formák; Franciaországban a területi közigazgatás; Németországban a kistérségi társulási rendszer kialakítása.

Szakmai publikációinak száma, országos szakmai folyóiratokban 66. A publikációk a közigazgatás modernizációjához és racionalizációjához, a területi- és a kistérségi igazgatás új irányaihoz, a közigazgatási info-kommunikációs rendszerek tervezéséhez, a kistérségi rendszer elméleti megalapozásához, módszertanához kapcsolódnak.

Négy egyetemi jegyzetet készített, az állam és közigazgatás tárgyköréből, valamint 6 közigazgatási módszertani könyvet szerkesztett, részben írt, az IDEA Programbizottság Kistérségi Munkacsoportjának vezetőjeként. Szakértőként a kistérségi, települési stratégiai tervezések közigazgatási módszertanával foglalkozott.

Közéleti és szakmai, tudományos tevékenységéért több elismerést kapott (25): közéleti munkáért többek között: Barcs város díszpolgára, Somogy Polgáraiért-díj, Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, Sinsheim város címere (német), illetve tudományos és szakmai tevékenységért: Tudományos Tanács Emlékérmét, Deák Ferenc-díjat, Magyary Zoltán-díjat.

Módszertani kiadványok, jegyzetek, tanulmányok és kutatási szakanyagok jegyzéke

1) A tanács tervező-szervező tevékenysége a lakosság ellátásában.Budapest: Állam és Igazgatás 1976. 5. szám.
2) A városi életmód fejlesztésének folyamata és az életmód Barcson (szociológiai kutatás összegzője).Kaposvár 1983.
3) A kisvárosi információ és kapcsolatrendszer változó formái a városi igazgatás szolgálatában.Budapest: Állam és Közigazgatás 1987. 4. szám.
4) A helyi tanácsi gazdálkodás új tendenciái és ellentmondásai.Budapest: Városépítés 1988. 2. szám.
5) A tanácsok közötti együttműködés gyakorlata. Budapest: Városépítés 1988. 5. sz.
6.) Támpontok az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásához. Módszertani fűzetek: 1. sz.Társszerkesztő: Magyar Közigazgatási Intézet 1990.
7) A helyi jogellátás helyzete és az önkormányzati jogalkotás  kialakulásának szükségessége.Budapest: Magyar Közigazgatás 1990. 2. sz.
8) Lehetőségek és elképzelések a helyi közigazgatás működésének fejlesztésében, racionalizálásában. Budapest: Magyar Közigazgatás 1990. 11. sz.
9) Szervezeti és Működési Szabályzat az önkormányzatoknál. Tanulmánykötet.Pécs: 1990.
10) A helyi képviselők és polgármesterek kézikönyve.  Deák F. Alapítvány Budapest 1991. Önkormányzati rendeletalkotás. A megyei önkormányzat.
11) Az önkormányzati rendeletalkotás. Budapest: Magyar Közigazgatás 1991. 2. sz.
12) A községi önkormányzatok működésének és korszerűsítésének időszerű kérdései, kiut a válságból. MTA Regionális Kutatások Központja Pécs 1993.
13) A megyei önkormányzatok szabályozásának és működésének egyes kérdései. Comitátus 1993. március.
14) Közigazgatási középszint szerepe (társszerző). Tanulmánykötet.Budapest: MTA ORTK. 1993.
15) A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése.  Budapest: Önkormányzati Tájékoztató különszám 1993. III. sz.
16) A megyei önkormányzatok (feladat- és hatáskörei) korszerűsítésének egyes kérdései.Comitátus 1994. február.
17) A megyei önkormányzat közgyűlésének (képviselőinek) választása. Comitátus 1994. március.
18) Önkormányzatok négy éve, országos összefoglaló kötet (társszerző). Budapest: BM Kiadó 1994.
19) A köztársasági megbízotti hivatalok tevékenysége (társszerző).Budapest: Magyar Közigazgatás 1994. 4. sz.
20) A helyi önkormányzatok jegyzőivel kialakítandó kapcsolatok (társszerző). Budapest: Magyar Közigazgatás 1995. 9. sz.
21) Törvényességi ellenőrzés kritikus pontjai. Budapest: Magyar Közigazgatás 1995. 12. sz.
22) A közigazgatás fejlődésének, racionalitásának nemzetközi és hazai tendenciái és hatása az emberi erőforrásokra. Budapest: Humánpolitikai Szemle 1995. 14. sz.
23) A helyi önkormányzatok irányítási-vezetési és viszonyai, igazgatásszervezési feladatok. Budapest: Humánpolitikai Szemle 1995. 7-8. sz.
24) Az önkormányzatok SZMSZ-ének újraalkotásához (társszerző). Kézikönyv. Budapest: BM Kiadó 1995.
25) A törvényességi ellenőrzés gyakorlati tapasztalatai a helyi jogalkotás tükrében. Tanulmánykötet. Budapest: UNIO Kft 1995.
26) Közigazgatásunk racionalizálásának indokai.   Budapest: Közigazgatási Kar Kiadványa, 1995.

27) Szervezési, vezetési alapismeretek. Szakmai kiadvány: Kaposvár 1996.

