A honlap teljes felülete akadálymentes

Miseta Attila

(1960. 01. 26. - )

Laboratóriumi szakorvos, biokémikus, egyetemi oktató, a Pécsi Tudományegyetem rektora


Kaposváron született, de Gölle községben nevelkedett és végezte általános iskolai tanulmányait. Szülei dr. Miseta János gyógyszerész és Miseta Jánosné (szül. Csermag Etelka) gyógyszertári asszisztens. 1974-től a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanulója, ahol nagy hatással vannak rá tanárai közül Kontra József (kémia), Kis Zoltán (matematika, fizika) és Miklós Endre (történelem). 1978-ban felvételt nyer a Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi szakára. Itt első éves korától a Klinikai Kémiai Intézet tudományos diákköröse dr. Kellermayer Miklós témavezetése mellett. A só és vízháztartás sejtszintű szabályozásával foglalkozik, pályamunkájával kiemelt első díjat nyer. Ugyanitt kezdi meg szakmai pályafutását gyakornokként majd tanársegédként. A kötelező katonaorvosi szolgálatát részben Pécsett, részben pedig a Nagykanizsai Dózsa Laktanyában tölti.

Felesége dr. Sipos Katalin orvos, gyermekeik Ildikó (gyógyszerész) 1987, Miklós (gépész, energetikus mérnök) 1990 és Krisztina (közgazdász) 1993.

1988-ban az Amerikai Egyesült Államokban (Jackson, MS.) kap állást, ahol a University of Mississippi Medical Center Biokémiai Intézetében Lawrence Ira Slobin munkacsoportjában dolgozik molekuláris biológiai témakörben (mRNS kötő fehérjék). 1990 nyarán tér haza, ahol rögtön tagja lesz ez egyetem reformbizottságának, melyet Kelényi Gábor vezet. 1990-től 1995-ig a Wellcome Trust, British Council, illetve a Royal Society támogatásaival évente néhány hónapot tölt az Aberdeeni Egyetem pathológiai intézetében Denys Neville Wheatley laboratóriumában. 1995-ben PhD téziseit megvédi, majd látogató professzorként az Alabamai Egyetem (University of Alabama at Birmingham) mikrobiológiai intézetében dolgozik David M. Bedwell laboratóriumában. 1998 nyarán tér haza és folytatja tevékenyégét anyaintézetében. 1999-ben laboratóriumi szakorvos képesítést szerez, 2000-ben habilitál. 2003-ban a PTE Általános Orvostudományi Kar TDK vezetője. Vezetése mellett a kar az abszolút első helyet szerzi meg a debreceni OTDK-n. 2004-ben megszerzi az MTA „Orvostudományok Doktora” címet a kalcium jelátviteli mechanizmusainak molekuláris biológia vonatkozásait feltáró kutatásaival. 2006-ban gazdálkodási és diákjóléti dékánhelyettes Dr. Németh Péter dékán csapatában. Nagy hangsúlyt fektet kollégáival együtt a kar gazdálkodására, valamint a pályázati aktivitás fokozása mellett az idegen nyelvű képzés felfuttatására. 2010-ben dékánná választják.

2018-as rektori kinevezése óta kísérletet tesz arra, hogy a tapasztalata szerinti jó gyakorlatokat a kari sajátosságok figyelembe vételével átvigye az egyetem más egységeire is. Szorgalmazza a duális és gyakorlatorientált képzések fejlesztését a vállalati kapcsolatok erősítését (EON, Hauni, Kontakt Elektro Kft., IT stb.). A tudományos teljesítmények ösztönzésére szolgáló karspecifikus rendszerek kiépítésére is fontos hangsúlyt fektet. Régiós gazdasági fejlesztési tervet dolgoz ki munkatársaival. Szorgalmazza az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztését és gazdasági konszolidációját.

Forrás: wikipedia.org

Utoljára frissítve: 2021. 10. 27. 18:42

Fel