28) A szervezetépítés módszertana, különös tekintettel a feladatarányos létszámgazdálkodás elveire. Racionalizálási módszertan: OKTK kutatás. Kutatási vezető. Budapest: 1996.
29) A helyi önkormányzatok ellenőrzési tevékenysége. Módszertan. Budapest: Hírlevél Közigazgatási és Jogi Kiadó 1997. 13. szám
30) A térségi együttműködés és igazgatás fejlesztésének indokai, lehetőségei. Szakmai kiadvány. Kaposvár 1997.
31) A helyi önkormányzatok iratmintatára. Főiskolai jegyzet (társszerző). Budapest: UNIO Kft. 1997.
32) A területi közigazgatás új feladatai. Budapest: Közigazgatási Kar kiadványa 1997.
33) Somogy Megyei Információs és Ügyfélszolgálati Centrum  mintarendszer (témavezető). Rendszerkoncepció. Kaposvár: 1997.
34) Az önkormányzati rendeletalkotás eljárási problémái.Jegyzők dokumentumtára. Pécs: Módszertani Bt. 1997.
35) Etikai normarendszer a közigazgatásban. Budapest: Közigazgatási Kar kiadványa, 1998.
36) Az emberi erőforrás és a humántőke szerepe a harmadik évezred  küszöbén a menedzsment szemszögéből. Budapest: Tanulmánykötet MHM Iroda Kft. 1998.
37) A területi közigazgatás szervezeti és működési kérdései. Összegező kötet. Pécs: BMK házinyomda, 1998.
38) Somogy Megyei Közszolgáltató és Információs Központ a közszolgálatban. Budapest: Magyar Közigazgatás, 1998. 6. szám.
39) A közigazgatási munka hatékonyságának vizsgálata, különös tekintettel a szervek átvilágítására, valamint a közigazgatási tevékenység hatásának módszerei. Racionális módszertan: OKTK kutatás. Magyar Tudományos Akadémia OKTK pályázat 1998.
40) A közigazgatási szervek lakossági kapcsolatai, ügyintézés helyzete és a területi államigazgatás és önkormányzati igazgatás kapcsolatrendszere Somogy megyében. Budapest: Magyar Közigazgatás 1998. 11. sz.
41) A térségi együttműködés és igazgatás fejlesztésének indokai, lehetőségei. Budapest: Magyar Közigazgatás 1999. 1-2. sz.
42) A közigazgatás modernizációja és a vezetői követelmények. Budapest: Magyar Közigazgatás 1999. 11. sz.
43) Teljesítményorientáció és minőségbiztosítás a közigazgatás modernizációjában. Szakmai kiadvány: Kaposvár: 1999.
44) Intelligens Somogy Megye Programja (program koordinátora). Kaposvár: 2000.
45) A közigazgatás szervezetfejlesztési és működési modernizációjának módszerei. Szakmai kiadvány: Kaposvár: 2000.
46) Megújulás és állandóság az önkormányzati hivatalok működésének fejlesztésében. Budapest: Magyar Közigazgatás 2000. 12. sz.
47) Kistérségi közigazgatás. Szakmai tanulmány.  Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, 2000.
48) A kistérségi közigazgatás és együttműködés gyakorlata, jövője. Budapest: Magyar Közigazgatás. 2001. 1. sz.
49) A megyei önkormányzat felkészülési feladatai az Európai Unióhoz való csatlakozásból eredően.  Budapest: Magyar Közigazgatás 2001. 11. sz.
50) Régió, közigazgatás, önkormányzat (kistérségi közigazgatás).Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, 2001.
51) Állam- és közigazgatás-jogi ismeretek. (Főiskolai jegyzet: Kaposvári Egyetemi Nyomda, szerkesztő, társszerző). Kaposvár: 2001.
52) A helyi információs (tudásalapú) társadalom kialakulása, alkalmazásának katalógusa. Szakmai kiadvány. Kaposvár: 2001.
53) Kistérségi közigazgatás helyzete a közigazgatás rendszerében. Budapest: Területi Statisztika. 2001. 1. szám.
54) A megyei önkormányzati középszint helyzete és jövője Comitátus: 2001.
55) Városkörnyéki modell újragondolásának lehetőségei, figyelemmel a  körzeti feladatokra: A megyei önkormányzati rendszer továbbfejlesztése. Budapest: 2001. MÖOSZ.

56) Új értékrendek, fejlődési irányok, önkormányzatokat érintő  információs stratégiák készítésének módszertani kérdései. Budapest: Magyar Közigazgatás 2002. ….sz.
57) Dr. Ágh Attila - Dr. Németh Jenő szerkesztők:    Kistérségi Közigazgatási Modellek és  Fejlődési Minták    IDEA összegző tanulmány Magyar Közigazgatási Intézet 2004. november 4.
58) Településügy - településüzemeltetés a kistérségben (IDEA program belső tanulmány)
59) A települési önkormányzatok együttműködésének tervezése, szervezése a kistérségi rendszerben  (Comitatus 2004.)
60) Dr. Ágh Attila - Dr. Németh Jenő szerkesztők:    Kistérségek Kézikönyve (IDEA Programbizottság MKI 2004.)
61) Kistérségek társadalma, Kistérségi Civil Fórum    (MKI 2004. Kistérségek Kézikönyve)
62) Állam és Igazgatás Egyetemi jegyzet Veszprém 2005. július 4.
63) A kistérségi tervezés rendeltetése, szükségessége a többcélú társulási rendszerben (Magyar Közigazgatási Intézet 2005. IDEA Módszertani Kiadvány)
64) Állam és közigazgatási ismeretek. Egyetemi tankönyv. Kaposvár. 2008
65) Idea és valóság. A kistérségek rendeltetése és kialakulásuk szakértői támogatása, módszertana. Budapest KÖFT. 2008
66) A kistérségi sport-és szabadidős stratégia készítéséhez tervezési  módszertani szempontok. Budapest. ÖTM Sport Szakállamtitkárság 2008.Módszertani Könyv.   

 

Utoljára frissítve: 2016. 10. 06. 16:54

Fel